TCCS - Ngày 23-12-2021, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo để công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sẽ diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31-12-2021, tại Thủ đô Hà Nội.

Cuộc họp báo tổ chức tại trụ sở tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, do Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi chủ trì.

Tham dự Đại hội lần này có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương, một số địa phương và 553 đại biểu đại diện cho 27.448 hội viên, đang sinh hoạt trong 288 đơn vị cấp hội, 63 hội nhà báo tỉnh, thành phố, 20 liên chi hội, 205 chi hội trực thuộc Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo hội qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo một số cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo. Đại biểu, khách mời và Ban Tổ chức Đại hội sẽ thực hiện đầy đủ quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Đại hội sẽ được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì cuộc họp báo_Ảnh: Nguyễn Linh

Đồng chí Hồ Quang Lợi cho biết, Đại hội sẽ diễn ra trong 2,5 ngày; phiên trù bị Đại hội XI sẽ được tổ chức tại hội trường nhà khách La Thành; phiên chính thức Đại hội XI diễn ra tại hội trường Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô. Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ định hướng cho các cấp hội và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, chung sức đồng lòng, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn, vì lợi ích của đất nước, nhân dân, vì đất nước hùng cường, thịnh vượng. 

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội, các cơ quan báo chí đã chú trọng đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, tiên phong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin, báo chí. Hội đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành và tổ chức hiệu quả 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam để khích lệ tinh thần cống hiến của người làm báo cách mạng, góp phần khắc phục các vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động báo chí.

Nhiệm kỳ vừa qua, hội đã tổ chức tốt Giải Báo chí Quốc gia và các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành; thành lập Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam, Bảo tàng Báo chí Việt Nam. Năm 2016, Hội báo toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức thay cho Hội báo Xuân tổ chức 5 năm 1 lần. Vào các năm tiếp theo, năm 2017, 2018, 2019, Hội báo toàn quốc tiếp tục được tổ chức thành công. Đây là dịp tôn vinh những thành tự to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước; tăng cường giao lưu, gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng.

Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra các nhiệm vụ trong thời gian tới: Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Hội Nhà báo Việt Nam; đánh giá, tổng kết các hoạt động báo chí và hoạt động của hội trong nhiệm kỳ năm qua; đánh giá việc thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về công tác báo chí nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xác định phương hướng, nhiệm vụ quan trọng cho nhiệm kỳ XI; thực hiện Chi thị số 43-CT/TW, ngày 8-4-2020, của Ban Bí thư, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung); bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). 

Đồng chí Hồ Quang Lợi cho biết, đến thời điểm hiện nay, các công việc chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, trong đó, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề:

Một là, Hội Nhà báo Việt Nam coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho đội ngũ báo chí trong thời đại công nghệ 4.0, nhất là việc sử dụng, vận dụng thành thạo, hiệu quả công nghệ báo chí (báo in, phát thanh, truyền hình, điện tử), qua đó giúp công việc hiệu quả hơn và công tác tuyên truyền có sức lan tỏa cao hơn.

Hai là, Hội Nhà báo Việt Nam luôn coi trọng việc nâng cao đạo đức người làm nghề. Một số nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp đã làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của những người làm báo, làm suy giảm lòng tin của người đọc. Việc thực hiện quy hoạch báo chí sẽ là cơ hội để sàng lọc những người làm báo không chân chính và cũng là cơ hội để bảo vệ quyền làm nghề hợp pháp cho những nhà báo tâm huyết với nghề.

Ba là, quan tâm đến vấn đề kinh tế truyền thông và giải quyết nguồn thu cho báo chí.

Đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm “Hội Nhà báo Việt Nam: Một đội ngũ cách mạng, một sứ mệnh vẻ vang”_Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam kêu gọi các cấp hội, đội ngũ những người làm báo cả nước phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, sự tin yêu của nhân dân.

* Ngày 23-12-2021, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức trưng bày chuyên đề: “Hội Nhà báo Việt Nam: Một đội ngũ cách mạng, một sứ mệnh vẻ vang”. Cuộc trưng bày chuyên đề bao gồm các hiện vật gốc, các tư liệu, hình ảnh quý giá về Hội Nhà báo Việt Nam trong suốt chặng đường 70 năm hình thành và phát triển, trong đó có nhiều hiện vật, tài liệu gốc lần đầu tiên được công bố tại trưng bày. Các hội viên, các nhà báo và công chúng cả nước sẽ có dịp xem phim và ôn lại những chặng đường lịch sử của đất nước, của báo chí nước nhà, thông qua những kỷ vật nghề báo, những câu chuyện làm nghề trong những năm tháng làm báo gian nan, vất vả, nhiều mất mát, hy sinh, nhưng cũng đầy vinh quang và tự hào... của các nhà báo, hội viên lớp trước./.