TCCS - Ngày 18-5-2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức trao giải đợt II, giai đoạn 2018 - 2020 Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dự lễ trao giải có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả _ Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Báo cáo tổng kết giải thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cho biết, Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đợt II, giai đoạn 2018 - 2020 thu hút gần 600 tác phẩm của hơn 200 tác giả, nhóm tác giả, tập thể, cá nhân tham gia. Qua các vòng chấm, hội đồng giải thưởng đã lựa chọn 44 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có 4 giải A, 9 giải B, 12 giải C và 19 giải khuyến khích.

Các tác phẩm tham gia dự thi đợt này bám sát chủ đề, có nội dung tốt, đề tài phản ánh phong phú, đa dạng, cách thể hiện phù hợp, thể hiện lòng biết ơn, tình cảm của văn nghệ sĩ, nhà báo cũng như các tầng lớp nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu. Nhiều tác phẩm phản ánh chân thực, sinh động các tập thể, cá nhân tiêu biểu với những việc làm thiết thực, cụ thể, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. 

Phát huy hiệu quả hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu Thường trực Tỉnh ủy phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 theo định hướng và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương./.

Nguyễn Việt (tổng hợp)