TCCS - Từ việc nghiên cứu bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, tác giả rút ra những vấn đề cần quán triệt trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

1 - Vào những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Đông Âu lần lượt rơi vào khủng hoảng rồi sụp đổ. Sự sụp đổ xảy ra ngay tại Liên Xô, quê hương của Cách mạng Tháng Mười Nga, nơi khai sinh ra nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới và được coi là thành trì của chủ nghĩa xã hội (CNXH) hiện thực, không chỉ khiến cho các học giả tư sản được dịp hả hê tấn công, chống phá chủ nghĩa Mác  - Lê-nin, mà cả những người cộng sản ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, cũng rơi vào hoang mang, hoài nghi về tương lai và sức sống của CNXH.

Đã 30 năm trôi qua, những tưởng sự ổn định, phát triển của các nước CNXH còn lại và sự nhàm chán, đuối lý của một số luận thuyết, tư tưởng phản động về CNXH và con đường đi lên CNXH đã lắng dần vào quá khứ. Nhưng không, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị vẫn luôn lợi dụng các hoàn cảnh khác nhau để dấy lên những chiến dịch tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác  - Lê-nin, công kích con đường đi lên CNXH và những thành quả cách mạng nước ta đã đạt được, từ thô bạo, trắng trợn đến tinh vi, xảo quyệt, hòng làm xói mòn, lung lạc ý chí, niềm tin của những người cộng sản. Thực tế cho thấy, ở những thời điểm khó khăn nhất của Việt Nam, khi sự kiện Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu sụp đổ cùng với sự công kích, xuyên tạc, phá hoại nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đã làm cho không ít người, trong đó có cả một số cán bộ cao cấp, đảng viên kỳ cựu hoài nghi về sự lựa chọn con đường đi lên CNXH của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc đó, đã xuất hiện những quan điểm, tư tưởng cơ hội đòi xét lại chủ nghĩa Mác, hoài nghi sự lựa chọn con đường đi lên CNXH của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ trắng trợn cho rằng, khi CNXH hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ mà Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển đất nước theo con đường đó thì là “mù quáng”, là sự “kéo lùi lịch sử”, là “đưa dân tộc vào chỗ chết”, là bất tuân theo quy luật mà C. Mác đã từng khẳng định: Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên!

Đất nước ta đang đẩy mạnh quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, chúng ta đang có nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức mới. “Tình hình thế giới, khu vực thay đổi nhanh, có nhiều đột biến, đặc biệt là sự tác động toàn diện, mạnh mẽ của khủng hoảng kinh tế, xã hội toàn cầu, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, trước mắt là đại dịch Covid-19”(1).

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu vacinne phòng COVID-19 tại Phòng Miễn dịch, Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y _Ảnh: TTXVN

Mặc cho sự đe dọa của những vấn đề toàn cầu, an ninh phi truyền thống hết sức nguy hiểm và cấp bách đối với mỗi quốc gia, dân tộc, các thế lực thù địch, đối tượng xấu chẳng những không từ bỏ chiến lược “diễn biến hòa bình”, mà còn tăng cường chống phá sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp cách mạng của Việt Nam với những phương thức, thủ đoạn mới ngày càng đa dạng, tinh vi và nguy hiểm hơn. Theo số liệu thống kê của Bộ Công an, hiện nay trên thế giới có khoảng 300 tổ chức phản động người Việt lưu vong và hàng chục cơ quan đặc biệt, các tổ chức nước ngoài có hoạt động chống phá Việt Nam. Chúng đã lập ra hàng nghìn trang web, blog, youtube và các trang mạng xã hội khác, hằng ngày đăng tải hàng nghìn tin, bài có nội dung chống phá Việt Nam, tập trung vào những vấn đề hết sức nhạy cảm, quan trọng như: Xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng, phủ nhận thành quả cách mạng, con đường đi lên CNXH; khơi gợi vấn đề lịch sử, quan hệ quốc tế phức tạp; thổi phồng những yếu kém, sai phạm trong điều hành, quản lý của Nhà nước…; tán phát, tung tin bịa đặt, thật giả lẫn lộn về “bí mật nội bộ”, “bí mật đời tư” của lãnh tụ, của lãnh đạo cao cấp để “bôi đen”, hạ uy tín, gây nghi kỵ, mất đoàn kết; gieo rắc tâm lý hoài nghi, chán nản, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là một số đảng viên lão thành và thanh niên, sinh viên. Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch còn cấu kết với các đối tượng xấu, cơ hội chính trị, phần tử thoái hóa, biến chất trong nội bộ để tạo thành thế “nội công, ngoại kích”, người tung, kẻ hứng với những chiêu bài hết sức tinh vi. Những người không có đầy đủ thông tin, không nêu cao tinh thần cảnh giác, bản lĩnh chính trị kém vững vàng; người đang có những bức xúc, vướng mắc với chính quyền, với cán bộ rất dễ tin, nghe và hùa theo.

