TCCS - Ngày 9-12-2021, tại phiên làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã thảo luận, xem xét, biểu quyết thông qua 27 nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì và phát biểu bế mạc kỳ họp.

Với tinh thần làm việc sôi nổi, trách nhiệm, đã có 80 ý kiến phát biểu thảo luận tại phiên thảo luận tổ, thảo luận và chất vấn tại hội trường, trong đó có 61 ý kiến phát biểu của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 19 ý kiến đại biểu khách mời, tập trung vào các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Các ý kiến này đều được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành chức năng tổng hợp, xem xét và tiếp thu để hoàn chỉnh nghị quyết trước khi trình các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phát biểu tại kỳ họp_Ảnh: baoquangninh.com.vn

Phát biểu tiếp thu, làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Ủy ban nhân dân tỉnh mà đại biểu quan tâm thảo luận tại tổ và hội trường, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri trong tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có giải pháp cụ thể để triển khai có hiệu quả các nội dung cử tri và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm, với mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; khắc phục những tồn tại hạn chế; tập trung quyết liệt thực hiện có hiệu quả thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trên cơ sở thảo luận, làm rõ các nội dung nghị quyết, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết 100% thông qua 27 nghị quyết. Đây là những quyết sách rất quan trọng và rất cần thiết để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và của cả giai đoạn 2021 - 2025 nhằm huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của ủy ban nhân dân các cấp, sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh tới cơ sở, nhất là những đóng góp to lớn, hy sinh thầm lặng, kiên cường vượt khó của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, lực lượng tuyến đầu phát triển kinh tế - xã hội; sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, kiên trì phấn đấu, đóng góp tích cực vào thành quả phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, phát biểu bế mạc kỳ họp_Nguồn: baoquangninh.com.vn

Đồng chí nhấn mạnh năm 2022, Quảng Ninh đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi to lớn và khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tác động chưa thể lường hết do đại dịch COVID-19 gây ra. Do đó, để tiếp tục giữ vững địa bàn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội - môi trường trong năm 2022 mà nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua, nhất là duy trì giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 52.600 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai, nghị quyết 08-NQ/TU và các nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, giao kế hoạch đầu năm, họp hội đồng nhân dân cấp huyện dứt điểm trước ngày 20-12-2021, cấp xã hoàn thành trước ngày 31-12-2021. Phát động phong trào thi đua năm 2022, tạo ra khí thế thi đua mới, quyết tâm trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân, công nhân, lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, tinh thần “kỷ luật và đồng tâm” sự tích cực, chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, bám sát tình hình thực tế để có giải pháp xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với dịch bệnh, thỏa mãn với kết quả đạt được bước đầu.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ và Chỉ thị 18 ngày 18-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết hợp chặt chẽ giữa phòng, chống, giám sát, kiểm soát, xét nghiệm tầm soát dịch bệnh thường xuyên, hằng ngày với không ngừng rút kinh nghiệm hoàn thiện các phương án, kịch bản khoa học sẵn sàng ứng phó thường xuyên, kịp thời, nhanh gọn, có hiệu quả với mọi cấp độ diễn biến của dịch bệnh khi có tình huống nảy sinh ngay từ cấp cơ sở, mỗi cộng đồng dân cư, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp, trường học.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp_nguồn: baoquangninh.com.vn

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá giai đoạn 2020 - 2025 là: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số. Đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông, tổng thể. Xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.

Tiếp tục biến thách thức do COVID-19 gây ra trở thành cơ hội đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng xanh; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững; nhất là phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; giữa đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, chất lượng xây dựng nông thôn mới, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng sống mọi mặt của nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

“Hai năm qua, chúng ta đã nhận ra “Không có áp lực không có kim cương” nên cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta sẽ không dao động, chùn bước trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào; xem khó khăn chỉ là trải nghiệm, xem nghịch cảnh chỉ là môi trường để rèn luyện, tôi luyện bản lĩnh ý chí, nghị lực; luôn biết tìm ra động lực, nguồn lực mới và biết tạo ra áp lực trong công việc, nắm chắc tình hình, trăn trở tìm ra điểm nghẽn, khâu đột phá để vận dụng, đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện; lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác của từng đồng chí trên mỗi cương vị được giao; rèn luyện và thực hành phong cách làm việc khoa học, dân chủ, chuyên nghiệp, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, đến cùng và có kết quả, hiệu quả đo lường được” - Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh.

Với kết quả tốt đẹp của kỳ họp và niềm tin thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, thay mặt chủ tọa kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Nguyễn Xuân Ký tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV./.