TCCS - Ngày 21-3-2024, Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV đã diễn ra tại nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Quang cảnh phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV_Ảnh: TTXVN

Quốc hội nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.

Xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua:

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.

Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc./.

Linh Hà (tổng hợp)