TCCS - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 13-12-2021, Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII (2021 - 2026) do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đại hội đề ra. Đại hội đã lựa chọn, bầu 8 đồng chí đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho hơn 90 nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân tham gia Đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII  ra mắt đại hội _ Ảnh: qdnd.vn

Các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Cứu; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị toàn quân cùng 285 đại biểu đại diện cho hơn 9 vạn cán bộ, hội viên trong toàn quân đã tới dự đại hội.

Đại hội được tổ chức theo phương thức trực tiếp đối với 48 đơn vị phía Bắc (từ Quân khu 4 trở ra) và trực tuyến tại 10 điểm cầu (từ Quân khu 5 trở vào).

Với phương châm: “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Dân chủ - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII (2021 - 2026) với chủ đề: Phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ; trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và lòng nhân ái của Phụ nữ Quân đội; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ Quân đội 5 năm (2016 - 2021), xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ 5 năm (2021 - 2026); thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị và nội dung sửa đổi Điều lệ Hội trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phát biểu khai mạc đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, kế thừa và phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, 5 năm qua, trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị..., công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quân đội đã có bước chuyển biến mới, vững chắc, toàn diện. Phong trào phụ nữ quân đội đã tạo ra khí thế, động lực và môi trường tốt để cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân phấn đấu vươn lên hoàn thiện về phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác; vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa hoàn thành tốt thiên chức của người phụ nữ; tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, đóng góp xứng đáng vào phong trào Thi đua yêu nước của phụ nữ Việt Nam.

Trình bày báo cáo của Tổng cục Chính trị, Đại tá, TS. Phùng Thị Phú, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội khẳng định những thành tích đạt được của công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quân đội 5 năm qua (2016 - 2021). Phụ nữ quân đội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, hướng dẫn hội viên phụ nữ phát huy truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy tốt vai trò vận động, hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ quân đội phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia bảo vệ môi trường. Đến nay đã có 97,9% (tăng 0,9%) gia đình hội viên đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch” và đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, góp phần giảm tỷ lệ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong toàn quân xuống còn 1,85% (giảm 0,15%). Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức Hội Phụ nữ trong quân đội vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đến nay, tỷ lệ cán bộ nữ so với tổng số cán bộ đang công tác đạt 3% (tăng 0,50%). Số đảng viên nữ tham gia cấp ủy so với tổng số cấp ủy viên các cấp hiện đang công tác là 2,97% (tăng 0,33%).

Thực hiện tốt phong trào thi đua: “Phụ nữ quân đội đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, phụ nữ quân đội xây dựng, duy trì hơn 300 mô hình thi đua hiệu quả, tiêu biểu là mô hình “Phụ nữ thực hiện tốt điều lệnh, chính quy, kỷ luật”, “Vào phòng máy là vào vị trí chiến đấu”, “Ca trực kiểu mẫu”, “Phụ nữ khơi nguồn sáng tạo”, “Thương yêu, quý trọng bệnh nhân như người thân ruột thịt”, “Phụ nữ xung phong thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình”, “Tổ phụ nữ 3 tốt”, “Phụ nữ 3 tiên tiến, mẫu mực", “Theo gương Bác tiết kiệm tốt, tăng gia giỏi”…

Giai đoạn 2016 - 2021 ghi đậm dấu ấn khi lần đầu tiên có 41 cán bộ, hội viên phụ nữ trong Quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; đặc biệt, kể từ khi dịch bệnh COVID - 19 bùng phát, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phụ nữ quân đội đã kịp thời triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 với khẩu hiệu hành động: Mỗi hội viên là một chiến sĩ, mỗi gia đình hội viên là một pháo đài, mỗi tổ chức phụ nữ là một mũi tiến công chống dịch”; đã có hơn 9.000 hội viên thực hiện nhiệm vụ trên các mặt trận chống dịch, trong đó có 1.700 hội viên xung phong ra tuyến đầu chống dịch; phụ nữ toàn quân vận động các nguồn ủng hộ tiền mặt và quà tặng trị giá hơn 20 tỷ đồng cho cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu, hậu phương lực lượng tuyến đầu và nhân dân ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại đại hội _ Ảnh: Thùy Linh

