Công tác phát triển Đảng ở huyện Đức Phổ

Nguyễn Đinh Bí thư Huyện ủy Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
22:07, ngày 11-05-2012
TCCS - Thời gian qua, công tác phát triển Đảng ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tiến bộ không ngừng. Số đảng viên mới không chỉ tăng về số lượng mà còn bảo đảm cả chất lượng. Các đảng viên mới được kết nạp là những người ưu tú, tích cực trong phong trào hành động cách mạng, được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, có trình độ, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Đức Phổ là huyện đồng bằng ven biển, ở cực Nam Quảng Ngãi, có 15 cơ sở, trong đó có 6 xã ven biển và 2 xã miền núi; số dân là 141.019 người. Đảng bộ có 3.301 đảng viên, sinh hoạt trong 63 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 15 đảng bộ xã, thị trấn, 4 đảng bộ khối cơ quan và 44 chi bộ cơ sở thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, công an, quân đội và doanh nghiệp nhà nước.

Từ năm 2004 về trước, công tác phát triển Đảng của Đảng bộ gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, nhiều tổ chức cơ sở đảng không kết nạp được đảng viên, có năm công tác kết nạp đảng viên của Đảng bộ huyện không đạt chỉ tiêu đề ra (chỉ kết nạp được 87/100 chỉ tiêu đề ra). Bên cạnh nguyên nhân kinh tế chậm phát triển, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu việc làm, trình độ dân trí thấp, quần chúng ít quan tâm đến quyền lợi về chính trị, còn có nguyên nhân cơ bản là các cấp ủy chưa quan tâm đúng mức đến công tác phát triển Đảng.

Nghị quyết Đại hội XVIII, nhiệm kỳ 2005 - 2010 của Đảng bộ huyện đề ra nhiệm vụ phấn đấu kết nạp từ 500 - 550 đảng viên, trong đó đảng viên là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chiếm từ 50% - 60%. Quán triệt và thực hiện tinh thần đó, từ sau Đại hội, Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 12-10-2004, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh, đồng thời Ban Thường vụ Huyện ủy ra Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 22-02-2006, về việc kết nạp lớp đảng viên nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tạo bước chuyển mới cả về nhận thức và tổ chức thực hiện công tác.

Để tạo cơ sở, các cấp ủy tích cực tạo nguồn; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện mở 13 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.323 quần chúng ưu tú. Trong 5 năm (2005 - 2010), Đảng bộ huyện kết nạp được 665 đảng viên, trong đó có 325 nữ, chiếm 48,87%; đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 377 đồng chí, chiếm 56,69% so với tổng số đảng viên mới được kết nạp. Trong số đảng viên mới được kết nạp, ở cơ sở xã, thị trấn có 507 đồng chí, chiếm 76,24%, trong đó có 252 đồng chí là giáo viên, chiếm 37,89%; đối tượng đang làm việc ở thôn, xã, thị trấn có 279 đồng chí, chiếm 41,95%; là lực lượng dân quân cơ động có 115 đồng chí, chiếm 17,29%. Tiêu biểu là hai Đảng bộ xã Phổ Thạnh, Phổ Khánh nhiều năm đạt và vượt chỉ tiêu. Chất lượng đảng viên mới được kết nạp được nâng lên rõ rệt, số tốt nghiệp trung học cơ sở có 40 đồng chí, chiếm 6,02%, số phổ thông trung học có 625 đồng chí, chiếm 93,98%, chuyên môn cao đẳng, đại học có 239 đồng chí, chiếm 35,94%.

Kết quả trên góp phần nâng cao trình độ và trẻ hóa đội ngũ đảng viên, hạn chế một bước tình trạng tăng nhanh độ tuổi bình quân của Đảng bộ huyện. Tính đến cuối năm 2010, tuổi đời bình quân của đảng viên trong Đảng bộ là 44,26, so với năm 2004 giảm 2,33 tuổi, đồng thời xoá được những điểm trắng đảng viên ở một số thôn, trường học hoặc ít đảng viên không đủ điều kiện để thành lập chi bộ. Từ năm 2007 - 2010, huyện thành lập mới 2 chi bộ thôn và 5 chi bộ mẫu giáo mầm non trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn. Hiện nay, có 100% số thôn, các trường từ phổ thông trung học cho đến mẫu giáo, mầm non có chi bộ lãnh đạo. Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2010 - 2015 vừa qua, có 31 đảng viên mới kết nạp có đủ tiêu chuẩn, tham gia vào cấp ủy cơ sở, chiếm 4,51%, có 3 đồng chí tham gia vào cấp ủy huyện, 11 đồng chí được đề bạt, bổ nhiệm giữ chức phó các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và 8 đồng chí được tổ chức đảng giới thiệu ứng cử để hội đồng nhân dân bầu giữ chức phó chủ tịch hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Riêng 9 tháng của năm đầu nhiệm kỳ 2011 - 2015, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 90 đảng viên mới, đạt 90% kế hoạch năm. Số đảng viên mới được kết nạp đều phát huy tác dụng và đạt hiệu quả cao trong công tác.