Mặc dù các ngành chức năng đã có nhiều biện pháp quyết liệt để đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn những luận điệu vu cáo, xuyên tạc này nhưng cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vẫn còn gặp không ít khó khăn về nhiều mặt, bởi chưa khi nào việc tiếp cận với những thông tin, tài liệu độc hại thông qua môi trường in-tơ-nét, mạng xã hội với chiếc điện thoại thông minh lại dễ dàng, thuận tiện như hiện nay. Bằng các phương thức truyền tải tinh vi những thông tin xấu độc, các thế lực thù địch đang hằng ngày, hằng giờ tấn công, hòng làm xói mòn tư tưởng, niềm tin của hàng triệu cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

Nhận thức được tính nguy hiểm của vấn đề trên, ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Theo đó, nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên là phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với âm mưu, hoạt động thâm độc của các thế lực thù địch, đối tượng xấu; quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những quan điểm, luận điểm chỉ đạo mới về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh phòng, chống, phản bác các luận điểm sai trái, thù địch, để bảo đảm thực hiện thành công những mục tiêu đặt ra trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong giai đoạn mới.

2 - Cũng xuất phát từ yêu cầu trên, ngày 16-5-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đây là bài viết hết sức quan trọng, không chỉ được dư luận trong nước hoan nghênh, đón nhận, mà còn được các học giả quốc tế rất quan tâm, chú ý. Bằng lý luận sắc bén và thực tiễn sinh động, bài viết của Tổng Bí thư đã thêm một lần nữa khẳng định đanh thép con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn, nhân dân ta đang đi là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với đòi hỏi khách quan của lịch sử và sự lựa chọn của nhân loại tiến bộ, dù trên con đường đó có không ít chông gai, thử thách. Những thành tựu, kỳ tích mà Việt Nam đạt được trong hơn 91 năm có Đảng lãnh đạo, 76 năm thành lập nước và đặc biệt là những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới là minh chứng đầy thuyết phục cho sự khẳng định đó. Bài viết đã khơi dậy và lan tỏa niềm tin, niềm tự hào, tình cảm thiêng liêng đến các tầng lớp nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thời gian qua, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, công tác này cũng còn những hạn chế, khó khăn nhất định cần phải tiếp tục nghiên cứu, phân tích từ nhiều góc độ để đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Nghiên cứu các luận điểm trong bài viết của Tổng Bí thư, có thể rút ra những vấn đề có tính phương pháp luận, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới như sau:

Một là, kiên định mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của CNXH, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành vũ khí lý luận sắc bén, luôn là nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng ta.

Trong bài viết, Tổng Bí thư cho rằng, xây dựng xã hội XHCN ở Việt Nam là xây dựng một kiểu xã hội mới về chất, mục tiêu của sự phát triển là vì con người, vì quảng đại quần chúng nhân dân, một xã hội phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên không chỉ ở hiện tại mà với cả tương lai. Đó là một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn của nhân loại… Những mong ước tốt đẹp này chính là mục tiêu, là con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi(2).

Xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là xây dựng một kiểu xã hội mới về chất, mục tiêu của sự phát triển là vì con người, vì quảng đại quần chúng nhân dân (Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026) _Ảnh: TTXVN

Mục tiêu trên không chỉ thể hiện trong lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn được Đảng và nhân dân ta minh chứng bằng thực tiễn cách mạng, thực tiễn sự nghiệp đổi mới với những thành tựu to lớn như lời Tổng Bí thư: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(3). Dân tộc ta đã trải qua nhiều giai đoạn cách mạng, kể cả trong những thời điểm khó khăn, sóng gió nhất, chúng ta vẫn kiên định và hiện nay đang nỗ lực, vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chỉ có sự kiên định, vững tin đối với mục tiêu chúng ta đã chọn, con đường chúng ta đang đi thì dù kẻ địch có thâm độc, trăm mưu, ngàn kế, gian ngoan, xảo quyệt đến đâu cũng không thể làm chúng ta hoang mang, lay chuyển được. Mục đích của chiến lược “diễn biến hòa bình”, của các quan điểm sai trái, thù địch mà các thế lực thù địch, đối tượng xấu đang triển khai là chĩa mũi nhọn công phá vào hệ tư tưởng của Đảng, vào niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, nhằm làm cho chúng ta hoang mang, dao động, mất phương hướng, thậm chí từ bỏ mục tiêu, con đường đã chọn. Nếu chúng ta hoang mang, dao động, thiếu lòng tin có nghĩa là chúng ta đã thất bại trước âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

