TCCS - Ngày 11-11-2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên nhân kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2023).

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương; lãnh đạo các ban, ngành trung ương,…

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo trung ương, tỉnh, huyện cùng tham quan các sản phẩm đặc trưng của địa phương_Ảnh: Công Tiến

Thôn Xây Dựng nằm ở trung tâm xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, với 187 hộ, 984 người; trong đó, có 171 hộ đồng bào dân tộc thiểu số.  Đây là thôn còn nhiều khó khăn với trên 60% hộ gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo. Dưới sự lãnh đạo của chính quyền các cấp trong thời gian qua, thôn Xây Dựng đã vận động nhân dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu để xây dựng đời sống văn hóa mới lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, như việc cưới, việc tang không phô trương, hình thức để chống lãng phí; đồng thời, việc phát triển kinh tế được quan tâm; công tác khuyến học phát triển, trẻ em đi học đúng độ tuổi ở các bậc học đạt tỷ lệ cao…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, vui mừng trước những kết quả nổi bật trong lao động, sản xuất, nâng cao đời sống, xây dựng chính quyền, cộng đồng của bà con trong thôn, xã. Chủ tịch nước nhấn mạnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Cũng nhờ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa non sông về một mối, đưa đất nước bước vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đại đoàn kết toàn dân tộc mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bước vào sự nghiệp đổi mới, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu to lớn như ngày nay. Trong giai đoạn phát triển mới, với diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và quốc tế cho thấy, đại đoàn kết toàn dân tộc là yếu tố quan trọng bậc nhất, là cội nguồn sức mạnh để đất nước ta vững bước tiến lên.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng và ghi nhận xã Suối Trai đã nỗ lực, cố gắng, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhân dân trong xã gia tăng sản lượng trồng trọt, chăn nuôi, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Với đặc thù 90% là đồng bào dân tộc, bà con trong xã đã cùng nhau gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc mình; đoàn kết, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cùng nhau nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Đáng chú ý, dù xuất phát điểm từ một xã đặc biệt khó khăn miền Tây Phú Yên, nhưng việc học tập của con em xã Suối Trai luôn được chăm lo, tạo điều kiện. Cùng với đó, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tạo ra môi trường bình yên để người dân an tâm lao động, sản xuất, cải thiện đời sống, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại ngày hội_Ảnh: Công Tiến

Đặc biệt, Chủ tịch nước đề nghị nhân dân chung tay gìn giữ an ninh, trật tự trong thôn, trong xã, để luôn có cuộc sống bình yên. Cùng với đó là luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện các luận điệu xuyên tạc, kêu gọi, tuyên truyền phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch nước căn dặn, lãnh đạo huyện Sơn Hòa làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã, cán bộ ở cơ sở; tiếp tục đầu tư, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; không ngừng nâng cấp hạ tầng cơ bản phục vụ đời sống và sinh hoạt của người dân; tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Chủ tịch nước tin tưởng trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Suối Trai sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới trên các lĩnh vực./.