TCCS - Theo kết quả công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong 10 chỉ số thành phần PCI của Vĩnh Phúc thì chỉ số tiếp cận đất đai xếp hạng 49/63 tỉnh, thành, với 6.38 điểm, tăng 0.64 điểm và tăng 11 bậc so với năm 2018. Mặc dù tăng bậc so với năm 2018 nhưng chỉ số này vẫn có thứ hạng thấp nhất trong 10 chỉ số thành phần PCI của Vĩnh Phúc. Nguyên nhân là thủ tục hành chính về đất đai cũng như sự thay đổi về khung giá đất của tỉnh chưa phù hợp; việc tiếp cận đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khó khăn. Bên cạnh đó, những rủi ro bị thu hồi đất còn cao.

Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nỗ lực cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh_Ảnh: Thanh Nga

Để khắc phục tình trạng này và nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tích cực rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi và ban hành bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Công bố công khai, đầy đủ thông tin quy hoạch, tích cực hướng dẫn các doanh nghiệp nghiên cứu lập dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, có kế hoạch tiếp cận việc sử dụng đất. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, thường xuyên kiểm tra, giám sát; hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường thanh, kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý nghiêm cán bộ cố tình để hồ sơ chậm hạn mà không có lý do chính đáng. Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về giá đất, công khai, minh bạch giá đất để các nhà đầu tư quan tâm có cơ sở tiếp cận, nghiên cứu tham gia thị trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng đăng ký đất đai bảo đảm thông suốt, chất lượng, hiệu quả, tạo niềm tin, sự hài lòng đối với người dân, doanh nghiệp đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cắt giảm thời gian thực hiện đối với 63/87 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp tỉnh; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 135 công trình, dự án trên tổng diện tích gần 567 ha; thực hiện ký 112 hợp đồng thuê đất với các tổ chức, doanh nghiệp trên tổng diện tích hơn 2.317 ha. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh; hoàn thiện hồ sơ, phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016 - 2020 cho các huyện, thành phố theo quy định của Luật Đất đai 2013 để làm cơ sở pháp lý thực hiện công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh./.