Góp phần xây dựng bộ máy chính quyền Thủ đô trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Nguyễn Thị Kim Thương
Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam
10:29, ngày 15-07-2023

TCCS - Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định nhiệm vụ quan trọng là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, vì nhân dân phục vụ. Đây chính là nhân tố hàng đầu quyết định sự ổn định và phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội tại địa bàn phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông_ Ảnh: hanoimoi.vn

Xây dựng Đảng bộ, chính quyền Thủ đô thực sự vững mạnh

Đảng bộ thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm đến giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ thành phố Hà Nội chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thành ủy Hà Nội thường xuyên nắm bắt tư tưởng, tăng cường thông tin nhiều chiều và định hướng thông tin; thực hiện rộng rãi việc trao đổi ý kiến, đối thoại; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục với đấu tranh tư tưởng, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội.

Yêu cầu đầu tiên đối với công tác tổ chức, cán bộ của Đảng bộ thành phố Hà Nội là chăm lo xây dựng, gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Đây là truyền thống đặc biệt quý báu của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Trong quá trình phát triển, Thủ đô Hà Nội đã nhiều lần điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, vì thế, vấn đề đoàn kết trong Đảng bộ thành phố Hà Nội lại càng quan trọng. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức đã được tiến hành chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, toàn diện, khoa học, với phương châm “Đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm để nhanh chóng ổn định và phát triển”. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ được Trung ương, cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội đánh giá cao.

Công tác cán bộ giữ vị trí “then chốt của then chốt”; do đó, trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tiến hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, với nhiều giải pháp căn cơ, phù hợp với đòi hỏi thực tiễn của thành phố. Trong thời gian qua, Hà Nội đào tạo được 1.250 công chức nguồn làm công tác đảng và cán bộ ở xã, phường, thị trấn; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; ban hành Quy định tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo; sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý,…

Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 20-9-2017, của Ban Thường vụ Thành ủy, về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”, đến nay, thành phố Hà Nội đã tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn bí thư, phó bí thư các quận ủy, huyện ủy, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025; giám đốc sở, ban, ngành thành phố và tương đương, chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếp đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức 13 lớp, với 1.555 học viên là cán bộ nguồn quy hoạch ban chấp hành đảng bộ cùng cấp; tổ chức 49 lớp, với 6.968 cán bộ được quy hoạch nguồn cấp trưởng, phó các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và quy hoạch bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc quận ủy, huyện ủy, thị ủy; tổ chức 33 lớp, với 4.753 học viên tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức; đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho 3.597 cán bộ, đào tạo trung cấp lý luận cho 19.824 cán bộ, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp từ thành phố đến cơ sở.

Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021, của Bộ Chính trị, “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh””; các nghị quyết của Thành ủy, các chương trình, kế hoạch công tác lớn của thành phố, công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác giám định và định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực có những chuyển biến tích cực; trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, kiến nghị, xử lý tham nhũng, tiêu cực; đã chỉ đạo tổ chức 46 đoàn kiểm tra, giám sát; kiểm tra có dấu hiệu vi phạm các tổ chức đảng và 2.910 đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quan tâm chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm; đưa 53 vụ án, vụ việc vào diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; đến nay, đã xử lý dứt điểm 44 vụ việc.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả; coi trọng vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt quy trình thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận nhiều hồ sơ, tài liệu về lịch sử chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xét đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho các kỳ đại hội Đảng bộ, bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp của thành phố; xét giải quyết đơn, thư liên quan đến lịch sử chính trị cán bộ,… góp phần bảo vệ Đảng, giữ vững an ninh chính trị.

Công tác dân vận được tăng cường, chất lượng, hiệu quả hoạt động, hệ thống tổ chức dân vận các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Đảng bộ thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo đồng thuận xã hội. Công tác dân vận của chính quyền, của lực lượng vũ trang Thủ đô có chuyển biến tích cực. Công tác tôn giáo, công tác dân tộc được quan tâm, thực hiện đồng bộ, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn được cải thiện rõ rệt. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đóng góp tích cực vào xây dựng các chương trình, đề án trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của thành phố.

Thành ủy Hà Nội, cấp ủy các cấp đặc biệt chú trọng và có ý thức cao trong tìm tòi đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm đúng nguyên tắc, sáng tạo, bài bản, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao. Các cấp ủy thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình và hoạt động theo quy chế, quy định, quy trình công tác. Phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy không ngừng được đổi mới, bám sát thực tiễn, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc từ cơ sở. Thành ủy Hà Nội và hệ thống chính trị ở cơ sở thường xuyên đổi mới chế độ hội họp, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đồng bộ, toàn diện, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu qủa

