TCCS - Ngày 19-11-2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11-2019 để bàn và thông qua các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp_Ảnh: HN

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 nêu rõ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2019 ước đạt 8,66%, vượt kế hoạch đề ra, tăng cao nhất kể từ năm 2016 trở lại đây và cao hơn bình quân chung cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Tăng trưởng GRDP ước đạt 8,66% với quy mô ước đạt 104,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10 nghìn tỷ đồng với giá trị bình quân đầu người đạt 90,5 triệu đồng/năm, tăng 4 triệu đồng so với năm 2018. Tổng thu ngân sách năm 2019 của tỉnh ước đạt 32,35 nghìn tỷ đồng, tăng 16% dự toán; trong đó thu nội địa ước đạt trên 28,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18% dự toán. Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước tăng cao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư, chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, an ninh, quốc phòng được củng cố.

Tham gia ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội và các nội dung liên quan đến đầu tư công, các đại biểu đều nhất trí và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh trong thực hiện các giải pháp; đặc biệt là những kết quả trong xúc tiến, thu hút đầu tư, thu ngân sách; xây dựng nông thôn mới; bồi thường giải phóng mặt bằng; giải quyết khiếu nại tố cáo… Một số ý kiến đề nghị cần tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề về môi trường, xử lý rác thải, nước thải; mức đầu tư cho xây dựng cống, rãnh thoát nước thải nông thôn; những cơ chế tháo gỡ khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông, có chính sách hỗ trợ hợp lý; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất hàng hóa; xây dựng đề án chuyển đổi đất lúa kém năng suất sang cây trồng khác có giá trị; đẩy mạnh chương trình mỗi xã một sản phẩm…

Kết luận nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị trong thời gian tới, trên cơ sở phân tích rõ nguyên nhân, các sở, ngành, địa phương cần rà soát, có giải pháp khắc phục và xây dựng phương án hoàn thành, đạt và vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã đề ra. Xây dựng các chỉ tiêu năm 2020 cao hơn năm 2019 để phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu của cả nhiệm kỳ; tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh công tác quy hoạch, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự để tiến hành đại hội đảng bộ các cấp.

Đối với công tác đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đẩy nhanh trình tự thủ tục đầu tư công, thanh toán và giải ngân; công bố lên cơ quan thông tin đại chúng những dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và phân bổ nguồn vốn cho các dự án; quan tâm đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, như đường giao thông, thiết chế văn hóa, bệnh viện, trường học, môi trường. Đồng thời, có hướng dẫn cụ thể về phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, xác định mặt bằng phân bổ cho ngành, lĩnh vực, địa phương.

Buổi chiều cùng ngày, phiên họp tiếp tục nghe các dự thảo báo cáo, nghị quyết: Tình hình quản lý sử dụng biên chế công chức, viên chức của tỉnh năm 2019 và dự thảo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức, viên chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao; hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ giai đoạn 2020 - 2025; dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy về một số chủ trương, chính sách, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; dự thảo đề án mở rộng tiêu chí tiếp nhận người khuyết tật, tâm thần nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào Trung tâm Nuôi dưỡng và Phục hồi chức năng người tâm thần tỉnh; dự thảo quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; dự thảo chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác.

Kết luận các nội dung này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các nội dung đã báo cáo tại phiên họp để trình Hội đồng nhân dân tỉnh lần 1, các báo cáo khác phải xong trước ngày 22-11-2019 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giao Sở Tư pháp thẩm định kỹ các nội dung báo cáo, nghị quyết, bảo đảm yêu cầu quy phạm pháp luật trước khi trình cuộc họp Ban Thường vụ và kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cuối năm./.