Tạp chí Cộng sản trao tặng tỉnh Cao Bằng thiết bị chẩn đoán virus SARS-CoV-2

Thùy Linh

Đưa việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, sách lý luận, chính trị trở thành nền nếp, nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức đảng và đảng viên

Thùy Linh

Phát huy truyền thống vẻ vang, Tạp chí Cộng sản tiếp tục xứng đáng là cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

GS, TS. Tạ Ngọc Tấn

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Vững một niềm tin

TS. Bùi Ngọc Thanh

Nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Tạp chí Cộng sản với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

GS,TS. Trần Ngọc Đường

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội