TCCS - Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương  (1-11-1949 - 1-11-2021), ngày 1-11-2021, tại Hà Nội, Đoàn Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản do đồng chí PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đến tặng hoa và chúc mừng Ban Đối ngoại Trung ương.

PGS, TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tặng hoa và chúc mừng 72 năm Ngày truyền thống của Ban Đối ngoại Trung ương _ Ảnh: Thùy Linh

Tiếp đoàn Tạp chí Cộng sản, về phía Ban Đối ngoại Trung ương có đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo các đơn vị của Ban Đối ngoại Trung ương.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, PGS, TS. Vũ Trọng Lâm gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương về những thành tích xuất sắc mà Ban đã đạt được. Suốt chặng đường 72 năm xây dựng, phát triển vẻ vang và đầy tự hào, Ban Đối ngoại Trung ương luôn kiên định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng ta: Độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng hợp tác cùng có lợi; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

PGS, TS. Vũ Trọng Lâm gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự hợp tác, giúp đỡ, phối hợp công tác hiệu quả của Ban Đối ngoại Trung ương đối với Tạp chí Cộng sản. Cán bộ của Ban Đối ngoại Trung ương đóng góp nhiều bài viết chất lượng về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản. 

Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Trương Quang Hoài Nam cho biết, sự nghiệp đổi mới của đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Tình hình thế giới và khu vực trải qua những biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, chứa đựng những thách thức lớn về chính trị, an ninh, kinh tế, pháp luật, thương mại…, tác động sâu sắc đến sự phát triển của đất nước. Bên cạnh những thuận lợi, thời cơ to lớn, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức phức tạp. Công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại của Đảng nói riêng đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng nặng nề. Trong bối cảnh đó, những cán bộ làm công tác đối ngoại của Đảng không ngừng nỗ lực, cống hiến, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, phong cách chuyên nghiệp, đổi mới sáng tạo, nhất là đánh giá, dự báo đúng cục diện, các xu thế lớn, đặc điểm mới của thế giới, khu vực và các nước lớn, các nước láng giềng… tác động đến sự phát triển của đất nước ta, của Đảng ta, để kịp thời tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra các chủ trương, đường lối đối ngoại hiệu quả.

Vui mừng đón nhận lẵng hoa và những tình cảm tốt đẹp của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, đồng chí Trương Quang Hoài Nam cho biết, Tạp chí Cộng sản là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong nghiên cứu, truyền bá, hướng dẫn, giáo dục lý luận chính trị, những vấn đề quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng… Những bài viết chuyên luận lý luận chính trị về đường lối đối ngoại của Đảng ta trên Tạp chí Cộng sản là nguồn tài liệu rất quan trọng, bổ ích đối với những người nghiên cứu và hoạt động thực tiễn đối ngoại. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 199-QĐ/TW, ngày 31-7-2019, của Bộ Chính trị, “Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Tạp chí Cộng sản”, Tạp chí Cộng sản là cơ quan đi đầu trong thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị thông tin đối ngoại lý luận, khi xuất bản cùng lúc 4 trang tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Tây Ban Nha chất lượng trên Tạp chí Cộng sản điện tử, đồng thời là đầu mối cung cấp tin, bài (bằng tiếng Anh) cho Ban Quản trị SolidNet trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Hy Lạp ở Athens để phát trên Trang Thông tin điện tử của các đảng cộng sản và công nhân thế giới. Đây là những đóng góp quan trọng của Tạp chí Cộng sản vào công tác đối ngoại của Đảng ta.  

Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Trương Quang Hoài Nam mong muốn, hai cơ quan có kế hoạch hợp tác trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác đối ngoại của Đảng, qua đó giúp nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại của Ban Đối ngoại Trung ương. 

Thay mặt lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Trương Quang Hoài Nam trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, thân thiết, nồng ấm của Tạp chí và mong muốn nhận được sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của Tạp chí Cộng sản đối với Ban Đối ngoại Trung ương trong thời gian tới./.