Theo Tổng Bí thư, chúng ta kiên định mục tiêu, lý tưởng CNXH trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng không coi đây là lý thuyết bất biến mà phải đặt nó trong sự vận động, phát triển không ngừng trên cơ sở bồi đắp, sáng tạo những thành tựu mới nhất về tư tưởng và khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng ta luôn tươi mới, mang hơi thở của thời đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so với cuộc sống. Quan điểm này đã xác định về tầm quan trọng của việc nghiên cứu, phát triển, bồi đắp lý luận trên cơ sở đúc kết thực tiễn; đồng thời, cần phải áp dụng có phê phán, có sáng tạo, tuyệt đối không được giáo điều, máy móc dẫn đến tình trạng xơ cứng trí tuệ, lạc hậu và sai lầm trong nhận thức và hành động. Đây cũng là điều mà chúng ta phải quán triệt sâu sắc trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác phải luôn trau dồi kiến thức chính trị, chủ động nghiên cứu, học tập, mài sắc vũ khí lý luận khoa học thì đấu tranh mới có hiệu quả cao.

Hai làđấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phải khách quan, toàn diện, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn.

Trái với những quan điểm cực đoan, phiến diện trước đây cho rằng, cái gì của chủ nghĩa tư bản (CNTB) cũng xấu xa, đối lập hoàn toàn với CNXH, còn cái gì của CNXH cũng lý tưởng, tốt đẹp, Tổng Bí thư đã phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về vai trò, vị trí, những giá trị mà CNTB đã đóng góp cho nhân loại mà chúng ta có thể kế thừa, tiếp thu một cách có chọn lọc; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, nhược điểm, thuộc tính tiêu cực, cố hữu của CNTB mà chúng ta phải “bỏ qua”. Theo đó, Tổng Bí thư khẳng định CNTB đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học, công nghệ. Tuy vậy, CNTB dù đã cố gắng thích nghi với tình hình, bối cảnh xã hội mới vẫn không thể khắc phục được những mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó. Bài viết cũng chỉ ra những kết quả, thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình đổi mới, những khuyết điểm, hạn chế, khó khăn, thách thức mới mà chúng ta phải bình tĩnh đối mặt trong giai đoạn quá độ đi lên CNXH. Bài viết chỉ rõ, việc bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa để đi lên CNXH ở Việt Nam là bỏ qua những thói hư, tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ XHCN, chứ không phải bỏ qua những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đạt được trong thời kỳ phát triển. Từ quan điểm đó trong bài viết, mặc dù không phản bác trực diện, nhưng có thể thấy việc khẳng định, phân tích, minh chứng cụ thể, sinh động, khoa học, biện chứng, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn để luận giải về những vấn đề quan trọng, từng bị lợi dụng xuyên tạc và có nhiều ý kiến trái chiều. Vì thế, bài viết mang ý nghĩa đấu tranh tư tưởng, lý luận rất cao. Bài viết không chỉ tiếp thêm niềm tin vững chắc cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vào con đường đã chọn, mà còn trang bị vũ khí lý luận sắc bén để chúng ta tiếp tục đấu tranh, phản bác với những quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Từ bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, chúng ta cần nghiên cứu, học tập phong cách khách quan, toàn diện, khoa học, thuyết phục, chặt chẽ trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đấu tranh, phản bác chính là một dạng tranh luận chính trị, tư tưởng có tính đối kháng cao. Đã là tranh luận thì phải sòng phẳng trên cơ sở luận cứ và khoa học. Phải lấy chính nghĩa, giá trị văn hóa, đạo đức, những tiến bộ xã hội mà nhân loại đã thừa nhận làm thước đo của phải - trái, đúng - sai, tiến bộ - thoái bộ. Có như vậy, đối tượng bị đấu tranh mới tâm phục, khẩu phục; người đọc, người nghe mới tin tưởng, nghe theo, hiệu quả đấu tranh mới bền vững, có tác động tích cực, sâu sắc. Cần tránh khuynh hướng phủ nhận sạch trơn CNTB cũng như khai thác mặt trái, “mặt tối” của CNTB mà thiếu lý lẽ sắc bén, thuyết phục để cắt nghĩa có cơ sở lý luận, thực tiễn, bóc trần tính chất phản động từ bản chất của nó. Cùng với đó, cũng cần tránh khuynh hướng tô hồng, ca ngợi CNXH một chiều, các mô hình đi lên CNXH trong thời kỳ quá độ mà không thấy tính phức tạp, khó khăn khi đan xen, đấu tranh giữa yếu tố XHCN và yếu tố phi XHCN như bài viết của đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ rõ.

