TCCS - Sau hơn 6 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hơn 76 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lào Cai luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, sự quan tâm đến đồng bào trên mọi miền đất nước. Đặc biệt, đối với tỉnh Lào Cai, Người đã viết sáu bức thư, một bài báo và một bài phát biểu; ký, tặng nhiều huy hiệu, bằng khen, huân chương kháng chiến chống Pháp, huân chương lao động cho hàng trăm cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Lào Cai. Sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Lào Cai - mảnh đất biên cương, địa đầu đầy khó khăn của Tổ quốc - là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Hơn 76 năm qua, kể từ ngày Bác Hồ gửi bức thư đầu tiên cho đồng bào Lào Cai (18-10-1945) và nhất là từ ngày Bác về thăm, toàn Đảng bộ, quân và nhân dân Lào Cai luôn ghi nhớ, phấn đấu thực hiện những điều Bác dạy.

Một số kết quả đạt được

Phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; để việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh tiếp tục đi vào nền nếp, Lào Cai đã có nhiều cách làm sáng tạo và chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp.

Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Theo đó, Tỉnh ủy ban hành Quy định số 28-QĐ/TU, ngày 26-3-2018, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai”; đưa việc học tập và làm theo Bác thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Giai đoạn 2016 - 2021, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 171 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo Bác để triển khai thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh. Phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Năm 2018, tỉnh phát động, triển khai đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai; năm 2019, tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và Hội thảo khoa học “Lào Cai - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kế hoạch của Trung ương và Tỉnh ủy về việc học tập và làm theo Bác. Theo đó, khối hành chính nhà nước tập trung thực hiện nội dung “Hai thạo, ba đúng, ba không”(1); khối doanh nghiệp thi đua nộp ngân sách nhanh, đúng, đủ; khối nông thôn thi đua xây dựng nông thôn mới với mục tiêu mỗi địa phương một mô hình, sản phẩm chủ lực...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh dần đi vào nền nếp, ngày càng trở thành ý thức tự giác, thiết thực. Trong hơn 5 năm qua, tỉnh tổ chức trên 3.600 hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 240.335 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình bồi dưỡng chính trị hè hằng năm cho hơn 17.000 cán bộ quản lý, giáo viên các trường phổ thông. Duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể hằng tháng gắn với các nội dung học tập và làm theo Bác.  

Thành ủy Lào Cai tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh_Nguồn: baolaocai.vn

Thứ hai, chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ.

Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ và đăng ký nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo một số phương châm, như “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ trong quá trình thực thi công vụ; tăng cường đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, doanh nghiệp; thực hiện cơ chế “một cửa”, cải cách thủ tục hành chính; sử dụng, bố trí kinh phí, cơ sở vật chất của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chủ động thực hiện văn hóa hội họp, văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông, văn hóa công sở. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 245.859 lượt cán bộ, đảng viên đăng ký, cam kết nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trong đó có 35.208 lượt cán bộ chủ chốt các cấp đăng ký. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn toàn tỉnh xây dựng được 8.240 chuẩn mực đạo đức. Nhiều cơ quan, đơn vị cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức theo phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Tiêu biểu như Văn phòng Huyện ủy Sa Pa: Kịp thời, chính xác, hiệu quả, không kể giờ, không chờ việc; Báo Lào Cai: Mắt sáng, lòng trong, bút sắc; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Nắm vững chủ trương; tham mưu hiệu quả; đoàn kết, trách nhiệm; nói, viết thuyết phục; ngành dân vận: Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm; Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai: Hòa nhã, lắng nghe, trách nhiệm, hiệu quả; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Thắng: “Tham mưu sắc bén, chủ động sáng tạo, rèn để nói hay, luyện để viết giỏi”; Công ty A-pa-tit Việt Nam: “Tận tụy, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, tiết kiệm, hiệu quả; xây dựng công ty phát triển bền vững”; Bệnh viên Đa khoa huyện Bảo Yên: “Đổi mới phong cách và thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Thứ ba, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong công tác lãnh đạo, điều hành và thực thi công vụ.

Trong những năm qua, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp chủ động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TTg, ngày 8-9-2016, của Thủ tướng Chính phủ, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu, như tăng cường tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân; giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đổi mới lề lối làm việc, tác phong, phong cách công tác; thái độ phục vụ nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng môi trường văn hóa công sở; chấp hành nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; thực hiện tinh giản biên chế; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện đề án vị trí việc làm... Thực hiện tích hợp Cổng thông tin khối Đảng và chính quyền thành một cổng thông tin dùng chung, là địa chỉ cung cấp toàn diện thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lào Cai nói riêng. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ.

