TCCS - Nhằm tạo điểm nhấn, thu hút đầu tư và phát triển theo đề án phát triển kinh tế - xã hội nhanh, vững chắc của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Móng Cái đã chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác lập, quản lý quy hoạch, siết chặt quản lý đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng. Nhiệm vụ quan trọng này luôn được các cấp ủy, chính quyền thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Năm 2021, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 368/QĐ-TTg, ngày 16-3-2021 là cơ sở, động lực để mở ra không gian mới cho sự phát triển nhanh, mạnh của thành phố Móng Cái. Trên cơ sở các quy hoạch chiến lược được Chính phủ phê duyệt, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các dự án kết cấu hạ tầng giao thông, cảng biển trọng điểm đã được nghiên cứu và đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thành phố Móng Cái tích cực phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện các quy hoạch chi tiết, các quy hoạch phân khu chức năng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án cũng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, ổn định đời sống cho người dân.

Đến nay, thành phố Móng Cái đã cơ bản hoàn thành các phân khu chức năng theo quy hoạch chung của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt được 4/9 quy hoạch phân khu, bao gồm 3 phân khu: A1, A2, C1.1 và phân khu A4.2 khu vực cảng Vạn Ninh; Sở Xây dựng thẩm định phê duyệt 3 đồ án quy hoạch phân khu A4.1, A5, A6 và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ quy hoạch các phân khu còn lại để phấn đấu hoàn thành trình, phê duyệt trong năm 2023.

Phòng Quản lý đô thị thành phố phụ trách việc triển khai thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã trên địa bàn thành phố. Đến nay quy hoạch chung xã Hải Đông, xã Hải Tiến đã xong phương án chi tiết, tiếp thu ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị liên quan để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Quy hoạch chung 3 xã Quảng Nghĩa, Bắc Sơn, Hải Sơn đang trong giai đoạn hoàn thiện phương án để xin ý kiến tham gia của các sở, ngành, chuyên gia. Cùng với đó, thành phố chú trọng quy hoạch chi tiết xây dựng tạo lập quỹ đất ở cho nhân dân. Nhờ đó đã góp phần tháo gỡ đáng kể những kiến nghị, vướng mắc của nhân dân có liên quan, tạo quỹ đất phục vụ bố trí tái định cư phục vụ các dự án trên địa bàn, phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Một số quy hoạch đã được xây dựng, phê duyệt: Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhóm nhà ở xen kẹp tại khu 7, phường Hải Yên; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tại phường Hải Hòa; quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tuyến ống cấp nước HDPE D450 đấu nối từ bùng binh đại lộ Hòa Bình đến trạm bơm tăng áp Hải Xuân; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường trung học phổ thông Trần Phú, phường Ka Long…

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, giải phóng mặt bằng, ngày 16-12-2021, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về tăng cường công tác lãnh đạo về quy hoạch, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Thành ủy Móng Cái cũng ban hành Công văn số 670-CV/TU về việc siết chặt công tác quản lý đất đai và thị trường bất động sản trên địa bàn. Trong đó, chỉ đạo giám sát chặt chẽ các dự án kết cấu hạ tầng đang thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, giảm thiểu việc ảnh hưởng tới đời sống và sinh hoạt của nhân dân. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố Móng Cái được thực hiện trên cơ sở Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và từng xã, phường.

Thành phố Móng Cái đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm, phù hợp với từng địa phương, từng ngành, lĩnh vực để bảo đảm tính khả thi và tính hiệu quả. Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thành phố đã chủ động phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực để xây dựng kết cấu hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. Công tác lập quy hoạch bảo đảm tính thống nhất trong quản lý nhà nước về đất đai, là cơ sở pháp lý cho công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất cũng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Từ năm 2020 đến tháng 6/2023, thành phố Móng Cái đã giao đất, cho thuê đất đối với 6 dự án, với tổng quy mô 637,89ha tại các xã phường: Hải Yên, Trà Cổ, Bắc Sơn, Vạn Ninh, Hải Hòa; giao đất cho 479 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 46.295m2; cho thuê đất 21 trường hợp với diện tích hơn 223.700msử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâu năm, thuê đất thương mại; thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất cho 314 trường hợp, với tổng diện tích là 62.329,9m2; thu hồi đất do hộ gia đình, cá nhân tự nguyện trả lại đất 419 trường hợp với diện tích 15.195,36m2.

Thành phố Móng Cái đã xây dựng Đề án tổng thể đảm bảo nguồn vật liệu san lấp trên địa bàn giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; rà soát, đề xuất bổ sung các khu vực nghiên cứu thăm dò, khai thác, sử dụng đất, đá làm vật liệu san lấp trên địa bàn thành phố vào phương án bảo vệ, sử dụng tài nguyên khoáng sản trong quy hoạch của tỉnh. 

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Móng Cái, trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, thành phố Móng Cái được phê duyệt là 453 công trình, dự án. Trong đó: Năm 2021 được duyệt 148 dự án, kết quả thực hiện đến cuối năm đã thực hiện xong 10 dự án, còn lại 138 dự án chuyển tiếp sang năm 2022 tiếp tục thực hiện; năm 2022 được duyệt 164 dự án, kết quả thực hiện đến cuối năm thực hiện xong 24 dự án, hủy bỏ 2 dự án, còn lại 138 dự án chuyển tiếp sang năm 2023 tiếp tục thực hiện; năm 2023 được duyệt là 146 dự án. Từ năm 2021 đến tháng 7-2023, thành phố Móng Cái đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất kiểm tra, thu hồi đất đối với 10 dự án đã được giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ, vi phạm pháp luật.

Hiện trên địa bàn thành phố còn 20 dự án đã được giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ, thành phố Móng Cái tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện dự án, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh kiểm tra, xử lý các dự án theo quy định. Công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại liên quan đến đất đai được tập trung thực hiện hiệu quả, góp phần ổn định tình chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.