Dâng hoa kỷ niệm 150 năm Ngày sinh lãnh tụ cộng sản V.I. Lê-nin

Báo chí cần chủ động bám sát, tuyên truyền kịp thời những ngày lễ lớn, sự kiện, vấn đề quan trọng trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước năm 2020

Nguyễn Thanh Hải

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới

Hoa Nguyễn

Cấp ủy trong cơ quan báo chí phải thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo