TCCS - Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến hết tháng 8-2020, tỉnh Vĩnh Phúc có 8 khu công nghiệp đi vào hoạt động.

Toàn cảnh Khu Công nghiệp Bình Xuyên_Ảnh: Thanh Nga

Bằng việc tích cực cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng, hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư và tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, dịch vụ, giai đoạn 2011 - 2020, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút được 326 dự án đầu tư mới. Trong đó có 286 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 1,903 tỷ USD, chiếm xấp xỉ 75% tổng số dự án FDI đầu tư vào tỉnh; 40 dự án DDI, tổng vốn đăng ký 5.100 tỷ đồng, chiếm khoảng 10% tổng số dự án đầu tư DDI đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2011 - 2020. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt bình quân 63%.

Điều đáng nói, trong cả giai đoạn này, tỉnh Vĩnh Phúc không thu hút thêm được dự án FDI nào đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Các dự đầu tư FDI chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo linh kiện điện tử, phụ tùng ô tô, xe máy, cơ khí; dịch vụ xuất nhập khẩu, logistics. Các dự án DDI chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, trong đó, có một số dự án có tổng vốn đầu tư lớn, tạo sức lan tỏa.

Để nâng cao tỷ lệ lấp đầy và thu hút nhiều dự án sử dụng công nghệ cao, công nghệ mới vào các khu công nghiệp, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo sức hấp dẫn các nhà đầu tư. Cùng với đó, rà soát, đề xuất Chính phủ bổ sung, mở rộng các khu, cụm công nghiệp để phục vụ thu hút đầu tư giai đoạn tiếp theo. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thiện đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp: Chấn Hưng, Tam Dương II khu B, Khu công nghiệp Sông Lô 2, Khu công nghiệp Tam Dương khu vực II, Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội cho công nhân, chuyên gia, người lao động trong các khu công nghiệp; thu hút dự án trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh của các doanh nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp.

Giai đoạn 2021 - 2030, Vĩnh Phúc phấn đấu thu hút được từ 4 - 5 tỷ USD vốn đầu tư từ các dự án FDI và khoảng 50.000 - 60.000 tỷ đồng vốn đầu tư các dự án DDI./.