TCCS - Ngày 18-1-2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng nhân dịp đồng chí Tamura Tomoko được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản khóa 29.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng_Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Đại hội 29 của Đảng Cộng sản Nhật Bản đã thành công tốt đẹp và đồng chí Tamura Tomoko được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương khóa 29. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc Đảng Cộng sản Nhật Bản trong chặng đường 102 năm qua đã luôn kiên trì mục tiêu cách mạng dân chủ, tiến tới cách mạng xã hội chủ nghĩa, kiên định trong việc phản đối chiến tranh và chủ nghĩa bá quyền; coi trọng việc phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội, xây dựng đường lối, cương lĩnh và tổ chức. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ 29, ngày càng lớn mạnh, nâng cao uy tín, vị thế trong xã hội Nhật Bản, đóng góp tích cực vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng về quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp; khẳng định sẵn sàng cùng với ban lãnh đạo khóa mới của Đảng Cộng sản Nhật Bản duy trì trao đổi, tiếp xúc, tăng cường trao đổi lý luận, phối hợp tại các diễn đàn đa phương. /.

Hà Phương (tổng hợp)