TCCS - Ngày 11-3-2021, tại trụ sở Trung ương Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo hình thức trực tuyến tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; cùng các đồng chí lãnh đạo cấp vụ, cục, Ban Thường vụ Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh Văn phòng Trung ương Đảng.

Quang cảnh hội nghị _Ảnh: TTXVN

Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nêu rõ, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23-5-2021, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan đang tiến hành các bước chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV. Văn phòng Trung ương Đảng ban hành kế hoạch triển khai giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Thực hiện Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14, ngày 11-1-2021, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hội nghị đã nghe giới thiệu danh sách nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 5 đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh

Đại biểu dự hội nghị biểu quyết giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV_Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe đọc tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; tiểu sử tóm tắt của từng nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, cử tri dự hội nghị đã phát biểu ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng người giới thiệu ứng cử. Các ý kiến thống nhất đánh giá cao năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của các đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; thống nhất cho rằng các đồng chí đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật và hoàn toàn xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thay mặt các đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV phát biểu, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, các đồng chí được giới thiệu ứng cử đều ý thức rất rõ việc ra ứng cử đại biểu Quốc hội là nhiệm vụ của Đảng phân công. Đây là việc rất vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất cao vì người dân luôn kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội và kỳ vọng cao hơn, chờ đợi nhiều hơn vào các đại biểu Quốc hội là lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định, các đồng chí được giới thiệu ứng cử ý thức rất rõ về vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân để nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, 100% số cử tri tán thành giới thiệu 5 đồng chí có tên nêu trên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV./.

Nguyễn Thùy (tổng hợp)