TCCS - Ngày 4-5-2023, tại trụ sở Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Tạp chí Cuba Xã hội chủ nghĩa.

Quang cảnh buổi làm việc_Ảnh: Quang Hanh

Dự buổi làm việc, có các đồng chí: Enrique Ubieta, Tổng Biên tập Tạp chí Cuba Xã hội chủ nghĩa; Dianet Doimeadios Guerrero, Bí thư Thứ hai phụ trách báo chí, Đại sứ quán Cu Ba tại Việt Nam; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về phía Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, có các đồng chí Phó Tổng Biên tập: PGS, TS Vũ Trọng Lâm; PGS, TS Nguyễn Ngọc Hà; các đồng chí Ủy viên Ban Biên tập, đại diện một số đơn vị chức năng của Tạp chí Cộng sản.

Tại buổi làm việc, đồng chí Tổng Biên tập Enrique Ubieta Gómez cho biết, Tạp chí Cuba Xã hội chủ nghĩa là cơ quan l‎ý luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, do đồng chí Fidel Castro thành lập năm 1961 và là Tổng Biên tập đầu tiên. Tạp chí đã trải qua 4 giai đoạn phát triển và hiện nay là giai đoạn phát triển thứ tư, song mô hình tổ chức cơ bản vẫn giữ như truyền thống, gồm Hội đồng Biên tập (gồm một số đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng và học giả, nhà nghiên cứu có uy tín) và cơ quan trực tiếp biên tập. Ngoài nhiệm vụ chính là xuất bản Tạp chí Cuba Xã hội chủ nghĩa, Tạp chí còn tổ chức các cuộc hội thảo, các sự kiện chính trị lớn về l‎ý luận và chính trị để phục vụ các nhiệm vụ chính trị của Đảng Cộng sản Cuba.

Với nhiều điểm tương đồng, Tạp chí Cuba Xã hội chủ nghĩa mong muốn được hợp tác với Tạp chí Cộng sản để cùng phối hợp thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của hai tạp chí.

Đồng chí Enrique Ubieta, Tổng Biên tập Tạp chí Cuba Xã hội chủ nghĩa tặng tạp chí cho Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản_Ảnh: Quang Hanh

PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản bày tỏ vui mừng được tiếp đón đoàn công tác Tạp chí Cuba Xã hội chủ nghĩa tới thăm Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, cho rằng chuyến thăm và làm việc là một minh chứng cho mối quan hệ hết sức tốt đẹp giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước anh em Việt Nam - Cuba.

Với tình cảm, truyền thống hết sức tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cùng những sự tương đồng về nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, Tạp chí Cộng sản mong muốn tăng cường hợp tác với Tạp chí Cuba Xã hội chủ nghĩa tuyên truyền rộng rãi quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam ở tầm vóc và chiều sâu lý luận, cũng như các thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam tại Cuba và khu vực Mỹ La-tinh, nhất là trong điều kiện Tạp chí Cộng sản cũng đã xuất bản trang tiếng Tây Ban Nha trên Tạp chí Cộng sản điện tử, góp phần tạo sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng các nước nói tiếng Tây Ban Nha, các nước khu vực Mỹ La-tinh đối với Việt Nam; và ngược lại, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Cuba và thực tiễn xây dựng, phát triển đất nước Cuba được lan tỏa ở Việt Nam và khu vực châu Á.

PGS, TS Vũ Trọng Lâm giới thiệu khái quát về tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ và lịch sử hơn 93 năm xây dựng, phát triển của Tạp chí Cộng sản - cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - tạp chí do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm chủ nhiệm đầu tiên, ngọn cờ lý luận chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những năm qua, Tạp chí Cộng sản đã có những bước phát triển mạnh mẽ, ngày càng gia tăng hàm lượng khoa học và chiều sâu lý luận, với nhiều ấn phẩm, sản phẩm báo chí chất lượng. Đặc biệt, Tạp chí Cộng sản là cơ quan chủ lực làm tốt công tác thông tin đối ngoại về các vấn đề lý luận chính trị, giúp đông đảo độc giả trên thế giới hiểu hơn về hệ tư tưởng cách mạng, khoa học, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế của Việt Nam... thông qua các trang Tạp chí Cộng sản điện tử Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Tây Ban Nha; là đầu mối cung cấp bài cho Ban Quản trị trang Solid.Net của các đảng cộng sản và công nhân quốc tế... 

Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản và đoàn công tác Tạp chí Cuba Xã hội chủ nghĩa_Ảnh: Quang Hanh

Tại buổi làm việc, đồng chí PGS, TS Vũ Trọng Lâm bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Cuba Xã hội chủ nghĩa sớm ký kết biên bản hợp tác hai bên nhằm tăng cường hợp tác ngày càng chặt chẽ, hiệu quả./.