Phát biểu tại đại hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vui mừng thấy rằng, 5 năm qua, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quân đội đã có bước phát triển mới, vững chắc, toàn diện, được thể hiện sinh động trong báo cáo của Tổng cục Chính trị trình bày trước đại hội. Từ phong trào phụ nữ đã tạo ra khí thế, động lực và môi trường tốt để phụ nữ quân đội thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bằng tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, phụ nữ quân đội đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong chương trình hành động 5 năm (2016 - 2021). Số cán bộ, nhân viên nữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao; một số đồng chí được bổ nhiệm là cán bộ chủ trì, được phong quân hàm cấp tướng; có 934 sáng kiến, hơn 2.000 công trình, sản phẩm và ý tưởng sáng tạo của phụ nữ được ứng dụng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực, làm lợi cho quân đội hàng tỷ đồng; 8 tập thể, cá nhân đạt giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; gần 70.000 lượt đồng chí được tặng bằng khen, giấy khen, gần 4.000 lượt đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp và nhiều hội viên phụ nữ tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; 5 năm liên tục phụ nữ quân đội được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc và xuất sắc tiêu biểu. Ban Phụ nữ Quân đội đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất nhân kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống và nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội... góp phần tích cực trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Để cùng với toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị đại hội phát huy dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, nhất là đề xuất những giải pháp, biện pháp mang tính đột phá để đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả hơn nữa phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ trong quân đội 5 năm tới. Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính ủy (chính trị viên), người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Cần quán triệt và nhận thức sâu sắc: Công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ là nội dung lãnh đạo quan trọng của cấp ủy đảng; từ đó chỉ đạo, hướng dẫn công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ quân đội tập trung hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả, xây dựng và củng cố tổ chức phụ nữ các cấp vững mạnh, phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Chủ động tạo nguồn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ nữ; nhất là các đơn vị đặc thù có đông nữ và các đơn vị có điều kiện phát triển cán bộ nữ; nghiên cứu bố trí sắp xếp công tác phù hợp với trình độ năng lực, sở trường và hoàn cảnh gia đình, nhất là chị em công tác ở vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng phụ nữ quân đội bức trướng với 10 chữ vàng: “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”. Đồng chí bày tỏ mong muốn phụ nữ quân đội tiếp tục nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với niềm tin tưởng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng phụ nữ quân đội bức trướng 10 chữ vàng: “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” _ Ảnh: Thùy Linh

Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm, các đại biểu tham dự đại hội nhất trí tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào: “Phụ nữ quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, vận động cán bộ, hội viên rèn luyện, phấn đấu hướng tới xây dựng người phụ nữ quân đội thời kỳ mới “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”, hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo động lực thực hiện thắng lợi chỉ tiêu của phong trào thi đua và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, là tiêu chuẩn cơ bản đánh giá kết quả công tác phụ nữ ở từng cấp.

Đại hội nhất trí thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản, 3 nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện 5 năm tới (2021 - 2026), tập trung vào 2 khâu đột phá: Một là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội phụ nữ. Hai là, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, phấn đấu tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực phù hợp. Đại hội cũng thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết và nhất trí thông qua báo cáo của Tổng cục Chính trị trình Đại hội; đồng thời phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tham gia các ý kiến có chất lượng vào dự thảo Báo cáo Chính trị và Điều lệ sửa đổi của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội đã lựa chọn, bầu 8 đồng chí đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho hơn 90 nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân tham gia Đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Kết thúc đại hội, 60 đại biểu vinh dự đến báo cáo thành tích với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các đại biểu dự đại hội tham quan các sản phẩm của phụ nữ quân đội trưng bày tại đại hội _ Ảnh: Thùy Linh

Trong thời gian tổ chức, đại hội đã trưng bày, triển lãm các tác phẩm đạt giải trong Cuộc vận động và sáng tác ảnh "Tự hào phụ nữ quân đội", các công trình, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sản phẩm sáng tạo của phụ nữ. Tổ chức ghi hình Chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội và phát sóng trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Trước khi tham dự đại hội, các đại biểu làm lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn./.