Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 6

Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 3: Tôn vinh giá trị cao đẹp của sách và của người viết sách

Thùy Linh