TCCS - Ngày 6-5-2024, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị chuẩn hóa thủ tục hành chính (TTHC) trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên trình bày thực trạng TTHC trên hệ thống Cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh. Theo kế hoạch, từ ngày 8-5 đến ngày 23-5-2024 sẽ triển khai thực hiện chuẩn hóa với 100 TTHC của các sở, ban, ngành phát sinh nhiều hồ sơ.

Toàn cảnh hội nghị_Ảnh: baobacninh.com.vn

Theo báo cáo, từ tháng 5-2023 đến hết tháng 4-2024, số lượng hồ sơ phát sinh của 100 TTHC cần chuẩn hóa chiếm hơn 91% tổng số hồ sơ của gần 1.800 TTHC. Việc chuẩn hóa 100 TTHC này nhằm cải thiện chất lượng của hệ thống thông tin giải quyết TTHC, thúc đẩy người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, sử dụng biên lai điện tử… Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn; tốc độ của hệ thống được tăng lên do tối ưu hóa quy trình xử lý, tái sử dụng được các tài liệu cũ nên giảm thiểu các thao tác trên hệ thống.

Việc chuẩn hóa TTHC giúp cải thiện được các chỉ số của tỉnh, như: DTI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS và cải thiện chất lượng của tỉnh Bắc Ninh trong việc thực hiện bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin, thảo luận, trao đổi các nội dung chính xoay quanh cách thức và quy trình thực hiện chuẩn hóa TTHC, bao gồm: Chuẩn hóa biểu mẫu điện tử, chuẩn hóa quy trình điện tử, tối ưu hóa thành phần hồ sơ, chuẩn mã kết quả và mã thành phần hồ sơ.

Theo kế hoạch, từ ngày 8-5 đến ngày 23-5-2024 sẽ triển khai thực hiện chuẩn hóa với 100 TTHC của các sở, ban, ngành phát sinh nhiều hồ sơ với cách thức thực hiện như sau: Các sở, ban, ngành chủ trì, chịu trách nhiệm thực hiện chuẩn hóa TTHC của đơn vị mình, cấu hình quy trình điện tử TTHC cho cả 3 cấp (nếu có); cán bộ kiểm soát TTHC, Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp hỗ trợ cán bộ các sở, ban, ngành rà soát chuẩn hóa TTHC; Trung tâm CNTT và Truyền thông phối hợp hỗ trợ cán bộ quản trị của các đơn vị cấu hình trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh biểu dương và đánh giá cao cách thức triển khai chuẩn hóa TTHC. Để việc chuẩn hóa TTHC thực sự có hiệu quả, đồng chí Vương Quốc Tuấn yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương rà soát, ban hành kế hoạch chi tiết để chuẩn hóa TTHC, tập trung hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.

Ngay sau hội nghị này, yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản giao trách nhiệm cụ thể đối với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện, các ngành, địa phương, đơn vị chủ động chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn, trở ngại để cùng nhau tháo gỡ. Các sở, ngành, địa phương cần vào cuộc quyết liệt với sự tập trung cao nhất để việc chuẩn hóa các TTHC hoàn thành sớm, góp phần nâng cao hình ảnh của các sở, ban, ngành, địa phương, nâng cao vị trí xếp hạng của Bắc Ninh về chỉ số chuyển đổi số DTI cũng như bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp./.

Anh Việt (tổng hợp)