Khai mạc vòng chấm chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - 2023

Hà Phương

Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII

Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV, năm 2020

Giải Báo chí quốc gia lần thứ XV - năm 2020 có số lượng tác phẩm dự giải cao nhất từ trước đến nay

Gia Bảo

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV, năm 2019