Ba là, nhận diện từ sớm, đấu tranh từ xa, chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính, bảo vệ nội bộ chính là yếu tố quan trọng, góp phần vô hiệu hóa sự tác động, ảnh hưởng của các quan điểm thù địch, độc hại.

Trong bài viết của mình, sau khi đề cập đến những khuyết điểm, hạn chế và những thách thức mới trong quá trình phát triển đất nước, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục chỉ ra sự chống phá, can thiệp, âm mưu “diễn biến hòa bình” tiếp tục là một trong những nguy cơ, trở lực của sự nghiệp cách mạng mà Đảng ta đã chỉ ra từ nhiều kỳ đại hội trước. Thực tế cho thấy, hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch là một trong những nội dung chính trong chiến lược “diễn biến hòa bình” để tiến tới mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Do tính chất thâm độc, hậu quả nghiêm trọng, lâu dài, phương thức, thủ đoạn khó lường, khó nhận diện của nó nên chúng ta không được phép chủ quan, mất cảnh giác, không để bị tiêm nhiễm yếu tố độc hại vào tư tưởng, tình cảm, niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân rồi mới triển khai biện pháp phòng, chống. Chúng ta phải đi trước một bước, phải có biện pháp phòng ngừa, triệt tiêu cái nguy cơ, mối đe dọa từ gốc, từ sớm, từ xa, đấu tranh bằng cả chính trị và khoa học - kỹ thuật, vừa trước mắt, vừa lâu dài, đấu tranh từ trong nước đến tận trung tâm phá hoại, sào huyệt của các thế lực thù địch ở bên ngoài.

Củng cố, xây dựng niềm tin vững chắc, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc (Trong ảnh: Cán bộ quân y Đồn Biên phòng Pa Ủ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu khám bệnh cho bà con dân tộc La Hủ, xã Pa Ủ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) _Ảnh: TTXVN

Các ban, ngành chức năng, đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác đấu tranh, phản bác cần phải thường xuyên nghiên cứu, nhận diện, phát hiện sớm những phương thức, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch để kịp thời tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân biết để nâng cao cảnh giác, không tin theo, nghe theo những luận điệu đó. Không chỉ đấu tranh, phản bác các quan điểm phản động, thù địch mà còn phải nhận diện kịp thời và đấu tranh có hiệu quả với những quan điểm lập lờ, sai trái, thật giả lẫn lộn của các đối tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, các phần tử thoái hóa, cơ hội chính trị, bất mãn. Cần phải cô lập, chia cắt mối liên hệ giữa các thế lực thù địch với các phần tử này trong nội bộ để phá thế “nội công, ngoại kích”, “tác động chuyển hóa” theo ý đồ của chúng.

Đi đôi với việc chủ động tổ chức các hình thức đấu tranh, phản bác, các tổ chức đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang từ cấp cơ sở đến Trung ương cần xác định trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng thì phòng ngừa, bảo vệ nội bộ, bảo vệ bên trong là chính. Cần thấy rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần cảnh giác cho đảng viên, cán bộ và nhân dân, coi đây là pháo đài không thể công phá. Cần lồng ghép vấn đề phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với các phong trào cách mạng, phong trào thi đua yêu nước ở các đơn vị, địa phương, triển khai đến từng người, từng gia đình ở khu dân cư, tổ dân phố, các tổ chức chính trị - xã hội để làm tốt công tác phòng ngừa trước sự tác động của các thông tin xấu, độc. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và những cá nhân có uy tín tiếp tục tăng cường đăng tải, công bố những bài viết, bài phát biểu để tuyên truyền, động viên, khích lệ, củng cố, tăng cường và lan tỏa niềm tin, tình cảm thiêng liêng đến đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân vào những thời điểm thích hợp như bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua là một ví dụ điển hình.

