TCCS - Nhằm đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công, thành phố Phúc Yên đã xác định nguyên nhân, giải pháp cho từng nhóm vướng mắc; tận dụng từng ngày, từng giờ để đề xuất giải pháp cụ thể từ nay cuối năm; kiên định mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt trên 93% năm kế hoạch (31-1-2022).

Hạ tầng đô thị thành phố Vĩnh Yên từng bước xây dựng đồng bộ và hiện đại_Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Tại phiên họp thường kỳ tháng 11, đồng chí Phan Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt mức chưa cao, vì vậy, phải đòi sự nỗ lực vượt bậc từ nay đến cuối năm 2021. Cùng với quyết tâm, nỗ lực, cần phương pháp khẩn trương, quyết liệt để tháo gỡ cho từng dự án, từng khối lượng công việc. Đồng chí chỉ ra rằng, thành phố cần tập trung vào tìm ra nguyên nhân, đưa ra những giải pháp nhằm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công trong thời gian tới để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tính đến ngày 25-11-2021, toàn thành phố giải ngân được được 469,958 tỷ đồng đạt 50,92% kế hoạch,trong đó, giải ngân vốn tỉnh được 71,353 tỷ đồng đạt 44,92% kế hoạch; giải ngân vốn thành phố được 301,892 tỷ đồng đạt 51,26 % kế hoạch; giải ngân vốn xã, phường được 96,713 tỷ đồng đạt 53,05 % kế hoạch. Theo Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố, nguyên nhân là do đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại ảnh hưởng đến nguồn nhân lực, tiến độ triển khai, khối lượng thi công. Hơn nữa, hầu hết các dự án phải dừng thi công, khiến các dự án đã được giao vốn chậm điều chỉnh kế hoạch năm 2021.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư mặc dù đã được thành phố quan tâm chỉ đạo quyết liệt, kịp thời tháo gỡ nhưng vẫn còn vướng mắc về cơ chế, chính sách, xác định nguồn gốc đất, tái định cư; một số dự án còn tình trạng người dân chưa đồng thuận, khiếu kiện về chính sách đền bù, yêu cầu xác định giá bồi thường sát giá thị trường… làm chậm quá trình thi công, giải ngân dự án. Đặc biệt là có sự thiếu quyết liệt của một số chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện công tác liên quan đến giải phóng mặt bằng trong thời gian qua. Sự phối hợp thực hiện nhiêm vụ giữa chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, các xã, phường nhà thầu chưa tốt dẫn đến chậm tiến độ thực hiện thi công, hoàn thành thủ tục giải ngân vốn đã giao…

Theo Phòng Tài chính và Kế hoạch, thành phố xác định việc thúc đẩy thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19. Thành phố kiên định mục tiêu: Phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt trên 93% năm kế hoạch (31-1-2022), trong đó, ước giải ngân vốn tỉnh được 143,0 tỷ đồng đạt 90% kế hoạch; ước giải ngân vốn thành phố được 541,8 tỷ đồng đạt 92 % kế hoạch; ước giải ngân vốn xã, phường được 182,291 tỷ đồng đạt 100 % kế hoạch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Tiến Dũng cũng đã thẳng thắn nhìn nhận trong quý III thành phố tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nên một số các công trình xây dựng đã chậm muộn tiến độ. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, thành phố nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Áp lực và thách thức trước mắt lớn, thời gian còn lại ít nên phải tận dụng từng giờ, từng phút với quyết tâm và nỗ lực cao nhất về tiến độ giải ngân đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh và yêu cầu dứt điểm và không lùi bước, cần gắn với trách nhiệm người đứng đầu để tỷ lệ giải ngân cuối năm 2021 đạt tối thiểu 93%. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết thêm con số giải ngân đầu tư công của 3 quý tuy chưa cao nhưng cũng nói lên sự nỗ lực của các địa phương, các phòng, ban, ngành trong thời gian vừa qua. Thời gian tiếp theo, các đơn vị phải khẩn trương phối hợp để đạt tiến độ. Quyết tâm nhưng phải gắn trách nhiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nêu rõ, ngoài trách nhiệm của các phòng, ban, ngành, địa phương thì trước hết là trách nhiệm của từng chủ đầu tư phải chi tiết hóa từng khó khăn, vướng mắc, chi tiết từng giải pháp của các dự án từ nay đến cuối năm, để thành phố hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công./.