TCCS - Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề nhà ở xã hội (NOXH) luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Cùng với việc phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, việc phát triển nhà để hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, người có thu nhập thấp, người nghèo cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đạt được các mục tiêu đề ra.

Những kết quả nổi bật

Một là, hệ thống quy phạm pháp luật tương đối đầy đủ và đồng bộ.

Trong những năm qua, hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về nhà ở nói chung và NOXH nói riêng ngày càng được hoàn thiện, phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển của đất nước. Các quy định của pháp luật về nhà ở tạo cơ sở pháp lý cho thị trường nhà ở phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là phát triển NOXH, như Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, ngày 20-10-2015, của Chính phủ “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật nhà ở; Nghị định 101/2015/NĐ-CP, ngày 20-10-2015, của Chính phủ “Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư”; Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, ngày 20-10-2015, của Chính phủ “Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội” sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1-4-2021, đã kịp thời giải quyết một số khó khăn vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội. Đáng chú ý, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP rút gọn một số thủ tục hành chính và bổ sung nhiều cơ chế khuyến khích, ưu đãi tới các chủ đầu tư tham gia vào đầu tư, phát triển NOXH. Đến nay, hệ thống quy phạm pháp luật về nhà ở được ban hành tương đối đầy đủ và đồng bộ, từng bước được hoàn thiện, với nhiều sự đổi mới có tính đột phá, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thúc đẩy việc phát triển NOXH, cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực NOXH.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị thăm nhà ở xã hội dành cho công nhân ở tỉnh Lào Cai_Nguồn: baolaocai.vn

Hai là, việc phát triển nhà ở xã hội có những bước chuyển tích cực, ổn định trong cơ cấu nhà ở đô thị.

Trong những năm qua, nhiều dự án nhà ở đã được triển khai thực hiện. Theo báo cáo “Về triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp thúc đẩy chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân” của Bộ Xây dựng trình Chính phủ, tính đến tính đến tháng 8-2022, cả nước đã hoàn thành 301 dự án NOXH, nhà ở công nhân, với tổng diện tích sàn gần 7,8 triệu m2. Cụ thể, đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 175 dự án NOXH, quy mô xây dựng khoảng 93.090 căn hộ, với tổng diện tích hơn 4,654 triệu m2. Đối với nhà ở công nhân, đã hoàn thành đầu tư xây dựng 126 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 62.700 căn hộ, tổng diện tích 3,135 triệu m2. Trong số các dự án đã hoàn thành, đồng bằng sông Hồng có 89 dự án, với tổng diện tích mặt sàn hơn 3,2 triệu m2; Đông Nam Bộ có 91 dự án, với tổng diện tích mặt sàn hơn 2,2 triệu m2; đồng bằng sông Cửu Long có 38 dự án, tổng diện tích mặt sàn 547.017m2; Bắc Trung Bộ có 30 dự án, tổng diện tích mặt sàn 641.599m2; Nam Trung Bộ có 24 dự án, với tổng diện tích mặt sàn 424.074m2; Đông Bắc Bộ có 20 dự án, với tổng diện tích mặt sàn 601.499m2; Tây Bắc có 4 dự án; Tây Nguyên có 5 dự án. Chất lượng nhà ở ngày càng được nâng cao, góp phần thay đổi cảnh quan và nâng cao điều kiện sống theo hướng văn minh, hiện đại. Điều này có thể thấy rõ tại các vùng đô thị lớn như thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…

Giai đoạn 2016 - 2020, thành phố Hà Nội có 25 dự án đã hoàn thành với 1.254.087m2 sàn NOXH và 52 dự án đầu tư đang triển khai với 4.139.346m2 sàn NOXH. Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn thành phố đã có 47 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại thực hiện nghĩa vụ NOXH bằng hình thức nộp tiền được phê duyệt nghĩa vụ tài chính tại quyết định phê duyệt giá. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2019, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 23 dự án về NOXH, cung ứng cho thị trường lên tới 1,15 triệu m2 sàn, chiếm 3,5% trong tổng lượng nhà ở phát triển mới của Thành phố. Giai đoạn năm 2016 - 2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành được khoảng 17.944 căn hộ NOXH, đạt 89,72% kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố đề ra(1).

