Tiếp tục phát huy sức trẻ của thanh niên Thủ đô

NCS Trần Quang Thái
Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam
00:12, ngày 05-10-2022

TCCS - Ngày 29-9-2022, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 600 nghìn đoàn viên Thủ đô. Đây là dấu mốc mở ra một hành trình mới cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thủ đô tiếp tục cố gắng và phát huy hơn nữa những thành tựu mà nhiệm kỳ trước đã đạt được.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tham quan Triển lãm không gian sáng tạo Hanoi Future Capital “Tiếp lửa truyền thống - bước tới tương lai” tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI_Nguồn: thanhnien.vn

Một nhiệm kỳ với nhiều thành tựu quan trọng

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017 - 2022 đạt được những thành tựu to lớn về mọi mặt của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã có những bước phát triển tích cực, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Các phong trào hành động cách mạng được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả, tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên rèn luyện, phát triển toàn diện, góp phần khẳng định vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội của Thủ đô và đất nước.

Các hoạt động của Đoàn Thanh niên luôn gắn với sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên thành phố được cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ và thử thách mới để có cơ hội khẳng định, tham gia đóng góp vào sự phát triển chung.

Các phong trào hành động của Đoàn Thanh niên từng bước tiếp cận sâu tới cơ sở đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên; phù hợp với đặc điểm của các địa phương, đơn vị. Nổi bật nhất là phong trào: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, “Tôi yêu Hà Nội”... đã thể hiện trách nhiệm, sự đóng góp tích cực và hiệu quả của tuổi trẻ Thủ đô trong việc gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, hiện đại.

Các phong trào đã phát huy được thế mạnh của đoàn viên, thanh niên, có tính hiệu triệu thanh niên tham gia tích cực và góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội, như sửa chữa, xây dựng mới và nâng cấp 691 nhà vệ sinh thân thiện; sửa chữa, xây dựng mới 250 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ; sửa chữa, xây dựng mới 466 sân chơi thiếu nhi; hoàn thiện 21.426m2 tranh tường; trang trí hơn 980 tủ điện…

Điểm nhấn trong nhiệm kỳ này là việc triển khai bài bản, hiệu quả các chương trình đồng hành với thanh niên, như: tổ chức 43 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 14.203 cán bộ, đoàn viên, thanh niên; triển khai 512 khóa đào tạo với 213 chuyên gia tư vấn về khởi sự doanh nghiệp cho 231.805 lượt thanh niên, sinh viên… Các cấp bộ Đoàn tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm cho 195.494 đoàn viên, thanh niên; tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp cho 480.846 bạn trẻ... Các chương trình đồng hành đã giúp thanh niên được phát triển trong môi trường lành mạnh, an toàn; phát huy năng lực, sở trường trong nhiều lĩnh vực; đồng thời được giao lưu, kết nối, tạo nên cộng đồng thanh niên đoàn kết cùng trưởng thành.

Định hướng trong nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thanh niên Thủ đô hiện nay chủ yếu thuộc thế hệ Z (thế hệ sinh ra trong nửa cuối thập niên 1990 đến 2012), là thế hệ thanh niên có nhiều khác biệt về tính cách, phong cách sống, kỹ năng và mối quan tâm đến xã hội. Trong khi đại bộ phận có ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, nhân dân, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và lối sống vì cộng đồng. Thì vẫn còn một bộ phận thanh niên sống hưởng thụ, thiếu lý tưởng, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, sống thực dụng, sính ngoại, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc... là thách thức không nhỏ tới công tác thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Từ thực tiễn đó, Đoàn Thanh niên Thủ đô đặt mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội phát triển toàn diện giàu lòng yêu nước, ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước, phồn vinh hạnh phúc, xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại; đồng thời, quan tâm chăm lo các nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Đoàn Thanh niên từ cấp cơ sở đến cấp thành phố cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh hạt nhân đoàn kết chính trị của thanh niên Thủ đô gương mẫu, dẫn dắt, đi đầu, nhất là trong đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; chủ động tham gia vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tiếp tục xây dựng và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa thanh niên với tổ chức đoàn, hội, thực sự là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng thanh niên, tạo môi trường và động viên khích lệ, cổ vũ thanh niên đóng góp trí tuệ, công sức cho công cuộc xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của thanh niên, vận động thanh niên Thủ đô thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, nhất là chất lượng chính trị, tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn vững về bản lĩnh, giỏi về nghiệp vụ, có đạo đức, lối sống tốt, được thử thách, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xứng đáng là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng, là nguồn cung cấp cán bộ trẻ, chất lượng cho Đảng bộ thành phố.

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô phải luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố; đặc biệt là những lĩnh vực mới, chương trình trọng điểm, phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xung kích trong quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và những mô hình kinh tế mới, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm, kinh tế chia sẻ…

Đoàn Thanh niên thành phố sẽ bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Đoàn, của Thành ủy Hà Nội để thực hiện 10 chỉ tiêu cơ bản, 8 kế hoạch, đề án trọng điểm, 8 nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó, tiếp tục tập trung, triển khai thường xuyên, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của đoàn viên, thanh niên và trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đoàn, hội, phụ trách Đội; tăng cường các giải pháp khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng Thủ đô xanh, văn minh, hiện đại.

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện những phong trào hành động bảo đảm tính lan tỏa, rộng khắp, định hướng, hiệu quả, bền vững, sáng tạo, với phương châm lấy thanh niên làm trung tâm, chủ thể của hoạt động; chú trọng đồng hành trong việc nâng cao năng lực số, năng lực sử dụng ngoại ngữ để thanh niên Hà Nội chủ động tham gia và tận dụng tối đa cơ hội của chuyển đổi số, hội nhập.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới, phong trào “Tôi yêu Hà Nội” sẽ tiếp tục là một hoạt động mang đặc trưng, đậm màu sắc của tuổi trẻ Thủ đô, bám sát với việc thực hiện Nghị quyết số 15-CT/TW, ngày 5-5-2022, của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 22-2-2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, với 3 nhóm nội hàm mới: Tham gia tích cực vào việc phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thanh niên Thủ đô thời đại mới với 6 tiêu chí và 6 giá trị; tổ chức các hoạt động nhằm phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm, đồng thời phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.

Bằng những định hướng và mục tiêu rõ ràng của nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ Thủ đô sẽ nỗ lực tiếp bước truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp./.