TCCS - Ngày 19-11-2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị _ Ảnh: TTXVN

Dự hội nghị có hơn 500 đại biểu là các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trên cả nước.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, giúp Trung ương tổ chức thật tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo tổng kết công tác chuẩn bị, công tác tổ chức và kết quả đại hội đại biểu các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025. Báo cáo nêu rõ, đại hội đảng bộ các cấp diễn ra trong bối cảnh tình hình đất nước có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn đan xen. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được nhiều chuyển biến tích cực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Tiềm lực, vị thế, uy tín của nước ta ngày càng nâng cao và niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố và tăng cường. Trong bối cảnh đó, đến ngày 29-10-2020, toàn Đảng đã hoàn thành toàn bộ việc tổ chức đại hội đại biểu ở cả 3 cấp (cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp cơ sở và cấp trực thuộc Trung ương). Đại hội đại biểu các cấp được tiến hành nghiêm túc, có nhiều đổi mới, đúng tiến độ, nâng cao chất lượng và thành công tốt đẹp.

Báo cáo cũng khẳng định, để đạt được kết quả trên, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã rất chú trọng và tập trung chỉ đạo đại hội đại biểu các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Bộ Chính trị đã sớm ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, về đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Trung ương, các cơ quan, ban Đảng Trung ương ban hành 24 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có 3 bài viết quan trọng với những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt bao quát toàn diện và sâu sắc, qua đó tạo được sự thống nhất cao của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc chuẩn bị, tổ chức đại hội đại biểu các cấp vừa qua.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chú trọng kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương trong thời gian qua. Điểm mới trong kỳ đại hội lần này là Ban Bí thư đã thành lập 12 đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra, đôn đốc công tác chỉ đạo, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đại biểu ở 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương; kịp thời phát hiện, giải quyết vướng mắc khó khăn phát sinh để công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tốt nhất. Bên cạnh đó, các ban Đảng Trung ương rất chủ động, tích cực tham mưu hướng dẫn, theo dõi kiểm tra, đôn đốc sơ kết, tổng kết và thường xuyên báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến chỉ đạo. Ngay sau khi kết thúc đại hội ở từng cấp đã kịp thời rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội tốt hơn ở cấp trên.

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, cấp ủy các cấp đã quán triệt, nghiêm túc triển khai các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, nhất là những quan điểm, tư tưởng, những điểm mới và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong các bài viết. Các cấp ban hành kế hoạch ở cấp mình, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; phân công cấp ủy viên phụ trách theo dõi chỉ đạo rất sát các tổ chức đảng trực thuộc; tăng cường và chú trọng kiểm tra để tháo gỡ khó khăn. Công tác xây dựng văn kiện được cấp ủy các cấp đầu tư nhiều công sức, trí tuệ để xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, dự thảo nghị quyết, chương trình hành động đại hội phù hợp với thực tế... Công tác chuẩn bị nhân sự được các cấp ủy đặc biệt coi trọng, chỉ đạo chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp trên; chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy từ sớm. Công tác nhân sự cấp ủy được thực hiện theo quy trình 5 bước; chuẩn bị nhân sự tái cử trước, nhân sự tham gia lần đầu sau...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì Hội nghị _ Ảnh: TTXVN

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Trung ương, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác nhân sự, các cấp ủy được bầu bảo đảm đủ số lượng và giảm 5% số lượng cấp ủy viên so với nhiệm kỳ trước theo đúng Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Mặc dù số lượng cấp ủy viên giảm nhưng vẫn đủ cơ cấu cần thiết, nâng cao chất lượng và phù hợp với nhu cầu sắp xếp, tinh giảm bộ máy biên chế. Tỷ lệ cấp ủy viên nữ vượt chỉ tiêu so với yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW, cao hơn nhiệm kỳ trước cả ở 3 cấp. Tỷ lệ cấp ủy viên trẻ, ở nhiều đảng bộ giảm so với nhiệm kỳ trước và cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương tăng so với nhiệm kỳ trước. Việc bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cơ bản đúng theo các phương án xây dựng của các cấp và được cấp trên phê duyệt. Đặc biệt, ở cấp trực thuộc Trung ương, tất cả các đồng chí được giới thiệu bầu cán bộ chủ chốt đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phê duyệt phương án đều trúng cử tập trung với số phiếu rất cao. Tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương, bí thư cấp ủy là nữ có 9 đồng chí, tăng 6 đồng chí so với nhiệm kỳ trước; 27 đồng chí bí thư không là người địa phương, tăng 68% so với nhiệm kỳ trước; 51 đồng chí bí thư có trình độ thạc sĩ trở lên, tăng 21% và 28 đồng chí bí thư có độ tuổi dưới 50 tuổi, tăng 115% so với nhiệm kỳ trước...

Việc bầu đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng được thực hiện theo quy định về tiêu chuẩn đại biểu, có sự đổi mới cơ cấu, tăng về số lượng, góp phần nâng cao chất lượng. Các đại hội đại biểu trực thuộc Trung ương đã bầu được 1.381 đại biểu chính thức và 131 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIII, đủ theo số lượng được phân bổ, cơ cấu và tiêu chuẩn quy định...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong bối cảnh tình hình chung thế giới, khu vực và đất nước năm 2020, đặc biệt ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn và bão lũ miền Trung, nhưng với quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp được tiến hành đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, để lại nhiều dấu ấn tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. 

