TCCS - Trong hai ngày 30 và 31-12-2020, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2020 và Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự và chỉ đạo các hội nghị.

Công tác tuyên giáo nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, thích ứng với tình hình thực tiễn

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021_Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, diễn ra vào ngày 30-12-2020, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngành tuyên giáo xác định cần tiếp tục chủ động, tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống theo hướng nhanh chóng, chất lượng, hiệu quả hơn.

Ngành tuyên giáo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế; đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên giáo… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2020 nêu rõ, năm 2020, toàn ngành tuyên giáo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt đổi mới phương thức triển khai công tác tuyên giáo, thích ứng với thực tiễn, nhất là tác động của dịch bệnh COVID-19 và ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ để hoàn thành nhiệm vụ. Toàn ngành chủ động nắm tình hình, phát hiện, tham mưu Ban Bí thư và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thông tin, tuyên truyền kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị lớn của đất nước, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ngành chủ động, tích cực triển khai, hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước, dân tộc, bảo đảm trang trọng, sâu sắc, ý nghĩa, nhận được sự đánh giá cao của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo bầu không khí vui tươi, hồ hởi trong xã hội, qua đó đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp tình yêu đất nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Những thành tựu đạt được của đất nước trong năm 2020 có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của ngành tuyên giáo.

Báo cáo cũng nêu rõ, vượt qua những khó khăn, thách thức, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, ngành tuyên giáo đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đa dạng, có nhiều việc mới và khó với chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt; một số mặt đạt chất lượng tốt, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cán bộ, đảng viên, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Toàn ngành làm tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị đã dành thời gian nghe các đại biểu tham luận, trao đổi về những vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên giáo; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, bộ, ngành để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021_Ảnh: TTXVN

Năm 2020, thế giới và khu vực chứng kiến những diễn biến nhanh, sâu sắc, phức tạp. Dịch bệnh COVID-19 được xem là cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Bên cạnh các thách thức truyền thống, các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.Trong năm 2020, Việt Nam tổ chức thành công nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Trên lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiều trọng trách quốc tế lớn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và thiên tai, Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia trên thế giới vẫn duy trì phát triển kinh tế - xã hội với mức tăng trưởng dương, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Đồng thời, bảo đảm các tuyến biên giới hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực phức tạp, khó lường, tình hình trong nước thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền năm 2020 đã đạt được những kết quả quan trọng. Cơ chế phối hợp, chỉ đạo, điều hành ngày càng chủ động, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả; nội dung toàn diện, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; phương thức tuyên truyền đổi mới, hiện đại, đa dạng, phong phú, thuyết phục với sự tham gia của đông đảo các lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Công tác thông tin đối ngoại đã phản ánh khách quan, trung thực, đầy đủ, kịp thời và sâu sắc về một Việt Nam “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”, là điểm đến an toàn của bạn bè quốc tế. Đặc biệt, hiện nay, thông tin đối ngoại lý luận - một bộ phận cấu thành quan trọng của công tác thông tin đối ngoại - được quan tâm. Thông tin đối ngoại lý luận có vai trò quan trọng, là phương thức đối ngoại theo chiều sâu, góp phần giảm bớt những sự khác biệt, xung đột về quan điểm chính trị…, từ đó gia tăng sự hiểu biết, đồng thuận, tôn trọng sự khác nhau về thể chế chính trị, tạo dựng sự ủng hộ và những mối quan hệ quốc tế sâu sắc, bền vững đối với Đảng ta, đất nước ta.

Công tác tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền đã bám sát tình hình thực tế, triển khai thường xuyên, liên tục, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tăng cường sự ủng hộ của cộng đồng và bạn bè quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nước ta ở Biển Đông.

Tại Hội nghị, trên cơ sở dự báo khoa học về tình hình quốc tế, khu vực và trong nước thời gian tới, các tham luận, ý kiến phát biểu phân tích, đánh giá sâu sắc những khó khăn, hạn chế, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 nhằm tạo những chuyển biến mới mạnh mẽ hơn, tích cực hơn trong công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền. Kết quả của việc triển khai công tác thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng thực hiện định hướng lớn là kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, các quyền, lợi ích chính đáng của Việt Nam; đồng thời, bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; chủ động tích cực hội nhập quốc tế; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; tăng cường thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước; phát huy vai trò, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam tại các diễn đàn, trong các thể chế song phương, đa phương ở khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2020. Đó là nhận thức của một bộ phận cấp ủy, cán bộ quản lý chưa đầy đủ, chưa xác định được đúng tầm quan trọng của việc triển khai thường xuyên, liên tục các nội dung công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền. Công tác phối hợp, nhất là trong xử lý các vấn đề đột xuất, phức tạp, nhạy cảm có lúc còn bị động. Nội dung, phương thức tuyên truyền chưa đáp ứng được nhu cầu của từng nhóm đối tượng, địa bàn. Chưa khai thác hiệu quả lợi thế của công nghệ thông tin, phương thức truyền thông mới trên internet, mạng xã hội. Đầu tư cho các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới chưa tương xứng...

