TCCS - Ngày 8-6-2023, Huyện ủy Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị đồng chí Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Đồng chí Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị _ Ảnh: vinhphuc.dcs.vn

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Tam Đảo đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

Trong đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương gắn với Chỉ thị của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương được triển khai sâu rộng, tạo sự đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục đạt những kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng nhanh, năm 2021 đạt 3,64 %, năm 2023 dự kiến đạt 9%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Thu ngân sách trên địa bàn huyện bình quân tăng 14%; giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2023 là 87,7 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng.

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng trên địa bàn dần được hoàn thiện. Đến nay, huyện Tam Đảo đã có 3 đơn vị hành chính cấp xã cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2023 còn 1,57%; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, khoa học có lộ trình cụ thể và tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện. Sau hơn hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Tam Đảo có 8/24 chỉ tiêu đã đạt mục tiêu đề ra; 11/24 chỉ tiêu cơ bản đạt tiến độ theo kế hoạch; 3/24 chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp và chưa đạt so với tiến độ, kế hoạch; 2/21 chỉ tiêu dự kiến sẽ khó đạt mục tiêu.

Thời gian tới, để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ IV đề ra, Huyện ủy Tam Đảo tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh phát triển kinh tế.

Huyện cũng tiếp tục chỉ đạo hoàn thành các chương trình, dự án, đề án; huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, đặc biệt, tập trung vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu chưa đạt, chậm thực hiện và quá trình tổ chức thực hiện chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện./.

Nguyễn Việt (tổng hợp)