Quá trình đô thị hoá ở nước ta diễn ra mạnh mẽ, với tốc độ nhanh, tăng trưởng kinh tế phát triển, kéo theo nhu cầu về nhà ở tại các thành phố và đô thị ngày càng lớn. Việc thị trường bất động sản phát triển mạnh thời gian qua, đặc biệt là thị trường phi chính thức dẫn đến tình trạng đầu cơ, kiếm lợi từ nhà, đất, làm cho người có thu nhập thấp khó có khả năng tiếp cận được NOXH, khiến tình trạng mất cân đối trong cơ cấu nhà ở đô thị ngày càng cao, vô hình trung có thể gây bất ổn xã hội. Việc bảo đảm sự phát triển NOXH ổn định trong cơ cấu nhà ở đô thị thời gian qua của Đảng và Nhà nước đã góp phần hạn chế sự mất cân đối cơ cấu nhà ở tại đô thị và các thành phố lớn, tạo chỗ ở ổn định, lâu dài cho người dân, đối tượng chính sách, người có thu nhập thấp…

Ba là, góp phần quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội.

Thời gian qua, các dự án NOXH tại đô thị, NOXH cho công nhân đã được triển khai xây dựng ngày càng tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu cao về nhà ở cho những người thu nhập thấp, những gia đình chính sách, công nhân và đông đảo các bộ phận dân cư trong xã hội. Người yếu thế, hộ gia đình, cá nhân là người có công với cách mạng, hộ nghèo tại khu vực nông thôn, vùng thường xuyên bị thiên tai,… được hỗ trợ cải thiện nhà ở bằng nhiều hình thức, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Tỉnh Hà Giang là địa phương làm tốt Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo. Sau hơn 2 năm triển khai chương trình (2019 - 2021), toàn tỉnh đã hỗ trợ nhà ở cho 5.131 hộ cựu chiến binh nghèo, 2.491 hộ nghèo và 1.844 hộ nghèo các xã biên giới trên địa bàn tỉnh, vượt kế hoạch đề ra. Tỉnh Bình Dương tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, tạo áp lực rất lớn trong việc bảo đảm an sinh xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân. Do đó, tỉnh rất quan tâm giải quyết vấn đề này; tính đến tháng 6-2022, đã đưa vào sử dụng 25 dự án NOXH độc lập với hơn 1,4 triệu m2 sàn, hơn 34.000 căn NOXH, đáp ứng được một phần nhu cầu về nhà ở của người dân, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho người dân đang sinh sống và làm việc tại tỉnh.

Bốn là, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Sự phát triển của thị trường nhà ở nói chung và NOXH nói riêng đã thu hút nguồn vốn đầu tư lớn của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, tăng thu cho ngân sách nhà nước, thu hút lực lượng lớn lao động và thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển. Không chỉ các doanh nghiệp nhà nước mà các doanh nghiệp tư nhân, các tập đoàn kinh tế lớn cũng rất tích cực trong việc tham gia phát triển NOXH, như Tập đoàn Vingroup sẽ đầu tư 500.000 căn NOXH cho công nhân, người thu nhập thấp trong 5 năm tới; Tập đoàn Him Lam đăng ký tham gia xây dựng 75.000 căn hộ NOXH từ nay đến năm 2030; Becamex Bình Dương phấn đấu xây dựng 120.000 căn hộ NOXH và cam kết sẽ dành 105ha để tiếp tục xây dựng NOXH, nhà ở cho công nhân…

Người dân tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội ở tỉnh Bắc Ninh_Ảnh: TTXVN

Một số hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển NOXH vẫn còn tồn tại một số hạn chế:

Một là, thị trường NOXH, nhất là thị trường NOXH đô thị hiện nay còn mất cân đối, đang có sự thiếu hụt lớn về nguồn cung. Nhà ở xã hội đạt tỷ lệ thấp so với tổng số diện tích sàn nhà ở đã xây dựng, mới đáp ứng được một phần nhu cầu của người dân. Bên cạnh đó, quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội còn hạn chế, các dự án nhà ở xã hội có quy mô nhỏ lẻ, lại chủ yếu tập trung tại những nơi đông dân, nên gây áp lực lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực. Trong tổng số 2.256 dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị với tổng diện tích gần 43,8 nghìn héc-ta, thì chỉ có 1.040 dự án dành 20% quỹ đất để đầu tư xây dựng NOXH, với tổng diện tích đạt khoảng 3,35 nghìn héc-ta (đạt 36,34% so với nhu cầu phát triển NOXH đến năm 2020). Về quỹ đất nhà ở công nhân, đến nay, cả nước có 253 dự án nhà ở dành cho công nhân với quy mô sử dụng đất khoảng 600ha (đạt khoảng 41% diện tích đất được đầu tư xây dựng đưa vào sử dụng). Mặt khác, cơ cấu sản phẩm còn kém đa dạng, thiếu những nhà diện tích nhỏ, giá trị thấp và các căn hộ, nhà cho thuê với phương thức thanh toán linh hoạt(2).

Hai là, quá trình triển khai NOXH trên thực tế cho thấy những điểm chưa phù hợp trong quy định của pháp luật. Tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, chủ đầu tư được lựa chọn hình thức nộp bằng tiền tương đương quỹ đất 20% thay cho nghĩa vụ NOXH đối với các dự án có diện tích sử dụng đất dưới 10ha là chưa phù hợp. Nhiều chủ đầu tư lợi dụng chính sách này và chọn nộp 100% tiền sử dụng đất của dự án để “hoàn thành nghĩa vụ NOXH”, dẫn đến việc thiếu quỹ đất để phát triển NOXH. Chưa có quy định về vị trí, thời điểm cụ thể thực hiện đầu tư xây dựng NOXH trong dự án nhà ở thương mại, dự án phát triển đô thị, nên các chủ đầu tư thường bố trí quỹ đất 20% ở vị trí không thuận lợi của dự án hoặc bố trí tại vị trí khó giải phóng mặt bằng, dẫn đến mặc dù đã có quy hoạch về quỹ đất NOXH trong dự án nhà ở thương mại nhưng không được thực hiện. Thủ tục đầu tư xây dựng dự án NOXH hiện nay vẫn còn rất phức tạp. Nghị định số 49/2021/NĐ-CP đã tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển NOXH, nhà ở công nhân, song, vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, như: Việc xác định giá trước khi thực hiện giao dịch đối với NOXH đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách phải được cơ quan nhà nước cấp tỉnh thẩm định dẫn đến kéo dài thời gian, gây tốn kém cho doanh nghiệp; các chính sách ưu đãi về lợi nhuận cho chủ đầu tư dự án NOXH, nhà ở công nhân đã ban hành chưa đủ hấp dẫn để thu hút, khuyến khích chủ đầu tư… Quy định các dự án nhà ở xã hội phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong dự án để cho thuê và chủ đầu tư chỉ được bán sau 5 năm sau khi đưa vào sử dụng, nhưng trên thực tế, có nhiều dự án không cho thuê được phần diện tích này, dẫn đến tình trạng các căn hộ để không, trong khi đó chủ đầu tư không được bán, nên không thu hồi được vốn, gây lãng phí và giảm sức hút đầu tư vào NOXH… Một số địa phương chưa quan tâm để có các cơ chế, giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ, ưu đãi, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển NOXH trên địa bàn hoặc chọn được doanh nghiệp tiêu biểu để đầu tư phát triển NOXH, nhất là nhà ở cho công nhân.

Ba là, nguồn vốn ưu đãi và cơ chế khuyến khích chủ đầu tư, tập đoàn lớn tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội vẫn chưa đủ mạnh và hấp dẫn. Sau khi gói 30.000 tỷ đồng cho vay phát triển NOXH kết thúc năm 2016 thì ngân sách nhà nước không đáp ứng được nhu cầu về nguồn vốn ưu đãi để phát triển NOXH. Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho nhu cầu vốn hỗ trợ NOXH giai đoạn 2016 - 2020 là 18.977,5 tỷ đồng (trong đó vốn cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội là 9.000 tỷ đồng; vốn cấp bù lãi suất cho 4 ngân hàng thương mại hỗ trợ cho vay NOXH là 9.977 tỷ đồng). Tuy nhiên, Ngân hàng Chính sách xã hội mới chỉ được phân bổ 2.163 tỷ đồng (chỉ đạt 24% so với nhu cầu giai đoạn 2016 - 2020). Các tổ chức tín dụng được Nhà nước chỉ định chưa được bố trí nguồn vốn để cấp bù lãi suất cho vay NOXH, vì vậy, trong giai đoạn 2016 - 2020 chưa có chủ đầu tư dự án NOXH nào được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi(3).

