Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020), ngày 22-8-2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ Phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên Hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo VCNET (http://vcnet.vn).

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu dự lễ phát động cuộc thi_Ảnh: Trung Duy

Dự lễ phát động có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi khẳng định, thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong gần 90 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta chính là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong tiến trình lịch sử đó, Đảng đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, hun đúc nên truyền thống vẻ vang mà hôm nay chúng ta và các thế hệ mai sau có trách nhiệm gìn giữ và phát huy. Chính vì vậy, việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET có ý nghĩa vô cùng quan trọng và thiết thực.

Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên mạng VCNET được tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng, niềm tự hào về Đảng ta - một đảng cách mạng chân chính luôn một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch hòng bóp méo lịch sử, của các thế lực thù địch. Tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội; qua đó, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa".

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động_Ảnh: Trung Duy

Đồng chí Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự nghiệp đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế đang tạo ra những xung lực mới cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bên cạnh những yếu tố tích cực, mặt trái của cơ chế thị trường, sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng tạo ra những thách thức không nhỏ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện giảm sút ý chí, niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó, mặt trái của các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là trên mạng xã hội, internet đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận nhân dân... Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, nâng cao nhận thức cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây là nhiệm vụ vừa cần thiết trước mắt, vừa là chiến lược, lâu dài của cả hệ thống chính trị, vì sự ổn định và phát triển đất nước. 

“Việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên hệ thống VCNET chính là góp phần triển khai nhiệm vụ quan trọng này; với mong muốn đưa VCNET trở thành một kênh thông tin chính xác, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, đồng chí Nguyễn Thanh Long nêu rõ.

Để cuộc thi thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia, thay mặt Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Thanh Long đề nghị các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy quan tâm chỉ đạo, tổ chức lễ phát động Cuộc thi, nhằm tuyên truyền rộng rãi và cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia tìm hiểu về 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng. Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền lịch sử 90 năm của Đảng, về những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tiểu ban nội dung cuộc thi chuẩn bị bộ câu hỏi thi trắc nghiệm bảo đảm bao quát toàn diện lịch sử 90 năm của Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị quan trọng khác của Đảng; các thành tựu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Giao diện chính thức của Cuộc thi được bố trí trên mạng VCNET (http://vcnet.vn). Ngoài ra, còn được bố trí trên trang chủ của một số báo điện tử, như: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (http://dangcongsan.vn), Báo Nhân Dân điện tử (http://nhandan.org.vn), Tạp chí Tuyên giáo điện tử (www.tuyengiao.vn), Báo Quân đội nhân dân điện tử (http://qdnd.vn), Cổng thông tin điện tử Chính phủ (http://chinhphu.vn), Báo điện tử VietnamNet (http://vietnamnet.vn)./.

Trung Duy