TCCS - Trong 3 ngày (từ ngày 13-7 đến 15-7-2020), Đảng bộ huyện Lương Tài tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội_Nguồn:  bacninh.gov.vn

Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, Lực lượng vũ trang; 268 đại biểu đại diện cho 5.702 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Lương Tài.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lương Tài đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân trong huyện khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI đề ra.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đạt bình quân 90,7% (vượt 5,7% so với chỉ tiêu Đại hội). Số chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đạt 93,3% (vượt 8,3% so với chỉ tiêu Đại hội).

Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện chủ trương Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ở 2 đơn vị: Minh Tân và Lâm Thao; sáp nhập một số đơn vị sự nghiệp ngành nông nghiệp, y tế và một số đơn vị khác; thực hiện Bí thư Chi bộ đồng thời là Trưởng thôn ở một số địa phương.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt khá, bình quân 8,8%, vượt 0,8% so với chỉ tiêu Đại hội. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực với tỷ trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 38,0%, dịch vụ chiếm 40,9%, nông, lâm nghiệp và thủy sản 21,1%. Thu nhập bình quân đầu người hằng năm tăng 11,4%, phấn đấu năm 2020 đạt 50,4 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, hiện còn 1,43% (giảm 2,86% so với năm 2015), tỷ lệ hộ cận nghèo là 2,54% (giảm 1,86% so với năm 2015). Công tác an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo bền vững, chăm sóc người có công được quan tâm. Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được nâng lên, ngành giáo dục và đào tạo huyện luôn được xếp trong tốp đầu của tỉnh.

Xác định là huyện nông nghiệp, nằm trong tỉnh công nghiệp, nhiệm kỳ 2020 - 2025,  Đảng bộ và nhân dân huyện Lương Tài tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,0%; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.760,6 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 80,1 triệu đồng; đến năm 2025, có ít nhất 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Đảng bộ huyện Lương Tài tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, tích cực đổi mới tư duy, sáng tạo, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Đặc biệt tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, sản xuất với bảo quản, chế biến, tiêu thụ, hình thành các mô hình kinh tế tuần hoàn; phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và hình thành một số mô hình nông nghiệp - du lịch - sinh thái.

Huy động tối đa các nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống giao thông kết nối với các địa phương trong và ngoài tỉnh, tạo động lực mới để phát triển kinh tế. Chú trọng việc đầu tư cho các chương trình, dự án tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân như các dự án về môi trường, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội... Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cạnh tranh; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong thực thi công vụ.

 Đại hội tiến hành bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Bí thư Huyện ủy khóa XXI được giới thiệu và bầu Bí thư Huyện ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội./.