TCCS - Ngày 22-7-2023, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp_Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI đã thống nhất thông qua nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển đến năm 2025, gồm 18 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 5 đột phá chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025. Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện, với nhiều nỗ lực, quyết tâm, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã đạt một số kết quả nổi bật trong công tác tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm (giai đoạn 2020 - 2023) ước đạt 5,12%/năm. Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,25%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 4,42%, khu vực thương mại - dịch vụ tăng 7,08%. Năm 2023, ước tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đạt 68,83 triệu đồng/người, tăng 1,29 lần so với năm 2020.

Đến nửa nhiệm kỳ, trong 15 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Tháp, có 1 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành vượt chỉ tiêu; 9 chỉ tiêu bảo đảm tiến độ thực hiện, đến nửa nhiệm kỳ đạt hơn 50% chỉ tiêu; 5 chỉ tiêu (tập trung ở nhóm chỉ tiêu tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, tỷ lệ đô thị hóa...) đang ở mức phải nỗ lực thực hiện.

Về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, đảng bộ, chi bộ. Qua 2 năm đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Nhiều địa phương triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”, “Sinh hoạt đảng cho đảng viên là chức sắc, chức việc các tôn giáo”. Toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 4.466 đảng viên, đạt 3,94% so với dân số. Đặc biệt, đến nay, thành lập được 19 tổ đảng nơi đảng viên đi lao động, làm việc xa nơi cư trú.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đoàn kết, thống nhất và thực hiện đạt được những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tỉnh ủy Đồng Tháp thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương. Tuy trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhưng Đồng Tháp có tốc độ tăng trưởng bình quân GRDP đạt khá, trung bình 3 năm đầu nhiệm kỳ ước đạt 5,12%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có bước nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc_Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai lưu ý, thời gian tới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp lãnh đạo hiệu quả công tác phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Tỉnh cần tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo; chú trọng thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chưa đạt, khó đạt. Bên cạnh đó, kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự; giữ vững đường biên giới hòa bình, ổn định, phát triển; tích cực kiện toàn công tác nhân sự và chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ sau; quan tâm bồi dưỡng, cập nhật thông tin cho đội ngũ cán bộ; chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, nhất là trong lực lượng học sinh, sinh viên và khu vực ngoài nhà nước./.

 Trung Duy (tổng hợp)