TCCS - Ngày 18-5-2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, của Bộ Chính trị, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và các đại biểu dự hội nghị _ Ảnh: Văn Chỉnh

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ Khối, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối đã báo cáo tóm tắt những thành tích, kết quả mà Đảng bộ Khối đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2021 - 2023, trong đó nêu rõ: Sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Đảng ủy Khối đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và người lao động ở các cơ quan trung ương. Việc cụ thể hóa nội dung Kết luận số 01-KL/TW được cấp ủy các cấp nghiêm túc thực hiện. Trong đó, các cấp ủy đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cấp ủy, người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị thông qua việc triệt để thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề nổi cộm của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối báo cáo tại hội nghị _ Ảnh: Văn Chỉnh

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã triển khai nhiều nội dung phong phú, thiết thực, trong đó chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề và nhiều hình thức tuyên truyền sâu rộng, như: hội thảo, tọa đàm, thông tin chuyên đề, các diễn đàn giáo dục truyền thống... Đồng thời, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan trung ương đưa việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW vào chương trình công tác toàn khóa, hằng năm; chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện nhiệm vụ này cũng làm xuất hiện những gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Với 20 tham luận được trình bày và gửi tới hội nghị của các tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, các đại biểu đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm, sự sáng tạo và những thành tích, kết quả đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong Khối.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị _ Ảnh: Văn Chỉnh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng ủy Khối đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW những năm qua. Đặc biệt, biểu dương thành tích xuất sắc của 50 chi bộ điển hình tiêu biểu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được vinh danh tại hội nghị. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị với vai trò, vị trí chiến lược của mình, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cả nước, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện sâu rộng, toàn diện và hiệu quả việc học tập và làm theo Bác, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong các tổ chức cơ sở đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian tới, các cấp ủy tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần phát hiện, ngăn chặn sớm, kịp thời các biểu hiện lệch lạc, tiêu cực của cán bộ, đảng viên ngay từ trong chi bộ, nâng cao “sức đề kháng”, “miễn dịch”, năng lực, sức chiến đấu của các chi bộ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng ủy Khối, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong Khối tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu; rèn luyện nhân cách, tinh thần, thái độ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Đồng chí lưu ý, các cấp ủy cần nghiên cứu giải pháp khắc phục nhanh chóng, dứt điểm, hiệu quả những hạn chế, tồn tại; cần làm thực chất, không chạy theo số lượng, thành tích, phong trào. Việc biểu dương các gương tập thể, cá nhân điển hình phải có sức thuyết phục, đúng người, đúng việc, đúng thời điểm để tạo sức lan tỏa tác động sâu sắc tới tư tưởng, tình cảm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm, chăm lo kiện toàn tổ chức, đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương phát biểu kết luận hội nghị _ Ảnh: Văn Chỉnh

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương khẳng định, những kết quả đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trong thời gian qua đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, là cơ sở vững chắc góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh, là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII đã đề ra.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương Nguyễn Văn Thể đề nghị các tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần tích cực, trách nhiệm hơn nữa nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội XIII của Đảng đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu; lấy việc đăng ký học tập và làm theo là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của từng tập thể, cá nhân cũng như tiêu chuẩn thi đua hằng năm. Các cấp ủy cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, mang lại kết quả cụ thể, nhằm củng cố niềm tin trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023 được trao bằng khen tại hội nghị _ Ảnh: Văn Chỉnh

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã biểu dương và khen thưởng cho 50 chi bộ thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023. Chi bộ Ban Quốc tế, Đảng bộ Tạp chí Cộng sản vinh dự là 1 trong 50 chi bộ được nhận bằng khen của Đảng bộ Khối vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023./.