Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

TS. NGÔ THỊ KHÁNH

Học viện Chính trị Công an nhân dân

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

TS. LÊ THỊ CHIÊN

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn Thanh niên 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp năm 2020