Năm 2021, tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục có những cơ hội và thách thức đan xen, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tác động sâu sắc đến an ninh và quan hệ giữa các nước trong khu vực; tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19 còn có thể kéo dài; năm 2021 cũng là năm tiến hành Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, phát huy tính sáng tạo, chủ động xây dựng các kế hoạch truyền thông với các giải pháp linh hoạt, đẩy mạnh đa dạng hóa các phương thức thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển của thế giới, đất nước trong tình hình mới.

Tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, chủ động gắn các nội dung thông tin đối ngoại, biển, đảo, biên giới với các hoạt động tuyên truyền nhân các sự kiện quan trọng, tranh thủ cao nhất sự ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, của nhân dân thế giới, bạn bè quốc tế; góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả khi có vụ, việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại các cấp; phát huy tính tích cực của các lực lượng triển khai công tác thông tin, tuyên truyền...

Chủ động công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2020_Ảnh: TTXVN

Đề cập đến những kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí trong năm 2020, báo cáo tổng kết tại Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, diễn ra vào ngày 31-12-2020 nêu rõ, trong năm 2020, công tác chỉ đạo báo chí, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí được tăng cường. Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 cơ bản bảo đảm tiến độ. Các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, sự đồng thuận của xã hội và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân; chủ động đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu của các chương trình, tin, bài; nội dung thông tin phong phú, toàn diện, có tính phản biện xã hội cao đối với các vấn đề thuộc các lĩnh vực, đặc biệt là việc xây dựng, ban hành và thực thi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực hiện “mục tiêu kép”: vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội…

Tuy nhiên, năm 2020, công tác báo chí vẫn bộc lộ những khuyết điểm, hạn chế. Sự phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý, cơ quan chủ quản trong quản lý báo chí có lúc, có nơi cũng chưa chủ động, kịp thời. Thông tin trên báo chí chưa toàn diện, chưa phản ánh đầy đủ hoạt động đa dạng của xã hội; một số thông tin còn chậm, chưa chính xác, chưa kịp thời định hướng dư luận xã hội...

Hội nghị đã dành thời gian nghe tham luận của đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về các mặt công tác báo chí nổi bật trong năm 2020 và những đề xuất, kiến nghị trong năm 2021...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, mặc dù năm 2020 là năm gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có dịch bệnh COVID-19, nhưng đất nước ta đã nỗ lực đi lên, phát triển. Sự thành công ấy có phần đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí trong cả nước. Phó Thủ tướng đề nghị báo chí tiếp tục áp dụng khoa học - công nghệ mới trong hoạt động để báo chí Việt Nam phát triển mạnh mẽ; đồng thời, mong muốn nhận được sự góp ý nhiều hơn của báo chí, để góp phần xây dựng Chính phủ hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2020 là năm đầy ắp những sự kiện trọng đại, nổi bật của Đảng, đất nước cùng những người làm công tác tư tưởng; là năm chứng kiến những sự kiện chưa có tiền lệ và những đổi thay lớn lao trong đời sống kinh tế, xã hội của cả thế giới và đất nước, năm của những khó khăn, thách thức lớn, nhưng cũng là năm của những nỗ lực, quyết tâm, cộng hưởng mạnh mẽ và hiệu quả của lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm, năm mà đất nước, con người Việt Nam được biết đến như là “hình mẫu” về cách thức kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh COVID-19; được đánh giá là một trong số mười nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất... Trong thành công đó, có vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, trong đó báo chí là lực lượng tiên phong, đi đầu.

Phát huy tinh thần đó, đồng chí Võ Văn Thưởng mong rằng trong  năm 2021, công tác tuyên giáo của Đảng, công tác báo chí tiếp tục phải giữ vững vai trò tiên phong trong ổn định tư tưởng, tâm trạng xã hội, phát huy vai trò “đi trước, mở đường”; chủ động công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục nhận thức, quán triệt sâu sắc và đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác báo chí với tư cách là một thành tố quan trọng trong công tác tuyên giáo của Đảng; là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là diễn đàn của nhân dân.

Đại hội XIII của Đảng đang đến rất gần, do vậy, nhiệm vụ quan trọng và tập trung nhất của các cơ quan báo chí trong thời gian tới và trong cả năm 2021 là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng và việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống./.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2020 và Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 30 tập thể và 16 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2020; các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2020. Tạp chí Cộng sản được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2020; Ban Tạp chí Cộng sản điện tử, Tạp chí Cộng sản được tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới năm 2020.