TCCS - Ngày 11-1-2023, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức buổi họp báo giới thiệu cuốn sách: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ trì Họp báo gồm có: đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự buổi họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo_Ảnh: TTXVN

Họp báo được tổ chức nhằm thông tin về mục đích, ý nghĩa của việc biên soạn cuốn sách; giới thiệu những nội dung cơ bản của cuốn sách, từ đó giúp các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và toàn hệ thống chính trị trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Với mục đích hệ thống hóa quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (tháng 2-2013) đến nay, khái quát thành một số vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Tuyên truyền sâu rộng, giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân quán triệt, nắm vững, triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, góp phần tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cuốn sách ra đời ghi dấu chặng đường 10 năm kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được thể hiện ở các mảng nội dung lớn: 1) Thực tiễn cho thấy tham nhũng từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi và có chiếu hướng thuyên giảm; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược; niềm tin trong Đảng, trong nhân dân được củng cố và dấu ấn về vai trò của người đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 2) Trong 10 năm qua, chúng ta thường xuyên tổng kết, đánh giá, qua đó khắc phục những hạn chế, yếu kém, xác định đúng con đường, phương pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đúc rút được những vấn đề lý luận và thực tiễn qua tổng kết thường xuyên thể hiện ở các Hội nghị về phòng, chống tham nhũng. 3) Vai trò có tính quyết định của người đứng đầu của Đảng: thể hiện qua phương châm “nói đi đôi với làm, nói thẳng, nói thật, làm thật, cách làm bài bản, chắc chắn, mang lại kết quả khả quan”. 4) Toàn bộ tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư cần được tập hợp, tổng hợp, khái quát và hệ thống lại như là sự trả lời cho câu hỏi: Vì sao công cuộc phòng, chống tham nhũng lại đạt được thành công như vừa qua? Sự thành công ấy không chỉ được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình mà còn được bạn bè quốc tế đánh giá cao và ghi nhận. 5) Cuốn sách đã được đưa vào chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì  đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng_Ảnh: Trường Thụ

Cuốn sách được chuẩn bị công phu, bài bản, với sự ban hành kế hoạch của Ban Nội chính (tháng 4-2022) và sự tham gia biên soạn của Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Báo Tuổi trẻ… và Ban Nội chính tham gia thường trực. Quá trình xây dựng đề cương và sưu tầm tài liệu công phu. Cuốn sách được thể hiện là công trình lô-gíc về mặt đề cương, khoa học về mặt nghiên cứu, chặt chẽ về các lập luận, chuẩn tắc về chính trị và truyền cảm hứng qua ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu và đầy tâm huyết.

Cuốn sách gồm 612 trang, chia làm 3 phần:

Phần 1: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, gồm bài viết tổng quan “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược!”. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm làm trong sạch Đảng và bộ máy nhà nước, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước, để phát triển đất nước. Các phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng và các kết luận tại các phiên họp, các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Các bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư trong phần này đã phân tích và rút ra 8 bài học quý báu có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, 5 nhiệm vụ, giải pháp để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt những bước tiến mới, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn.

Phần 2: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc, bao gồm:

- Tuyển chọn 14 bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ khi đổi mới đến nay, ở đó, “vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

- Tuyển chọn 8 bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Các bài viết đề cập đến các nội dung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, các “căn bệnh” mà đảng viên thường mắc phải, như “sợ trách nhiệm”, “thiếu ý thức bảo vệ của công”, “bòn vét của công”, “lợi dụng cương vị, quyền hạn”... và những chỉ dẫn, nhắc nhở cán bộ, đảng viên như “rèn luyện suốt đời, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình”, trong đó, có bài về chủ đề này được đồng chí viết từ 50 năm trước, khi là biên tập viên trẻ tuổi của Tạp chí Cộng sản.

Phần 3: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, tập hợp 62 ý kiến của các tầng lớp nhân dân, 10 ý kiến của đại biểu Quốc hội và 24 ý kiến của chính khách, học giả nước ngoài thể hiện niềm tin sâu sắc của cán bộ, đảng viên, nhân dân và sự ghi nhận, ủng hộ của bạn bè quốc tế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các ý kiến đều thể hiện tình cảm yêu quý, sự kính trọng và niềm tin dành cho đồng chí Tổng Bí thư, vào sự chuyển biến tích cực của công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang được thực hiện ở nước ta; tất cả đều có chung đánh giá “Tổng Bí thư đã quy tụ được ý chí của toàn Đảng, toàn dân”.

Dự kiến cuốn sách sẽ được ra mắt bạn đọc vào đầu tháng 2-2023, nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam./.