TCCS - Vĩnh Phúc đặt mục tiêu giải quyết xong đất dịch vụ cho người dân trong năm 2019, thế nhưng do nhiều khó khăn, vướng mắc mắc nên đến nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn hàng trăm hộ dân chưa được bàn giao đất dịch vụ trên thực địa.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, hết quý I-2023, các địa phương đã bố trí đủ quỹ đất dịch vụ để chi trả cho người dân. Tuy nhiên, còn 34% diện tích đất dịch vụ chưa có quyết định giao đất, 42% diện tích đất dịch vụ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong 9 huyện, thành phố, Sông Lô là địa phương có tỷ lệ ban hành quyết định giao đất dịch vụ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân thấp nhất, chỉ khoảng 20%, gây ảnh hưởng đến mục tiêu, tiến độ chung của tỉnh.

Phần lớn hộ dân có đất dịch vụ ở xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên đã được bàn giao đất dịch vụ theo quy định _ Ảnh: vinhphuc.gov.vn

Nguyên nhân dẫn đến tiến độ giao đất dịch vụ cho dân chậm là do vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhất là các quy định liên quan đến công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng và giao đất dịch vụ. Cùng với đó, việc chuyển nhượng, xen ghép đất dịch vụ giữa các hộ dân còn manh mún, chưa thống nhất. Một số hộ dân chưa có điều kiện kinh tế để thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến kết cấu hạ tầng và số diện tích chênh lệch giữa tiêu chuẩn với diện tích lô đất đã bốc thăm. Riêng đối với thành phố Vĩnh Yên, địa phương dẫn đầu tỉnh về kết quả giải quyết đất dịch vụ nhưng vẫn còn 0,63ha, chiếm tỷ lệ 3,12% chưa có quyết định giao đất dịch vụ là do một số hộ dân được hưởng đất dịch vụ của xã Thanh Trù không đồng ý nhận đất dịch vụ tại khu Đồng Gáo, phường Hội Hợp.

Để hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dịch vụ cho người dân trước ngày 10-12-2023, cán bộ, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sông Lô đang tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ giao đất dịch vụ.

Tổng diện tích đất dịch vụ cần chi trả cho người dân của huyện không lớn, chỉ 7,46ha, nhưng số hộ được hưởng chi trả đất dịch vụ lại lên tới gần 17.000 hộ. Bên cạnh đó, một số vị trí quy hoạch chi tiết phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch; trình tự thủ tục về đất đai như phê duyệt lựa chọn địa điểm, thỏa thuận quy hoạch chi tiết, thu hồi đất, thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian. Thỏa thuận giữa các hộ được hưởng đất dịch vụ về mức giá chuyển nhượng trong cùng 1 lô quy hoạch chưa được thống nhất… khiến kết quả giải quyết đất dịch vụ cho người dân trên địa bàn huyện đạt thấp.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao, Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Sông Lô đang tích cực cập nhật hồ sơ địa chính theo quy định; thực hiện việc luân chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân được hưởng đất dịch vụ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ, trình ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất cho người được hưởng đất dịch vụ.

Cũng như Sông Lô, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã giao các phòng chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ giải quyết đất dịch vụ. Thông báo cụ thể về mẫu hồ sơ, thời gian tiếp nhận hồ sơ, thời điểm kết thúc nhận hồ sơ giải quyết đất dịch vụ để hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi và nhân dân biết để thực hiện. Đồng thời, lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng hạ tầng các khu đất địch vụ để giao đất cho hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định.

Từng bước tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các vị trí quy hoạch, bố trí giao đất dịch vụ chưa hoàn thành. Tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện xen ghép diện tích tiêu chuẩn được giao đất dịch vụ, bảo đảm đủ diện tích theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ bốc thăm và hoàn thiện hồ sơ giao đất, cấp giấy chứng nhận cho các hộ có tiêu chuẩn đất dịch vụ./.

Nguyễn Việt (tổng hợp)