Thứ tư, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được các cấp ủy thực hiện nền nếp, thường xuyên, đúng quy định. Duy trì, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Việc đánh giá, xếp loại các tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý đi vào thực chất. Để đánh giá khách quan, toàn diện kết quả học tập và làm theo Bác ở các đảng bộ, Tỉnh ủy ban hành bộ tiêu chí chấm điểm gồm 5 nội dung với gần 100 tiêu chí cụ thể. Đây là một trong những căn cứ để xem xét đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc. Hằng năm, trên 90% số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Thứ năm, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Sau gần 10 năm thực hiện Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 22-12-2011, của Tỉnh ủy, “Về một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và hơn 6 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, toàn tỉnh đã kịp thời biểu dương khen thưởng cho 1.412 tập thể và 8.524 cá nhân, trong đó có 14 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Gần 2.000 mô hình mới, tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được ghi danh; hàng chục nghìn lượt tấm gương người tốt, việc tốt được biểu dương, tôn vinh qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể. Đó là những tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm, chính; giản dị, trách nhiệm, tận tụy với công việc; năng động, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lao động, sản xuất; vượt khó làm giàu; xây dựng tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; giàu lòng nhân ái, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội... Với những việc làm cụ thể, thiết thực, đầy sức thuyết phục, giàu tính nhân văn, những gương người tốt, việc tốt đã lan tỏa mạnh mẽ trong “vườn hoa nghìn việc tốt”, là biểu hiện sinh động của sự sáng tạo, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Sau hơn 6 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, năm 2020 và năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự chủ động, quyết tâm cao, Tỉnh ủy Lào Cai đã bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương xác định các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ công tác linh hoạt, chủ động, sáng tạo và được Trung ương đánh giá cao. Các mục tiêu, kế hoạch phấn đấu triển khai thực hiện ở mức cao nhất. Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt gần 83 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 9.939 tỷ đồng (bằng 136,6% dự toán Trung ương giao). Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 5,33% (đứng thứ 27/63 tỉnh, thành phố trong cả nước). Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020) giảm xuống còn 5,31%; Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh triển khai, có 62/127 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin được thực hiện tốt; chất lượng giáo dục - đào tạo ngày càng nâng cao, nhiều học sinh đạt được nhiều giải cao trong các kỳ thi quốc gia và khu vực. Công tác an sinh xã hội được chú trọng; kịp thời chỉ đạo xây dựng, triển khai các chương trình kích cầu du lịch để hạn chế mức thấp nhất do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Quốc phòng, an ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm; quan hệ đối ngoại mở rộng... Những kết quả đạt được nêu trên đã góp phần không nhỏ trong việc chấn chỉnh lề lối, tác phong, phong cách công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Lào Cai vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Một số cơ quan, đơn vị thiếu sáng tạo, quyết liệt trong việc chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Việc tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở một số cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao. Việc xác định khâu đột phá còn biểu hiện lúng túng; thực hiện ghi danh, cam kết nêu gương ở một số ít địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt. Sự chuyển biến trong học tập và làm theo Bác ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự rõ nét…

Một số nhiệm vụ trong thời gian tới

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, các cấp ủy tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thống nhất giữa lời nói và việc làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hai là, gắn học tập và làm theo Bác với giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt và người đứng đầu các cấp theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, chú trọng làm theo bằng những việc làm cụ thể. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức, cách làm phù hợp với tính chất đặc thù của mỗi địa phương, đơn vị. Đưa việc học và làm theo Bác trở thành nét văn hóa, nhu cầu tự thân của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức Lễ tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020)_Ảnh: TTXVN

Ba là, quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tập trung lãnh đạo và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chương trình trọng điểm, các nghị quyết, đề án, chuyên đề của tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. 

Bốn là, tăng cường kiểm tra, giám sát, đưa việc học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Kịp thời nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo, những “bông hoa giữa đời thường” để tạo ra sức hút, lôi cuốn, lan tỏa hành động làm theo Bác trong cộng đồng.

Hơn 76 năm qua, những tình cảm, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai. Đó là động lực khơi dậy tinh thần yêu nước, nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh nắm chắc thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc./.

--------------------

(1) "Hai thạo": thạo nghề nghiệp, thạo địa bàn; "Ba đúng": đúng chính sách, đúng thẩm quyền, đúng thời gian; "Ba không": không vô cảm, không sách nhiễu, không né tránh