Bốn là, quá trình triển khai tổ chức thực hiện còn nhiều bất cập, một số địa phương mới quan tâm thực hiện các dự án phát triển nhà ở thương mại, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp mà chưa chú ý triển khai các dự án phát triển NOXH, nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp; chưa đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển NOXH khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm; chưa sử dụng nguồn tiền thu được từ đóng tiền sử dụng đất thay thế cho 20% quỹ đất trong các dự án khu đô thị, dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất dưới 10ha để đầu tư xây dựng NOXH trên địa bàn theo quy định. Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn tài chính, chủ đầu tư lớn chưa thực sự “mặn mà” với việc phát triển NOXH; nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp cũng chưa thực sự quan tâm đến vấn đề nhà ở cho công nhân và người lao động của chính doanh nghiệp mình.

Các giải pháp phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới

Để phát triển nhà ở với quan điểm vừa là ngành kinh tế quan trọng, vừa là công cụ bảo đảm an sinh và công bằng xã hội, song song với việc bảo đảm về chất lượng, đáp ứng được mức sống ngày càng cao của người dân và phù hợp xu hướng phát triển bền vững, thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức của chính quyền, doanh nghiệp đối với vấn đề phát triển nhà ở xã hội.

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trách nhiệm phát triển NOXH là của toàn xã hội trên nguyên tắc bảo đảm hài hoà lợi ích của các bên tham gia. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng cần hướng đến việc giảm “kỳ thị” giữa NOXH và nhà ở thương mại, nâng cao sự tin tưởng của người dân về mục tiêu nhân văn của NOXH, khẳng định rõ việc phát triển NOXH là hướng tới những thành phần yếu thế trong xã hội, chứ không phải để đầu cơ và trục lợi. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong việc phát triển NOXH không chỉ hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách, mà còn là giải pháp phát triển xã hội bền vững, thúc đẩy thị trường NOXH phát triển theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển xã hội theo hướng văn minh, hiện đại.

Thứ hai, cần sớm bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển nhà ở xã hội.

Nghiên cứu việc bố trí quỹ đất cho việc phát triển NOXH tại các dự án nhà ở thương mại một cách linh hoạt, khả thi, hiệu quả và phù hợp với tình hình của từng địa phương và thống nhất quy định một đầu mối quản lý. Giảm tối đa những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định pháp luật để các chủ đầu tư, doanh nghiệp có động lực, niềm tin để phát triển NOXH.

Nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014 đồng bộ với việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013, Luật Đấu thầu năm 2013, trong đó cần nghiên cứu sửa đổi các cơ chế, chính sách cho nhóm đối tượng thu nhập thấp, trong đó quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện thụ hưởng; việc quy hoạch, dành quỹ đất phát triển NOXH; việc lựa chọn chủ đầu tư dự án; các cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định chưa thực sự mang ý nghĩa khuyến khích phát triển NOXH tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, trên nguyên tắc bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

 Nhà nước có chính sách tạo động lực phát triển về công nghệ xây dựng và nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng; có các cơ chế, chính sách, giải pháp đủ hấp dẫn, thiết thực, cụ thể để hỗ trợ, khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tích cực tham gia phát triển NOXH, doanh nghiệp được trực tiếp hưởng các chính sách ưu đãi nhằm giảm giá thành khi phát triển các sản phẩm về NOXH, đồng thời đạt được kỳ vọng về lợi nhuận, từ đó gây dựng niềm tin, tích cực phát triển các sản phẩm về NOXH. Người dân được tiếp cận với các loại hình nhà giá rẻ phù hợp với hạn mức chi trả cho việc sở hữu sản phẩm, nhưng có chất lượng bảo đảm. Sửa đổi các quy định liên quan đến quá trình quản lý và vận hành NOXH, bởi đây là quá trình quan trọng để hướng đến phát triển bền vững, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nghiên cứu thành lập “Quỹ tiết kiệm nhà ở” trên cơ sở tái cơ cấu quỹ phát triển nhà ở tại các địa phương. Quỹ tiết kiệm nhà ở hỗ trợ cho người có nhu cầu về nhà ở nhưng thu nhập thấp, thông qua cơ chế tiết kiệm, đóng góp của người lao động từ tiền lương theo tỷ lệ nhất định và quy định cụ thể về thời gian tiết kiệm (nghiên cứu định mức tiết kiệm thấp nhất là 5% và cao nhất không quá 20% tiền lương hằng tháng, thời gian từ 10 - 15 năm).

Đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm thiểu các thủ tục liên quan đến phát triển NOXH, áp dụng chính phủ điện tử trong việc cung cấp các dịch vụ công để bảo đảm tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tham gia phát triển, giao dịch và quản lý NOXH. Lập hệ thống quản lý dữ liệu về phát triển và quản lý nhà ở nói chung và NOXH nói riêng.

Thứ ba, tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, nguồn vốn để phát triển nhà ở xã hội.

Các địa phương cần khẩn trương, nghiêm túc thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển NOXH. Khi quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới phải kèm theo quy hoạch NOXH, nhà ở công nhân bảo đảm hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy định. Thực hiện xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển NOXH của địa phương theo quy định của Luật Nhà ở. Khẩn trương đưa các tiêu chí phát triển nhà ở, đặc biệt là các tiêu chí phát triển NOXH, nhà ở cho công nhân vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm của địa phương. Đối với các tỉnh, thành phố có nhiều khu công nghiệp, tập trung nhiều công nhân, như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng…, căn cứ quy định pháp luật về nhà ở và Nghị định số 35/2022/NQ-CP, ngày 28-5-2022, của Chính phủ (khi lập danh mục các khu công nghiệp phải dành tối thiểu 2% tổng diện tích của các khu công nghiệp để quy hoạch xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp) cần dành quỹ đất và kêu gọi các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp bất động sản tham gia đầu tư, phát triển nhà ở công nhân, nhà lưu trú cho công nhân thuê.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện và có chế tài xử lý nghiêm với những cá nhân, tổ chức nếu không đáp ứng quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển NOXH theo quy định pháp luật về nhà ở. Bố trí đủ quỹ đất để xây dựng NOXH tại các vị trí thuận lợi về giao thông, không quy hoạch tại các vị trí khó giải phóng mặt bằng, rà soát quỹ đất công trong khu đô thị không có nhu cầu hoặc sử dụng kém hiệu quả để kêu gọi đầu tư làm NOXH. Quy định rõ quỹ đất cho phát triển NOXH trong quy hoạch khu đô thị, khu công nghiệp, đặc biệt cần thực hiện nghiêm quy định dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại để phát triển NOXH. Quan tâm hơn nữa trong việc hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào các dự án NOXH từ nguồn ngân sách địa phương. Bên cạnh đó, các địa phương cần quyết liệt hơn nữa trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong khâu thẩm định, phê duyệt quy hoạch, giải phóng mặt bằng, giao đất,… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư xây dựng NOXH.

Nhà nước cần sớm bố trí thêm nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho chủ đầu tư phát triển NOXH vay từ sau năm 2020; bố trí nguồn vốn bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại được Nhà nước chỉ định để cho cá nhân và doanh nghiệp vay phát triển NOXH; tiếp tục triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua NOXH, theo chính sách về NOXH và Nghị quyết số 11/NQ-CP, ngày 31-1-2022, “Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình”. Ngân hàng Nhà nước cần tập trung chỉ đạo các nhân hàng thương mại được chỉ định, quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư NOXH, nhà ở công nhân đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi theo quy định của Nghị định số 31/2022/NĐ-CP “Về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh”./.

----------------

(1) Nguồn: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh: Báo cáo về tiến độ xây dựng của các dự án căn hộ nhà ở xã hội, 2020.
(2) Xem: Báo cáo của Bộ Xây dựng về triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp thúc đẩy chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân năm 2022.
(3) https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1179/72333/tra-loi-chat-van-noi-dung-lien-quan-den-nha-o-xa-hoi.aspx