TCCS - Ngày 17-9-2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, với chủ đề “vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu dự hội nghị_Ảnh: TTXVN

Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 80 điểm cầu tại các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và các nước trên thế giới.

Sau khi nghe các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài phát biểu ý kiến, nêu các đề xuất, kiến nghị; các bộ, ngành, địa phương phát biểu giải đáp về cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

Nhân hội nghị này, Thủ tướng cảm ơn, chia sẻ với các doanh nghiệp FDI cả trong phòng, chống dịch COVID-19 và đóng góp vào ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, thời gian qua, tình hình thế giới biến động rất nhanh, phức tạp, khó dự báo, nhất là những khó khăn, thách thức chưa có tiền lệ do đại dịch COVID-19; kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm, lạm phát tăng cao; tại Việt Nam kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm. Hiện nay, kinh tế đang phục hồi nhanh, tăng trưởng khá.

Đạt được những kết quả quan trọng đó do sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước; sự  nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân cả nước và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế. “Chính phủ Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn sự chung tay, đồng hành, chia sẻ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nói riêng trong thời qua; nỗ lực cùng Việt Nam “vượt qua thách thức”, duy trì và từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Nhận định về tình hình thời gian tới, Thủ tướng cho biết thế giới vẫn có nhiều chuyển biến khó lường, khó khăn, phức tạp; song Việt Nam tiếp tục sát cánh cùng thế giới để thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển, mang lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân toàn thế giới.

Sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Theo đó, Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 4 Đông Nam Á; thu nhập bình quân đầu người hơn 3.700 USD năm 2021; quy mô thương mại đạt 670 tỷ USD, thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do với trên 60 nước, vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn nhất trên thế giới và ngày càng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, các chuỗi cung ứng.

Thủ tướng cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Việt Nam ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; điều hành hài hòa, hợp lý, hiệu quả, hỗ trợ lẫn nhau giữa các chính sách tiền tệ - tài khóa; triển khai chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, an toàn, minh bạch.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam tạo mọi điều kiện để có môi trường thuận lợi, an toàn, minh bạch cho các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam “với tinh thần bình đẳng, cùng phát triển, cùng có lợi, cùng có trách nhiệm với xã hội, người lao động, bảo vệ môi trường; “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”; lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất hướng đến các chuẩn mực của OECD, đó là giữ vững ổn định chính trị - xã hội và kinh tế vĩ mô; tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế pháp luật, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực; phát triển các chuỗi cung ứng, giảm chi phí giao dịch, đặc biệt là chi phí về logistics và chi phí hành chính; xây dựng môi trường - chính sách ổn định, có tính dự báo cao, thực thi minh bạch và trách nhiệm giải trình.         

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cho biết, đối với đầu tư nước ngoài, Việt Nam chủ trương thu hút, hợp tác đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Đồng thời, ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị; thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững.

Thủ tướng kỳ vọng các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng cường sự liên kết, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất, góp phần đưa Việt Nam sớm trở thành một trung tâm trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Nhân hội nghị này, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quán triệt nghiêm túc, triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả; tập trung tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng, với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài_Ảnh: TTXVN

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách hợp tác đầu tư nước ngoài có tính cạnh tranh cao, hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo vệ môi trường, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng lưu ý, ưu tiên phát triển một số lĩnh vực cụ thể thuộc công nghiệp hỗ trợ nhằm tạo bước đột phá trong hình thành năng lực sản xuất mới gắn với khoa học -  công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đề xuất xây dựng các trung tâm logistics có quy mô lớn; tập trung nâng cao năng suất lao động, trình độ công nghệ, đổi mới sáng tạo...

Đối với các hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn tiếp tục giữ vững niềm tin, nêu cao tinh thần hợp tác cùng có lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam; sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh, tiến tới mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp, hiệp hội bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên đầu tư với lợi ích Nhà nước và nhân dân trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; nghiêm túc tuân thủ luật pháp, điều kiện về phát triển bền vững và các quy định về quốc phòng - an ninh; đề cao trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường; chú trọng tạo việc làm, sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động; làm tốt công tác an sinh xã hội…

Thủ tướng đề nghị các hiệp hội kịp thời cung cấp và báo cáo các vướng mắc, khó khăn của các hội viên trong quá trình hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; đồng thời kiến nghị, đề xuất các chính sách, pháp luật phù hợp.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công và bền vững tại Việt Nam; tin tưởng rằng, với sự nỗ lực và hợp tác chặt chẽ, các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng đến sự phát triển bền vững của các bên; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, thịnh vượng; người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; không ai bị bỏ lại phía sau./.

Trung Duy (tổng hợp)