TCCSĐT - Ngày 12-9, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch và thống nhất các nội dung thực hiện Nghị quyết số 422/NQ-UBTVQH14, ngày 18-8-2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và thành lập 02 phường thuộc thành phố Thái Nguyên.

Thực hiện nội dung công tác chuẩn bị tiếp nhận bàn giao, các phòng, ban, ngành, tổ chức của thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch tiếp nhận bàn giao - giải quyết các nội dung phát sinh do điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập phường; đồng thời lập các loại mẫu, biểu mẫu kiểm kê, thống kê và lập biên bản tiếp nhận bàn giao chi tiết theo ngành, lĩnh vực phụ trách. Về nội dung bàn giao, thành phố Thái Nguyên và các địa phương liên quan sẽ tiến hành lập biên bản bàn giao chung các xã, thị trấn về thành phố Thái Nguyên gồm: Diện tích tự nhiên, dân số, địa giới hành chính; tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, các loại hợp đồng; tài chính - tài sản; công tác chuyên môn của ngành, lĩnh vực, tổ chức. Lập biên bản bàn giao chi tiết về các lĩnh vực: Công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, quản lý ngành. Đối với công tác tổ chức bàn giao, dưới sự chủ trì của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thống nhất các nội dung với lãnh đạo các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình ký biên bản tiếp nhận, bàn giao chung các xã, thị trấn về thành phố Thái Nguyên quản lý; thủ trưởng các phòng, ban, ngành, tổ chức của thành phố đồng chủ trì với các đơn vị tương ứng của các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thống nhất các nội dung, công việc và tổ chức làm việc, ký biên bản tiếp nhận bàn giao chi tiết công việc, lĩnh vực phụ trách...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các hướng giải quyết các nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội như: Khó khăn về việc cơ cấu tổ chức khi thành lập công an phường tại các đơn vị được điều chỉnh về thành phố Thái Nguyên; điều chỉnh sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo địa giới hành chính mới….

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thái Nguyên đề nghị: Các phòng, ban, ngành, tổ chức của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên theo chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn cấp trên và tình hình thực tế chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành, tổ chức của Ủy ban Nhân dân các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình bám sát và thực hiện công tác bàn giao theo đúng kế hoạch của tỉnh và thành phố Thái Nguyên; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, cổng thông tin điện tử từ tỉnh đến địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân về nội dung Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và công tác tiếp nhận, bàn giao các đơn vị hành chính cấp xã được điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên và thành lập 2 phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cũng đề nghị các phòng, ban, ngành tổ chức của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ động xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch cho năm 2018 ngay sau khi hoàn thành việc bàn giao./.