Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may (Lào) thăm, làm việc tại một số tỉnh, thành phố phía Nam

LÂM QUÂN - HUY ĐỨC - CAO SIÊNG

Tạp chí Cộng sản

Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm, làm việc tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản tiếp, làm việc với Đoàn đại biểu Tạp chí A-lun-may

Nguyễn Thị Thùy Linh

Tạp chí Cộng sản

Lễ bàn giao và tiếp nhận trang thiết bị xây dựng dự án Tạp chí AlounMai điện tử giữa Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Vũ Trung Duy

Đảng ủy Tạp chí Cộng sản triển khai quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản

Thùy Linh