TCCS - Ngày 9-8-2023, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet và Hội nghị giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023. Chương trình được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo _ Ảnh: T.Linh

Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai trương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị được triển khai sâu rộng trong Đảng và hệ thống chính trị góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ, phát huy hiệu quả sức mạnh toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trước xu thế phát triển mạnh mẽ của khoa học - kỹ thuật, nhất là các thành tựu trên lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, vừa phải thường xuyên, cấp bách, vừa phải có chiến lược, bền bỉ, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn trong tình hình mới.

Trên tinh thần đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và kỳ vọng, hệ thống thí điểm sẽ góp phần thúc đẩy, tạo ra bước thay đổi mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Để hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet đi vào vận hành có hiệu lực, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet là một xu hướng tất yếu, khách quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng. Việc thí điểm phải bảo đảm yêu cầu kiến thức lý luận chính trị đưa vào phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật phải phù hợp với đối tượng, phục vụ hiệu quả mục tiêu làm sáng tỏ đường lối, quan điểm của Đảng, tạo sự đồng thuận trong Đảng và xã hội; khai thác tối ưu các thành tựu công nghệ trong ứng dụng thí điểm hệ thống, nhằm đạt hiệu quả phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị được lựa chọn thí điểm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện hệ thống thí điểm; phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác học tập lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên; lấy kết quả việc phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đồng thời tích cực đóng góp ý kiến để Ban Tuyên giáo Trung ương bổ sung, hoàn thiện hệ thống thí điểm, làm cơ sở đề xuất Bộ Chính trị cho phép triển khai đại trà.

Tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu đã bấm nút, chính thức khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”. Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet ra đời và phát triển trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Hệ thống bao gồm các thanh công cụ chính, như học tập trực tuyến, kiểm tra kiến thức, kho bài giảng dưới nhiều định dạng, ngân hàng câu hỏi phục vụ cho các kỳ thi quy mô lớn...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí lãnh đạo, đại biểu bấm nút khai trương “Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet”_ Ảnh: T.Linh

Là cơ quan chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đề án, Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng chuyên môn và tổ giúp việc đề án, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai đề án cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc thí điểm. Trong thời gian tới, hệ thống thí điểm sẽ được triển khai thí điểm tại 12 địa phương, đơn vị, gồm Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Bình Định, Bình Dương.

Ngay sau Lễ khai trương Hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet, chiều cùng ngày, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác giáo dục lý luận chính trị ở cơ sở năm 2023./.