Sau khi điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hà Nội đã xây dựng đề án tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả các tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn. Thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, ngày 24-9-2013, của Ban Thường vụ Thành ủy, về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”, toàn thành phố đã giảm 2.030 thôn, tổ dân phố; giảm 985 chi bộ và gần 5.000 cán bộ thôn, tổ dân phố; giảm gần 5.369 chức danh không chuyên trách hưởng phụ cấp ở địa bàn dân cư. Việc sắp xếp, kiện toàn đã khắc phục sự chồng chéo trong công tác chỉ đạo, giúp tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thành phố Hà Nội là địa phương đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Bộ Chính trị, về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức”; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thành ủy Hà Nội chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đến nay, đã giảm được 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 110 đơn vị sự nghiệp trực thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện,…

Việc thực hiện nhất quán, đồng bộ từ bộ máy của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, bảo đảm khách quan, khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đã tạo sự đồng thuận cao, giữ ổn định từ cơ sở sau sắp xếp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của từng tổ chức. Đảng bộ thành phố Hà Nội có 50 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc (giảm 9 đảng bộ so với đầu nhiệm kỳ); đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn 20 đơn vị gồm các ban đảng, đảng ủy khối, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; sau sắp xếp, giảm 13 đầu mối cấp phòng, ban (13,8%); giảm 13 cán bộ cấp trưởng phòng, ban; giảm 27 cán bộ cấp phó phòng, ban và tương đương. Kiện toàn, sắp xếp giảm 5/17 ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thành lập, giảm 74/102 ban chỉ đạo thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Các phòng, ban chuyên môn thuộc các sở, ngành, giảm từ 204 phòng xuống còn 159 phòng, giảm được 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Thành phố Hà Nội hiện còn 5 ban quản lý dự án (từ 26 ban, với hàng trăm vị trí lãnh đạo trưởng, phó đơn vị và trưởng, phó phòng). Các quận, huyện, thị xã đã thực hiện triệt để việc sáp nhập, giảm đầu mối quản lý, sau sắp xếp giảm 128 đầu mối đơn vị trực thuộc. Toàn thành phố đã tinh giản được 2.108 biên chế. Thành ủy Hà Nội chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy chưa thật sâu sát, quyết liệt. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn thiếu năng động, chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn và chỉ đạo của thành phố. Sự phối hợp giữa các cấp, ngành có lúc, có việc chưa tốt. Tình trạng trì trệ, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong xử lý công việc chưa được khắc phục triệt để; xem xét xử lý trách nhiệm có lúc, có nơi còn thiếu kiên quyết. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy chưa thường xuyên, chưa có nhiều biện pháp thực sự hữu hiệu trong việc ngăn chặn xử lý những biểu hiện suy thoái đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên. Phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa thực sự gương mẫu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thực tiễn Thủ đô đặt ra.

Một số bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ thời gian tới

Một là, trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh nào, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn kiên định về bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào nền tảng tư tưởng của Đảng, quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hai là, nhận thức sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa vào thực tiễn phát triển đặc thù của Thủ đô Hà Nội, đề ra các quyết sách phù hợp với thực tiễn, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề mới, phức tạp nảy sinh từ cuộc sống.

Ba là, chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh - nhân tố quyết định sự phát triển toàn diện của Thủ đô Hà Nội. Đảng bộ Thủ đô đặc biệt quan tâm giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội.

Bốn là, chăm lo gắn kết chặt chẽ mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, chú trọng nâng cao đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu các cấp. Cảnh giác và đấu tranh kiên quyết với âm mưu của các thế lực thù địch phá hoại sự đoàn kết trong Đảng, chia rẽ mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Năm là, bám sát sự chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương; chủ động phối hợp, sự giúp đỡ, ủng hộ, hợp tác của các bộ, ban, ngành, của các địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí; sự ủng hộ đồng lòng của nhân dân trong quá trình xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Những bài học kinh nghiệm trên chính là điểm tựa vững chắc để đề xuất được phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới; cụ thể là:

Thứ nhất, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ hai, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, trọng tâm là xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện kiên trì, quyết liệt, triệt để Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ Hà Nội kiên quyết, kiên trì, chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng internet.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, xây dựng thành phố thông minh trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thứ tư, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, trọng tâm là chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đảng, chương trình, kế hoạch công tác quan trọng của Thành ủy. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phát hiện và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, xuất sắc; xử lý nghiêm minh và kịp thời các hành vi vi phạm Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thứ năm, phát huy tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện “Dân vận khéo”; làm tốt công tác tôn giáo, dân tộc. Chủ động nắm bắt tình hình, dự báo, phát hiện và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề “nóng”, cấp thiết, bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở.

Thứ sáu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và chất lượng hoạt động của các cơ quan nội chính thành phố; bảo đảm chất lượng các hoạt động tố tụng, thi hành án, không để xảy ra việc kết án oan sai hoặc để lọt tội phạm; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm.

Thứ bảy, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện phương thức lãnh đạo của cấp ủy, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là của người đứng đầu. Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy chế, các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, đề án của các cấp ủy và chính quyền các cấp.

Đảng bộ thành phố Hà Nội quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần quan trọng xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Bác Hồ kính yêu./.