Hợp tác phát triển sản phẩm du lịch và xúc tiến quảng bá giữa Thái Lan và các nước Tiểu vùng sông Mekong

Nguyễn Quế Thương

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa - một trong những ngành công nghiệp văn hóa quan trọng của Thủ đô Hà Nội

Phạm Thị Thu Cúc

Thực trạng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô hiện nay

Song Minh

Tỉnh Quảng Ninh phấn đấu trở thành đầu tàu du lịch quốc gia, trung tâm du lịch quốc tế

PGS, TS VŨ TRỌNG LÂM - PGS, TS LÊ THANH TÂM

Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản - Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Hà Nội phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, xây dựng nông thôn mới bền vững

Đặng Thị Minh Hảo

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội