TCCS - Ngày 27-5-2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bến Tre về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đến nay.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương  Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc_Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ cho biết, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phát triển khá toàn diện, đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp được triển khai thực hiện xuyên suốt trong toàn Đảng bộ. Kinh tế phục hồi và tăng trưởng tích cực, thu ngân sách đạt khá. Các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì và phát triển; công tác đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số được phát triển nhanh; cải cách công vụ chuyển biến tích cực.

Tỉnh ủy Bến Tre đã chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết đánh giá việc thực hiện 18 văn bản cụ thể hoá thực hiện nghị quyết, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược và 11 công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.

So với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đến nay, tỉnh có 15/20 chỉ tiêu đạt trên 50%; có 3/20 chỉ tiêu đạt trên 40% đến dưới 50%; 2/20 chỉ tiêu đạt dưới 40%; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước nửa nhiệm kỳ thực hiện đạt 5,97%. Ước đến cuối nhiệm kỳ có 17/20 chỉ tiêu có khả năng đạt và vượt.

Về kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả. Tỉnh đã hình thành được một số chuỗi sản phẩm chủ lực của tỉnh; phát triển gần 2.600ha nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre làm Trưởng ban. Ban đã lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương  Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc_Ảnh: TTXVN 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, biểu dương Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã đoàn kết, thống nhất và đạt những kết quả nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Đồng chí Trương Thị Mai nhận xét, thời gian qua, Bến Tre đã bám sát, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI sát với thực tiễn. Tỉnh đã ban hành các văn bản phù hợp với thực tiễn địa phương để từ đó có cơ sở thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương. Đồng thời, tỉnh chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; bảo đảm an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh.

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao nỗ lực của tỉnh đối với một số chỉ tiêu phát triển kinh tế, đặc biệt là chuyển dịch phát triển về hướng đông. Mặc dù địa phương còn gặp một số khó khăn nhưng quy mô nền kinh tế Bến Tre đang ngày càng phát triển, vươn lên so với các tỉnh trong khu vực và mặt bằng chung của cả nước.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai lưu ý, thời gian tới, Bến Tre tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng 10 mặt công tác trong xây dựng Đảng, quan tâm đến tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên. Cụ thể, tỉnh cần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực chất là nhiệm vụ then chốt, trong đó công tác cán bộ là quyết định.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc_Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tỉnh Bến Tre tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong thời gian qua, những bài học kinh nghiệm qua nửa nhiệm kỳ, xây dựng kế hoạch sát hợp hơn để đạt mục tiêu phát triển. Tỉnh bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, các nghị quyết, đề án, chỉ thị, chương trình, kế hoạch đã ban hành, đặc biệt là 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá để thúc đẩy phát triển trong nửa nhiệm kỳ còn lại; chú trọng liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới./.

Trung Duy (tổng hợp)