TCCS - Ngày 17-6-2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là một trong ba đơn vị được chọn là đơn vị tổ chức Đại hội thí điểm trực tiếp bầu Bí thư cấp ủy tại đại hội.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: Phương Hà

Đến dự Đại hội gồm có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp,...

Theo báo cáo, 5 năm qua, điều kiện hoạt động đầu tư kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đơn vị tiếp tục củng cố, phát huy vai trò là tổ chức kinh tế nhà nước góp phần thúc đẩy mạnh tiến trình cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, thoái vốn và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, góp phần đổi mới phương thức quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ cơ chế hành chính sang cơ chế đầu tư, kinh doanh vốn.

Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã có 17 chi bộ trực thuộc với 157 đảng viên. Về vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, giai đoạn 2015 - 2019, SCIC đã tiếp nhận 90 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước 13.574 tỷ đồng. SCIC đã bán vốn tại 257 doanh nghiệp, với giá trị sổ sách bán vốn là 8.341 tỷ đồng, thu về 41.016 tỷ đồng, chênh lệch là 32.675 tỷ đồng (giá bán gấp 4,92 lần so với giá vốn).

Về công tác cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp được triển khai thực hiện với kết quả tích cực. Đa số các doanh nghiệp sau khi bàn giao về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đều có kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn trước. Tổng nguồn thu cổ tức cho nhà nước giai đoạn 2015 - 2019 của các doanh nghiệp trong danh mục quản lý đạt 22.772 tỷ đồng. Danh mục vốn tiếp nhận và đầu tư Tổng Công ty đang quản lý có khoảng gần 150 khoản đầu tư với tổng giá vốn theo sổ sách kế toán khoảng 29.000 tỷ đồng, giá trị thị trường ước đạt hơn 146.000 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần so với giá vốn theo sổ sách kế toán.

Các đại biểu bầu cử tại Đại hội_Ảnh: Phương Hà

Về phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, Đảng bộ Tổng Công ty đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt vai trò là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, đồng thời, đẩy mạnh tiến độ triển khai cổ phần hóa và bán vốn tại các doanh nghiệp; đầu tư kinh doanh vốn hiệu quả; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh hằng năm và các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ; Chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2020 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chuyển trọng tâm nhiệm vụ sang đầu tư kinh doanh vốn, hướng tới mục tiêu trở thành “nhà đầu tư của Chính phủ”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương biểu dương những kết quả tích cực Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã đạt được. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Tài chính và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty đã đề ra. Dấu ấn nổi bật là hầu hết các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; thực hiện tốt các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc đổi mới cơ chế quản lý vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp; đẩy mạnh triển khai cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực...

Ban Chấp hành Đảng bộ SCIC nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội_Ảnh: Phương Hà

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị: Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và từng đồng chí cấp ủy phải thực sự đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và mối quan hệ công tác, các quy định của Đảng, Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nói đi đôi với làm; luôn thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 13 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên là 5 đồng chí (3 chính thức và 2 dự khuyết). Đồng chí Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy./.