TCCS - Ngày 12-2-2023, tại tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23-11-2022, của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư vùng, với chủ đề “Liên kết phát triển - Đổi mới sáng tạo - Xanh và bền vững”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đồng chủ trì hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng_Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư công bố Nghị quyết số 14/NQ-CP, ngày 8-2-2023, của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Chính phủ đề ra 21 chỉ tiêu cụ thể về kinh tế, xã hội và môi trường đến năm 2030; 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 36 nhiệm vụ cụ thể và 20 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng vùng đồng bằng Sông Hồng để giúp vùng phát triển đột phá.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đã có tham luận tập trung về các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị và của Chính phủ nhằm phát triển vùng đồng bằng sông Hồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đây là hội nghị thứ 6 của Chính phủ triển khai trương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng trong cả nước; thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Theo Thủ tướng, vùng đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển đảo; là cửa ngõ phía bắc của đất nước và ASEAN về kết nối phát triển kinh tế, thương mại với Trung Quốc - thị trường rộng lớn nhất thế giới; là cầu nối quan trọng trong giao lưu kinh tế, văn hóa quốc tế.

Đây là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc với nền văn hóa sông Hồng, văn minh lúa nước. Trong đó, Thủ đô Hà Nội, hạt nhân phát triển vùng, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia; trung tâm về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước quan tâm, tập trung đầu tư phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, nhờ đó vùng có mức tăng trưởng kinh tế cao hơn bình quân cả nước; cơ cấu chuyển dịch tương đối nhanh; thu ngân sách tăng nhanh; kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải phát triển nhanh, đồng bộ, hiện đại, tốt nhất cả nước; thu hút FDI tăng khá nhanh; các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hợp tác quốc tế được đẩy mạnh; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường; phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả.

Mặc dù vậy, theo Thủ tướng, kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của vùng do nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng còn chưa đầy đủ; chính sách chưa đủ mạnh để tạo đột phá cần thiết; nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương chưa chặt chẽ, hiệu quả...

Trên cơ sở đó, Chương trình hành động của Chính phủ đã cụ thể hóa Nghị quyết số 30-NQ/TW, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển vùng, bảo đảm phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của vùng; đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong vùng chỉ đạo nghiên cứu kỹ, xác định rõ lộ trình, bước đi phù hợp để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả với tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Cả nước vì đồng bằng sông Hồng; đồng bằng sông Hồng vươn lên cùng cả nước và vì cả nước”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính xem trưng bày sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ của các tỉnh đồng bằng sông Hồng tại hội nghị_Ảnh: TTXVN

Theo đó, các bộ, ngành liên quan và 11 địa phương trong vùng khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ.

Về xúc tiến, thu hút đầu tư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng để thu hút đầu tư phải đẩy mạnh xây dựng hạ tầng; tích cực hơn nữa trong cắt giảm thủ tục hành chính; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung thể chế, chính sách; có cơ chế ưu tiên để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên; có thái độ bình đẳng, lắng nghe ý kiến của nhà đầu tư “lợi ích hài hòa, khó khăn, rủi ro chia sẻ”.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực”; quán triệt tinh thần “luôn sát cánh, chia sẻ, động viên, lắng nghe, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp, khó khăn ở đâu thì tháo gỡ ở đó, vướng mắc ở cấp nào thì cấp đó giải quyết".

Đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác, Thủ tướng đề nghị tiếp tục đồng hành; giữ vững niềm tin, nêu cao tinh thần hợp tác cùng có lợi, đẩy mạnh đầu tư vào vùng đồng bằng sông Hồng; có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, những vấn đề còn vướng mắc thì tiếp tục đàm phán; thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, tuân thủ luật pháp Việt Nam.

“Các doanh nghiệp, nhà đầu tư với tinh thần “đã nói là phải làm; đã cam kết phải thực hiện; đã thực hiện phải có hiệu quả đo đếm được"; chuyển hóa tiềm lực thành động lực, mang lại những những sản phẩm, công trình, giá trị cụ thể, tạo động lực phát triển vùng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến Lễ công bố và trao Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040_Ảnh: TTXVN

* Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dự Lễ công bố và trao Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040; chứng kiến Lễ công bố các thỏa thuận hợp tác, tài trợ vốn giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đối tác để đầu tư phát triển vùng đồng bằng sông Hồng với tổng số vốn khoảng 2,6 tỷ USD; Lễ trao 30 giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ của các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước, với tổng số vốn hơn 171.000 tỷ đồng./.

Trung Duy (tổng hợp)