TCCS - Ngày 12-4-2024, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học “Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu đề dẫn tọa đàm_Ảnh: Hà Phương 

Các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đồng chủ trì tọa đàm. Dự tọa đàm có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật…

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Từ rất sớm, Người đã răn dạy về đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên và nhấn mạnh cán bộ, đảng viên phải biết giữ “thanh danh của Đảng” và “danh giá của mình”. Người khẳng định: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.

Thấm nhuần sâu sắc những chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cùng tầm nhìn xa đối với các vấn đề xây dựng Đảng, trong nhiều bài viết và nhiều lần phát biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở, phân tích sâu sắc về tư cách, đạo đức cách mạng và danh dự của người cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư nhấn mạnh, khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên hãy giữ liêm sỉ và danh dự; hãy khắc cốt ghi tâm: “Lời thề trước Đảng - Hãy giữ danh thơm tiếng tốt”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, ngày 15-1-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn: “Hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Lời căn dặn đó gửi gắm kỳ vọng to lớn của người đứng đầu Đảng ta mong muốn mỗi đảng viên, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phải luôn giữ vững bản lĩnh, liêm chính, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, không ngừng nỗ lực phấn đấu, cống hiến, sao cho xứng đáng với danh dự, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các đại biểu tham dự tọa đàm_Ảnh: Hà Phương

Tại tọa đàm, các ý kiến tham luận đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề, gồm:

Một là, tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn giá trị và ý nghĩa lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với quá trình tu dưỡng, rèn luyện, học tập, công tác và chiến đấu của lực lượng công an nhân dân.

Hai là, phân tích, đánh giá kết quả, bài học kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra trong quá trình quán triệt, thực hiện lời căn dặn của Tổng Bí thư đối với lực lượng công an nhân dân. Từ đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cách làm hay, sáng tạo, những gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những giá trị, ý nghĩa lời căn dặn thành những hành động thực tế thiết thực.

Ba là, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp gắn với việc quán triệt và làm theo lời căn dặn của Tổng Bí thư với việc học và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy, quyết tâm triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022, của Bộ Chính trị khóa XII, về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Kết luận tọa đàm, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, lực lượng công an nhân dân triển khai thực hiện lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” bằng những mô hình, phần việc thiết thực, cụ thể hằng ngày, như: “Mỗi ngày làm một việc tốt”, “tự học, tự rèn, tự đào tạo”, “làm hết việc, không làm hết giờ”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, “xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”...

Kết quả việc thực hiện lời căn dặn thể hiện rõ qua các giải pháp phòng, chống tội phạm, kéo giảm tội phạm, đạt và vượt chỉ tiêu do Quốc hội đề ra; gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, tạo bước "đột phá", chuyển trạng thái hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân; chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, buôn lậu, kinh tế... theo tinh thần "không vùng cấm, không ngoại lệ". Đồng thời, chấn chỉnh kịp thời, tạo chuyển biến rõ rệt, từng bước kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông, giảm các vụ cháy nổ; tập trung giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh, ngay tại cơ sở, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận tọa đàm_Ảnh: Hà Phương

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, trong thời gian tới, phải tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Đồng thời, tiếp tục thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; phát huy trách nhiệm và vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để nêu cao ý chí chiến đấu; thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, coi đây là việc làm thường xuyên, hệ trọng, trở thành tiềm thức trong trái tim, khối óc và hành động thực tế trong công tác, chiến đấu hằng ngày của mình.

Sau tọa đàm, Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lựa chọn, bổ sung, hoàn thiện, biên tập, xuất bản cuốn sách Công an nhân dân khắc ghi lời căn dặn “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” làm tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và đặc điểm tình hình cụ thể của đơn vị mình để nghiên cứu, biên soạn bài giảng, tài liệu sinh hoạt chính trị, phục vụ các lớp bồi dưỡng, tập huấn, giảng dạy cho cán bộ, chiến sĩ theo yêu cầu./.