TCCS - Ngày 11-8-2023, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học trực tiếp giảng dạy chuyên đề “Định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc và một số vấn đề trọng tâm, cấp bách về công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay” cho các cán bộ nguồn quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đang tham gia lớp bồi dưỡng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan trao đổi cùng các học viên _ Ảnh: vinhphuc.gov.vn

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức lớp học; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tổ chức lớp học.

Tại lớp bồi dưỡng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan khái quát sơ lược những thành tựu, kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong suốt 1/4 thế kỷ qua. Đồng thời, chỉ ra những cơ hội đan xen thách thức mà bối cảnh quốc tế, trong nước đặt ra đối với tỉnh. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số quan điểm, định hướng trong thời gian tới, đó là, thực hiện đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, trọng tâm là phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị chất lượng cao; chuyển đổi từ mô hình kinh tế nâu sang mô hình kinh tế xanh.  

Nâng cấp chính sách công nghiệp hóa từ dựa trên lợi thế truyền thống (vị trí địa lý, lao động giá rẻ…) sang lợi thế cạnh tranh hiện đại (chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, thể chế tiến bộ…). Trong mọi giai đoạn phát triển phải luôn đặt con người vào vị trí trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau. Người dân được trao quyền và cơ hội nhiều hơn để tự cải thiện điều kiện kinh tế, đời sống của mình. Chú trọng thể chế hóa quan điểm “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Không tuyệt đối hóa thành tích tăng trưởng GRDP mà bỏ qua bản chất thực của sự phát triển. Chọn lọc và hệ thống hóa các chỉ tiêu phát triển, trong đó, chú trọng các mục tiêu hướng đến thu nhập thực sự của người dân. Tiếp tục đầu tư mạnh mẽ nhằm phát triển và phát huy vốn con người. Cải cách hiệu quả hệ thống giáo dục - đào tạo vượt trội về chất so với mặt bằng chung của cả nước; tiếp cận chuẩn khu vực và quốc tế; bảo đảm công bằng về cơ hội học tập và nhu cầu phát triển kỹ năng của người dân.

Tăng cường ưu tiên bố trí ngân sách đầu tư cho khoa học - công nghệ lên cao hơn mặt bằng chung cả nước. Thúc đẩy sự phát triển xã hội văn minh, hiện đại, phát triển có trật tự, hài hòa, thượng tôn pháp luật; bảo vệ các giá trị đạo đức, truyền thống của đất nước, địa phương. Bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng bảo vệ môi trường; giữ gìn các tài nguyên tự nhiên. Đổi mới tư duy về vai trò lãnh đạo của Đảng, chức năng quản lý của Nhà nước. Tăng cường nguồn lực và nhân lực quốc phòng, an ninh, bảo đảm ứng phó với tất cả thách thức, các vấn đề về an ninh truyền thống, phi truyền thống.

Định hướng một số vấn đề trọng tâm, cấp bách trong công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khái quát những quan điểm mới của Trung ương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; một số kết quả nổi bật trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong thời gian tới. Đó là, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; tiếp tục đổi mới, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị các cấp bảo đảm tinh gọn, đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy./.

Nguyễn Việt (tổng hợp)