TCCS -  Ngày 10-10-2022, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xây dựng Đảng. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, doanh nghiệp nhà nước không chỉ giải quyết các thách thức phát triển kinh tế - xã hội mà còn là “ngọn cờ” bảo vệ lý tưởng và con đường chủ nghĩa xã hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt _  Ảnh: TTXVN

Theo báo cáo của lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, với 38 đảng bộ trực thuộc, gần 88 nghìn đảng viên, 9 tháng năm 2022, các doanh nghiệp, ngân hàng trong khối tiếp tục duy trì tốt nhịp độ sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu toàn khối đạt 1,54 triệu tỷ đồng, tăng gần 39%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt gần 225 nghìn tỷ đồng, tăng gần 24%. Các doanh nghiệp trong khối đã ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 số tiền gần 32.200 tỷ đồng; tham gia công tác an sinh xã hội gần 5.000 tỷ đồng.

Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các doanh nghiệp đã báo cáo Chủ tịch nước kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi số; hoạt động tín dụng ngân hàng; bảo đảm an ninh năng lượng; bảo đảm an ninh lương thực; cung cấp dịch vụ viễn thông…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, cấp ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác xây dựng Đảng; đoàn kết, quyết tâm cao, đạt kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh. Vai trò của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, tập đoàn được coi trọng, phát huy nhưng không làm thay, không buông lỏng kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ cơ sở; quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; luôn quan tâm đến người lao động.  

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trong khối luôn đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế; là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện điều tiết, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô; đóng góp hơn 20% tổng thu ngân sách quốc gia hằng năm và luôn đi đầu trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu _ Ảnh: TTXVN

Nêu một số tồn tại, thách thức với doanh nghiệp nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; kiện toàn mô hình tổ chức đảng bảo đảm đồng bộ với quy mô, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp theo phương thức phù hợp. Đảng bộ Khối và đảng bộ các doanh nghiệp chú ý giám sát, chấn chỉnh các yếu kém, thất thoát trong các doanh nghiệp nhà nước, không để xảy ra tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ.

Cùng với đó là tăng cường nghiên cứu, phân tích tình hình trong nước và quốc tế, đưa ra dự báo sát thực tiễn để tận dụng cơ hội, giảm rủi ro thách thức, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; nhất là khi đất nước đang trong bối cảnh phục hồi kinh tế sau đại dịch thì vai trò của các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước càng trở nên quan trọng hơn. Đề nghị các doanh nghiệp, tập đoàn tiếp tục đi đầu trong thực hiện công tác an sinh xã hội, Chủ tịch nước cũng lưu ý cần tách bạch rõ ràng để xác định đúng hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, bộ máy điều hành, hệ thống quản trị các doanh nghiệp nhà nước phải được kiện toàn, nâng cấp; áp dụng các chuẩn mực quản trị hiện đại, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực đủ tâm và tầm; cải thiện các quy trình, nâng cao tính tự chủ và kỷ luật để tăng năng lực cạnh tranh của tập đoàn, tổng công ty. Theo đó, có thể ban hành các chỉ số để theo dõi và đánh giá hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Các đơn vị cũng cần đi đầu trong nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ, xây dựng một hệ sinh thái các doanh nghiệp vừa và nhỏ xung quanh mình, hình thành các chuỗi giá trị.

Chủ tịch nước cũng lưu ý các doanh nghiệp cần chủ động hội nhập và vươn ra cạnh tranh quốc tế. Vai trò chủ đạo của các tập đoàn là lấy thị trường nội địa làm trọng tâm, làm bàn đạp để vươn mình hội nhập, kết nối với các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, doanh nghiệp nhà nước cần góp phần kiến tạo nền tảng phát triển ở những địa bàn khó khăn, quan tâm đầu tư vào những lĩnh vực, địa bàn mà tư nhân không muốn đầu tư.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu các tập đoàn tiếp tục góp phần giữ ổn định vĩ mô, bảo đảm an ninh cho nền kinh tế, đặc biệt là an ninh năng lượng, an ninh lương thực, bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó là quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh; tăng cường đối thoại trực tiếp với người lao động góp phần giải quyết vướng mắc về chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động./.

Thùy Linh (tổng hợp)