Điểm nổi bật của các báo cáo chính trị tại đại hội đảng bộ các địa phương lần này là đều nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, làm sâu sắc, đầy đủ hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy đã thể hiện bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, ý thức cầu thị thẳng thắn, khiêm tốn, trung thực, trách nhiệm, hạn chế tình trạng nể nang, né tránh, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, cơ bản khắc phục được tình trạng chủ yếu chỉ thích nói ưu điểm và ít dám nói khuyết điểm và các nội dung còn trùng lặp với báo cáo chính trị.

Việc nghiên cứu, thảo luận, tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của các cấp trên trực tiếp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã thực sự trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, thể hiện sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân.

Công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, chú ý phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng. Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, góp phần nâng cao chất lượng nhân sự cấp ủy các cấp và chuẩn bị nhân sự cho Trung ương. Những hiện tượng vận động tranh thủ phiếu bầu đã cơ bản được khắc phục. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, cục bộ địa phương, lợi ích nhóm đã giảm hẳn. Các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cơ bản được bảo đảm. Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, người dân tộc thiểu số nhìn chung cao hơn so với các nhiệm kỳ trước. Công tác tổ chức đại hội đã được tiến hành nghiêm túc, trang trọng, có đổi mới, đúng quy định, sát thực tế, thể hiện không khí dân chủ, đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng. 

Về nguyên nhân dẫn đến thành công của công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện; chú trọng kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; ban hành sớm Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị cùng hàng loạt văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban tham mưu của Đảng, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, nội dung có nhiều đổi mới, cụ thể, rõ ràng, sát thực tế, được các cấp uỷ, tổ chức đảng đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Các cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ, nhất là người đứng đầu đã đề cao trách nhiệm, chủ động, tích cực, sáng tạo trong quán triệt, chỉ đạo thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị, trong hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các công việc phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội. 

Các đại biểu dự Hội nghị _ Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm và thành công là cơ bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra những mặt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của một số cấp ủy chưa thường xuyên, sâu sát, chưa giải quyết kịp thời, dứt điểm một số vấn đề phức tạp nảy sinh; một số nơi vẫn còn tình trạng dành nhiều công sức, thời gian cho công tác chuẩn bị nhân sự mà chưa coi trọng đúng mức công tác xây dựng các văn kiện; báo cáo chính trị của một số cấp ủy tính khái quát chưa cao, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa nêu đậm vai trò và phương thức lãnh đạo của Đảng hoặc có nêu nhưng chung chung, khó triển khai thực hiện; báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy cũng chưa nhìn thẳng vào sự thật, còn né tránh khuyết điểm, chưa dám chỉ rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân; việc đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện cấp trên trực tiếp và vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng chưa sâu sắc; cá biệt có nơi chuẩn bị nhân sự chưa thật kỹ, còn có biểu hiện cục bộ địa phương, vẫn có tình trạng bố trí người nhà, người thân chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín tham gia cấp ủy; nhiều nơi tỷ lệ cán bộ trẻ còn thấp, chưa đạt yêu cầu theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Nhấn mạnh các bài học kinh nghiệm quý báu, có giá trị chỉ đạo thực tiễn và góp phần bổ sung phát triển lý luận trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ phải đặc biệt coi trọng sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên với tinh thần chức vụ càng cao càng phải nêu gương, càng phải gương mẫu. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Trung ương và cấp uỷ đảng; thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề vướng mắc, phức tạp nảy sinh theo phương châm phát hiện sớm, xử lý nhanh, dứt điểm, hiệu quả; thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy định, quy chế và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội; trước những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, càng phải giữ vững nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, vì lợi ích chung của Đảng, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc và của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Trong xây dựng văn kiện phải nhận thức đầy đủ, quán triệt sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, phát huy vai trò, trí tuệ của các cấp uỷ, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phải bám sát thực tiễn, coi trọng tổng kết thực tiễn, kế thừa có chọn lọc những bài học kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước; chú trọng công tác tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội bằng các hình thức đa dạng, phong phú, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, phức tạp; kịp thời thông tin đầy đủ về kết quả Đại hội đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, công tác nhân sự là vấn đề cực kỳ hệ trọng bảo đảm sự thành công của đại hội nên phải có nhận thức sâu sắc, dày công chăm lo cho công tác này; trong quá trình tổ chức thực hiện, cần thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình, tiến hành từng bước, từng việc, từng khâu một cách kỹ lưỡng, thận trọng, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, làm đến đâu chắc đến đó.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ một số việc cần tập trung làm tốt trong thời gian tới để tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, mở ra triển vọng và tương lai tươi sáng của đất nước ta, dân tộc ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Phải làm sao giữ cho được, làm cho đúng theo tư cách, đạo đức, danh dự của người đảng viên, người cán bộ cách mạng, đặc biệt là những người lãnh đạo". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ về tư cách của người cách mạng, trong đó nhấn mạnh phải "Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng"; phải luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện để giữ gìn đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, coi chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù hung ác, là thứ giặc nội xâm dù nó không mang gươm, mang súng. Trong tác phẩm bất hủ: "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", Bác nhấn mạnh, chủ nghĩa cá nhân là một thứ gian giảo, xảo quyệt; nó kéo người ta xuống dốc không phanh, làm hư hỏng con người, băng hoại đạo đức; phải kiên quyết đấu tranh quét sạch nó đi.../.

Vũ Thùy Linh (tổng hợp)