TCCS - Ngày 22-1-2020, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử và ra mắt Sổ tay tuyên truyền đối ngoại: "Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam".

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương Võ Văn Thưởng và các đại biểu tại Lễ khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử _ Ảnh: VGP

Dự Lễ khai trương có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; thành viên nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại; đại diện các đơn vị thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của một số ban, bộ, ngành; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đông đảo đại diện cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và Hà Nội.

Với phiên bản tiếng Việt, tên miền là http://ttdn.vn/; http://thongtindoingoai.org.vn, Trang Thông tin đối ngoại điện tử là kênh thông tin của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, có chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương, quan điểm, đưòng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, văn hoá, lịch sử, con người Việt Nam; cung cấp thông tin nổi bật, các vấn đề quốc tế liên quan được dư luận, nhân dân trong nước quan tâm; cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, hướng dẫn trao đổi nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại giúp Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương định hướng, chỉ đạo hoạt động thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

Trang Thông tin đối ngoại điện tử của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương gồm 6 chuyên mục, với các tiểu mục: Tin tức - Sự kiện; Hội nhập và Phát triển; Cơ quan đại diện và kiều bào; Biên giới - Biển, đảo; Nghiên cứu - Trao đổi; Sự kiện - Bình luận và Quyền con người. Ngoài ra, Trang Thông tin còn có thư viện ảnh, video giới thiệu về các sự kiện đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành; quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Võ Văn Thưởng ra mắt Sổ tay tuyên truyền đối ngoại: “Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam” _ Ảnh: TTXVN

Bên cạnh phiên bản tiếng Việt đã đi vào hoạt động; các phiên bản tiếng nước ngoài như: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại nhận định việc đưa Trang Thông tin vào hoạt động ngoài nhiệm vụ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xuyên tạc về Việt Nam, còn góp phần đa dạng hóa phương thức thông tin đối ngoại, tăng cường khai thác hiệu quả các nền tảng số, thúc đẩy kênh thông tin đối ngoại về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cũng tại Lễ khai trương, "Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam" là cuốn sách do Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Trẻ phối hợp xuất bản, cung cấp cho bạn đọc những thông tin, tư liệu có giá trị tham khảo tốt về tình hình đất nước, uy tín, vị thế của Việt Nam sau 75 năm giành được độc lập, tự do và sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Sổ tay tuyên truyền đối ngoại: "Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam" _ Ảnh: VGP

"Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam" gồm 3 phần chính. Phần I: Những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Phần II: Vị thế và uy tín của Việt Nam. Phần III: Tầm nhìn và khát vọng Việt Nam. Cuốn sách là bức tranh chân thực đa màu sắc, khẳng định những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; tầm nhìn và khát vọng của dân tộc Việt Nam trong tương lai./.