Công tác phát triển Đảng ở Đức Phổ thời gian qua, không chỉ góp phần nâng số đảng viên mà còn nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Tuy nhiên, công tác kết nạp người vào Đảng ở Đức Phổ vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc:

- Việc xem xét, kết luận công tác thẩm tra, xác minh về quan hệ chính trị của bản thân và mối quan hệ chính trị gia đình của đối tượng xin vào Đảng là một trong những khâu khó khăn nhất. Trong Quy định số 57-QĐ/TW về công tác bảo vệ chính trị nội bộ còn có những vấn đề vướng mắc, chưa rõ, như: ở miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ, địch xây dựng bộ máy chính quyền từ liên gia, thôn ấp trở lên; thực tế bọn ấp trưởng, ấp phó an ninh, ấp phó hành chính trực tiếp cầm nắm, theo dõi gia đình cơ sở cách mạng, gây nhiều tổn hại cho cách mạng, nhưng trong Quy định số 57-QĐ/TW, đối với công tác phát triển đảng viên không đặt vấn đề xem xét quan hệ chính trị đến đối tượng trên.

- Những trường hợp tham gia cho địch bị chết trận như: đi càn quét lọt vào vùng phục kích của ta, bị ta đánh vào đồn bót và tiêu diệt; khi nghiên cứu những tàng thư của địch chưa xác định được tội ác hoặc chưa có lưu trữ tại tàng thư, nhưng thực tế còn có nhân chứng sống cung cấp đầy đủ chứng cứ là bị ta tiêu diệt. Rất khó cho địa phương, khi kết luận đối với những trường hợp này.

- Đối với các đảng bộ xã, một số nơi kinh tế chậm phát triển, thiếu việc làm, lực lượng lao động trẻ phải đi vào các thành phố tìm công ăn, việc làm, dẫn đến vấn đề tạo nguồn, bồi dưỡng, chọn lựa hạt nhân ưu tú để giới thiệu vào Đảng rất khó khăn cho cơ sở. Trong khi đó, điều kiện tiêu chuẩn người được kết nạp vào Đảng, về học vấn phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên, nhưng ở nông thôn, thực tế số được đào tạo có trình độ chuyên môn thì không muốn về địa phương, số lao động phổ thông còn lại trình độ học vấn thấp, trong đó có nhiều người chưa hết bậc trung học cơ sở nên không đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng, mặc dù họ rất nhiệt tình công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được nhân dân tín nhiệm.

- Đối tượng xin vào Đảng (con ngoài giá thú): Lý lịch xin vào Đảng không khai cha đẻ, mà chỉ khai họ theo họ mẹ (theo đúng quy định của pháp luật), giải quyết vấn đề này như thế nào, để vừa bảo đảm được nguyên tắc của Đảng, vừa bảo đảm quyền lợi của người xin vào Đảng?

Trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm từ công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ Đức Phổ xác định giai đoạn 2011 - 2015, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác này, nhất là ở nông thôn và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; phấn đấu đến cuối năm 2015 kết nạp được 500 đảng viên mới. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, thời gian tới, Đảng bộ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

1 - Các cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở cần  nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng đối với công tác phát triển Đảng, xem đây là nhiệm vụ chính trị, là việc làm thường xuyên, một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của mỗi tổ chức đảng, là công tác đặc biệt quan trọng nhằm bổ sung lực lượng trẻ, có kiến thức và năng lực, tạo nguồn đào tạo cán bộ kế thừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới. Đồng thời, thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức công tác phát triển Đảng, mà nòng cốt là lực lượng đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2 - Tăng cường chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị vững mạnh, nhất là tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thông qua phong trào hoạt động cách mạng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương, đơn vị để chọn lựa những quần chúng ưu tú xem xét kết nạp vào Đảng.

3 - Nắm vững mục đích, yêu cầu, phương châm, phương hướng, nguyên tắc, thủ tục, kết nạp đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm quá trình thực hiện công tác phát triển Đảng được chặt chẽ, chính xác từ khâu tạo nguồn, bồi dưỡng, lựa chọn đối tượng bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, không chạy theo số lượng, thành tích.

4 - Mỗi cấp ủy ở cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch đề ra chỉ tiêu phấn đấu kết nạp đảng viên mới hằng năm, phù hợp với tình hình thực tế ở chi, đảng bộ mình, đồng thời phân công cấp ủy viên kiểm tra theo dõi chỉ đạo sát từng chi bộ cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hồ sơ thủ tục của đối tượng để kịp thời xem xét và đề nghị Đảng kết nạp.

5- Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng về công tác xây dựng Đảng nói chung cho đội ngũ cấp ủy, bí thư,
phó bí thư chi bộ cấp dưới cơ sở, nhằm nâng cao trình độ, kiến thức xây dựng Đảng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

6 -  Hằng năm các chi bộ khi tổng kết công tác xây dựng Đảng, có phần đánh giá rút kinh nghiệm về công tác phát triển đảng viên, phát huy những chi bộ làm tốt, chỉ ra những mặt còn hạn chế, đồng thời đề ra kế hoạch, biện pháp thực hiện tiếp theo./.