Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

ĐỖ CÔNG TIẾN

Tạp chí Cộng sản

Trao quyết định phân công Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030

Huy Vũ

Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” toàn quốc nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng  (15-10-1930 - 15-10-2020)

Việt Bách

Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của chính quyền trong tình hình mới

TRƯƠNG THỊ MAI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương