TCCS - Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội có quy mô tuyến đường dài 112,8 km, sơ bộ mức đầu tư khoảng 85.813 tỷ đồng. Dự án chuẩn bị đầu tư từ năm 2022 và cơ bản hoàn thành vào năm 2026, đưa vào khai thác từ năm 2027, trong đó đoạn đi qua địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có chiều dài khoảng 19,8 km.

Sơ đồ đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội_ Nguồn: hanoimoi.com.vn

Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4- vùng Thủ đô Hà Nội đoạn đi qua huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có chiều dài khoảng 19,8 km, nằm trên địa phận của 8 xã: Song Liễu, Ngũ Thái, Nguyệt Đức, Ninh xá, Nghĩa Đạo, Trạm Lộ, An Bình và Mão Điền. Nhiệm vụ của huyện là giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư của dự án với diện tích thu hồi nằm trong 8 xã này với diện tích khoảng 200 ha.

Để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ của dự án đường vành đai 4, huyện Thuận Thành đã thành lập ban chỉ đạo do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban, chỉ đạo triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Huyện cũng ra quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ công tác. Đồng thời vận động, tuyên truyền nhân dân đồng tình ủng hộ; thành lập các tổ công tác kiểm đếm tài sản, hoa màu… trong phạm vi dự án.

Nội dung cắm mốc giới tuyến đường sẽ được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thuộc dự án thành phần; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn tuyến trên địa phận thành phố Hà Nội để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới. Sau khi được đơn vị tư vấn, phối hợp với Sở giao thông vận tải Tỉnh Bắc Ninh bàn giao mô mốc, tim, tuyến công trình. Ban chỉ đạo thực hiện dự án đường vành đai 4- vùng Thủ đô Hà Nội đoạn đi qua huyện Thuận Thành chỉ đạo việc công khai dự án, mô mốc, tim, tuyến của dự án.

Trên cơ sở đó 8 xã nằm trong dự án tiến hành rà soát kỹ lưỡng, chính xác diện tích đất, nguồn gốc đất, loại đất phải thu hồi để thực hiện việc giải phóng mặt bằng. Đặc biệt đối với một số xã phải tái định cư cho các hộ dân thì việc trước tiên cần phải xác định vị trí để thực hiện việc tái định cư phù hợp với quy hoạch, bảo đảm ổn định cho các hộ dân có nhà cửa phải di dời để thực hiện dự án.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh khẳng định, việc thực hiện dự án vành đai 4 là nhiệm vụ chính trị quan trọng đối với quốc gia, vùng Thủ đô và các tỉnh lân cận. Do đó, từ khi có chủ trương đầu tư, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, huyện Thuận Thành đã tích cực triển khai các nhiệm vụ để chuẩn bị cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân huyện cũng sẽ thường xuyên phối hợp với các đơn vị, sở, ngành của tỉnh, thực hiện nghiêm nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, bảo đảm công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ.

Nhận thức rõ quy mô và tầm quan trọng của dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội, mỗi cá nhân, hộ gia đình có diện tích đất nằm trong vùng dự án của huyện cần phát huy vai trò, trách nhiệm công dân, chung tay với huyện, tạo điều kiện thuận lợi để Thuận Thành sớm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư để dự án sớm được triển khai xây dựng./.

Việt Nguyễn (tổng hợp)