Bốn là, đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn có hiệu quả, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là biện pháp cấp bách nhằm củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tình trạng tham nhũng, lãng phí, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên mà Tổng Bí thư chỉ ra trong bài viết cũng đang là một trong bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra và đang quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn. Đây vừa là mảnh đất màu mỡ cho các quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng chống phá, vừa tác động không nhỏ đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước khi các quan điểm sai trái, thù địch kết hợp với những sơ hở, thiếu sót, sai phạm trong nội bộ ta, nhất là tình trạng tham nhũng, xa hoa, lãng phí, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên để công kích, tuyên truyền, phá hoại. Vì vậy, bên cạnh việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch thì vấn đề căn cốt, gốc rễ là chúng ta phải tiếp tục đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí. Thực tiễn chỉ ra rằng, mỗi khi Đảng, Nhà nước ta, các cơ quan chức năng tăng cường phát hiện, đấu tranh, điều tra xử lý các vụ án tham nhũng trên tinh thần “không có vùng cấm” thì quần chúng nhân dân rất phấn khởi, càng thêm tin tưởng vào pháp luật, vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.

Trong bài viết, Tổng Bí thư tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, quyết định của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng. Chỉ có củng cố, xây dựng được niềm tin vững chắc, phát huy được sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, chúng ta mới có thể thắng lợi trên các lĩnh vực của sự nghiệp cách mạng, trong đó có mặt trận chính trị, tư tưởng. Theo đó, chúng ta cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư: “Bên cạnh việc xác định chủ trương, đường lối đúng, bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, phải phát huy mạnh mẽ vai trò sáng tạo, sự ủng hộ và tham gia tích cực của nhân dân. Nhân dân tiếp nhận, ủng hộ và nhiệt tình tham gia thực hiện đường lối của Đảng vì thấy đường lối đó đáp ứng đúng yêu cầu, nguyện vọng của mình. Sức mạnh của nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng lợi, của phát triển”(4).

Cán bộ, chiến sĩ Công anh nhân dân vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật _Ảnh: TTXVN

Năm là, chú trọng tuyên truyền về những ưu việt của CNXH, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Việt Nam, nhằm tăng cường sức đề kháng, tự thân phản bác mạnh mẽ các quan điểm sai trái, thù địch về CNXH và con đường đi lên CNXH.

Các lý thuyết, luận thuyết về chính trị - xã hội, dù hấp dẫn, dù khoa học đến đâu mà không áp dụng được vào thực tiễn, không có giá trị định hướng, lãnh đạo thực tiễn, không tạo ra giá trị xã hội thì cũng sẽ không chứng minh được lý do tồn tại và không khẳng định được tính khoa học, đúng đắn của nó. Chính vì lý do đó mà Tổng Bí thư đã phân tích và khẳng định, khi Liên Xô và các nước XHCN còn vững mạnh thì rõ ràng vấn đề đi lên CNXH không có gì phải bàn. Kể từ sau khi mô hình CNXH ở Liên Xô và nhiều nước Đông Âu sụp đổ và cách mạng thế giới lâm vào thoái trào thì đi lên CNXH trở thành vấn đề thu hút sự bàn thảo, thậm chí tranh luận gay gắt. Từ sự kiện đó, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị hí hửng, thừa cơ xuyên tạc, chống phá. Trong nội bộ ta cũng có người bi quan, dao động, mất niềm tin vào tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa Mác  - Lê-nin, vào tương lai và con đường đi lên CNXH.

Như vậy, có thể rút ra một mệnh đề là, khi CNXH hiện thực phát triển, trở thành những mô hình, lực lượng xã hội hùng mạnh mà con người phấn đấu, mơ ước thì tính khoa học, chân lý của CNXH ngày càng được khẳng định và thừa nhận. Khi Việt Nam thành công trên con đường đi lên CNXH với những đặc trưng, mô hình tốt đẹp của mình dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự soi sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thì tính khoa học, tất yếu của con đường đó, chủ nghĩa đó cũng sẽ trở thành hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi. Với ý nghĩa đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đồng tâm, hợp sức, đoàn kết một lòng, phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đưa sự nghiệp đổi mới đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, chứng minh tính ưu việt trong phát triển; nêu cao truyền thống đoàn kết, yêu nước, tinh thần “nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ và nhân văn”(5). /.

--------------------------

(1) Hội đồng Lý luận Trung ương: Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr. 40
(2), (3) Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản điện tử, ngày 16-5-2021
(4), (5) Nguyễn Phú Trọng: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tlđd